128 Quan Điểm Xấu Ác Và Sai Lầm – Thông Cáo Thứ 8

VĂN PHÒNG CỦA ĐỨC PHẬT KIM CƯƠNG TRÌ III

(Thông cáo thứ 8)

Bài “Giảng giải Ngắn gọn về Những Quan Điểm Xấu Ác và Sai Lầm” mà Văn phòng của Đức Phật Kim Cương Trì III đã công bố dựa trên bài pháp truyền khẩu của Đức Phật Kim Cương Trì III. Bài pháp này cung cấp những quan điểm tổng thể về sự tu tập của mọi phật tử và là kho tàng giáo pháp tối cao đối với người tu. Những quan điểm này là không mang tính bộ phái. Chúng không thuộc về Hiển thừa hay Mật thừa, Tịnh độ tông hay bất kỳ dòng phái riêng biệt nào. Chúng cũng không thuộc Đại thừa hay Tiểu thừa. Mọi Phật tử học đạo Phật và tu dưỡng bản thân phải không bao giờ được đi theo bất kỳ quan điểm nào trong 128 quan điểm xấu ác và sai lầm này nếu họ muốn tiến bộ trên con đường giác ngộ, tăng trưởng phước báu và trí huệ, và cuối cùng đạt giải thoát. Toàn thể chư Phật và chư Bồ Tát mười phương đều hiểu rằng, việc đi theo những quan điểm này là không thể chấp nhận được. Chấp nhận chúng cũng đồng nghĩa với việc đi theo các quan điểm này. Hành giả tu tập phải dùng những quan điểm này làm chuẩn để kiểm tra xem những quan điểm riêng của họ có đúng đắn hay không. Bất kỳ ai theo đuổi những quan điểm này chắc chắn không bao giờ có được những kết quả tốt đẹp trong tu tập cho dù người đó hành bất cứ Pháp gì, cũng như sẽ mãi đắm chìm trong luân hồi, và thậm chí có thể bị đọa xuống ba cõi thấp.

Bài pháp này làm lợi ích cho những người tu tập về mọi mặt và không làm hại họ một chút nào. Trái lại, đối với những kẻ bịp bợm, tu luyện dởm, những kẻ theo đuổi những quan điểm xấu ác và sai lầm, mạo danh là “những bậc thánh nhân”, những người trưng biển đạo Phật, những kẻ tự gọi là đại pháp vương, đạo sư tôn quý và những giảng sư vĩ đại, bài pháp này có thể gây đau đớn như lột một vết sẹo ra khỏi thân thể họ. Tại sao?

Nguyên nhân đầu tiên là một thánh nhân giả mạo có mục tiêu lừa bịp chúng sinh vì tài sản của họ. Họ không đắn đo khi làm nhiễm độc những gốc rễ trí huệ dẫn tới giải thoát của chúng sinh. Do đó, pháp mà họ rao giảng chắc chắn mang tính ngoại đạo dưới những quan điểm xấu ác và sai lầm. 128 quan điểm này lột trần những thánh nhân giả mạo đó. Mọi người có thể thấy ngay rằng họ là những người xấu đội lốt những thánh nhân nổi tiếng! Do đó, 128 quan điểm này sẽ làm họ nổi giận. Họ sẽ phát động cuộc chiến một mất một còn chống lại 128 quan điểm này và chắc chắn sẽ tham gia vào việc trả thù không có hồi kết. Họ thậm chí còn căm thù Đức Phật Kim Cương Trì III đến tận xương tủy và sẽ tiến hành nhiều âm mưu đen tối. Họ sẽ vu khống bài pháp này. Hoặc là, để tránh phô ra sự xấu xa của mình, họ sẽ dùng những thủ đoạn gián tiếp, lừa lọc hoặc những phương cách khác để tấn công Đức Phật Kim Cương trì III. Với những quan sát cẩn trọng, bạn sẽ thấy rằng, mỗi người trong số những kẻ tấn công Đức Phật Kim Cương Trì III hoặc bài pháp này, đều đi theo một hay nhiều trong số 128 quan điểm này.

Lý do thứ hai là bài pháp về những quan điểm này trình bày rõ ràng và không có sự ích kỷ. Nó hoàn toàn vì lợi ích chúng sinh và là pháp tuyệt đối chân chính của chư Phật. Nó sẽ phá hủy những công trình lừa lọc của những bậc thầy ma quỷ xấu ác này và những thánh nhân giả mạo. Do đó, chắc chắn họ sẽ phản đối và tấn công bài pháp này để bảo vệ quyền lợi ích kỷ của riêng mình. Tuy nhiên, những sự tấn công này thực tế chỉ chứng tỏ họ là những bậc thầy xấu xa và là những kẻ lừa đảo.

Những kẻ tấn công đó có thể xảo ngôn như thế này: “Dòng phái của chúng ta không dính dáng gì tới những quan điểm này”. Tuy nhiên, bạn phải nhớ rằng, chỉ có dòng phái xấu ác và ma quỷ mới tuyên bố không liên quan đến những quan điểm trên. Bởi vì bài pháp về những quan điểm soi sáng này gói gọn toàn bộ Phật giáo và là sự thật dựa trên luật nhân quả trong vũ trụ. Từng quan điểm đều liên quan đến bất kỳ các dòng phái nào, miễn đó là dòng phái của đạo Phật. Bài pháp này hoàn toàn vì lợi ích của chúng sinh muốn đạt giải thoát. Tất cả mọi người đều có thể hiểu những quan điểm này, mặc dù có người hiểu nông, hiểu sâu tùy thuộc vào trí tuệ của từng người.

Những kẻ tấn công xấu xa này có thể nói rằng: “Bài pháp này là không đúng”. Hãy suy nghĩ thật cẩn trọng về điều này. Việc bảo vệ lợi ích của chúng sinh và những gốc rễ trí tuệ của họ dẫn tới giải thoát là đúng, hay việc giúp đỡ những kẻ xấu xa này lừa dối chúng sinh và cuỗm đi tài sản của họ là đúng? Việc vi phạm giáo lý và giới luật của chư Phật là đúng, hay việc hộ trì giáo lý và giới luật của chư Phật là đúng? Cái gì là đúng giữa việc thật sự chứng ngộ sau khi đỉnh đầu người đó được khai mở hay việc chỉ có khả năng nói về lý thuyết bởi người không có nổi một chút chứng ngộ? Cái gì là đúng giữa việc thực sự sở hữu năng lực tập trung nội nhiệt (Tumo) hay việc chỉ có khả năng nói về năng lực này bởi vì người đó chẳng có chút năng lực về nội nhiệt nào hết?

Chúng tôi đặt ra những câu hỏi, những câu trả lời đơn giản dưới đây mà mọi người đều có thể hiểu ngay lập tức. Liệu quan điểm ủng hộ một người có thể vi phạm giới luật của Ba Thừa là đúng đắn? Liệu quan điểm ủng hộ việc tu dưỡng tách biệt với bồ đề tâm là đúng đắn? Liệu quan điểm ủng hộ việc không cần phải tuân thủ mọi giới luật mà bạn nhận được là đúng đắn? Liệu quan điểm ủng hộ một người mạo danh Phật hay Bồ Tát để hoằng pháp là đúng đắn? Thế còn đối với quan điểm ủng hộ một vị đạo sư truyền pháp sai và lừa dối chúng sinh, quan điểm rằng việc giúp đỡ một bậc đạo sư làm việc xấu là thực hành bảo vệ pháp, quan điểm ủng hộ việc tự nhận mình là Phật hay Bồ Tát trước tất cả các đệ tử của mình là có thể chấp nhận được, quan điểm ủng hộ việc một người có thể ăn mặn sau khi người đó xuống tóc và trở thành tu sĩ, quan điểm ủng hộ việc cắt đứt mọi chấp ngã đồng nghĩa với việc không quan tâm đến sự đau khổ của người khác, quan điểm cho rằng việc tiến hành một nghi lễ quán đảnh hoặc hoằng pháp vì tiền là có thể chấp nhận được, quan điểm cho rằng việc một vị thầy yêu cầu và lấy tài sản của đệ tử là có thể chấp nhận được, quan điểm cho rằng sức mạnh bảo hộ của các vị thần địa phương lớn hơn sức mạnh bảo hộ của những vị Đại Bồ Tát là đúng đắn, quan điểm cho rằng một người có suy nghĩ và hành vi của một người không có tâm đạo lại là một cao tăng xuất sắc và quan điểm cho rằng, việc đặt những cuốn sách về đạo Phật và ảnh Phật thấp hơn ghế ngồi của một bậc cao tăng và một bậc có đạo hạnh là chấp nhận được? Liệu những người tham gia vào những hành vi xấu ác đó có thể được coi là đúng đắn? Liệu họ có thể được coi là một thánh nhân?

Tất cả mọi người phải thực sự hiểu rằng Đức Phật Kim Cương Trì III có bồ đề tâm trong sáng dựa trên lòng bi mẫn lớn lao và tâm nguyện vì lợi ích cho chúng sinh. Do đó, Ngài chỉ có một mục tiêu duy nhất là làm lợi ích cho chúng sinh và không chấp nhận cúng dường từ bất kỳ hành giả nào. Những vị thầy xấu ác và những thánh nhân giả mạo không thể làm được điều đó. Họ tìm kiếm đồ cúng dường một cách tham lam từ những người khác để làm lợi cho chính họ. Do vậy, họ chắc chắn sẽ càng hận thù Đức Phật Kim Cương Trì III. Sự khác nhau giữa Ngài và những người này không đơn thuần giống như sự khác nhau giữa trời và đất. Hơn thế nữa, sự khác nhau này giống như sự khác nhau giữa bóng tối và ánh sáng, giữa cam lồ và độc dược!

Chúng ta cần luôn nhớ rằng ma quỷ và chư Phật đối lập nhau. Mục tiêu của ma quỷ và những kẻ lừa dối là làm hại chúng sinh. Mục tiêu của chư Phật là bảo vệ và ban phước lành cho chúng sinh. Do đó, chắc chắn những linh hồn ma quỷ và những kẻ lừa dối sẽ cố gắng một cách điên cuồng để hủy hoại Phật pháp. Họ chắc chắn sẽ chống lại những bài pháp của Đức Phật Kim Cương trì III, những bài pháp mà Ngài đã làm lợi chúng sinh một cách vị tha. Họ sẽ sử dụng các cuộc tấn công vu khống một cách liều lĩnh để che đậy những quan điểm xấu ác và sai lầm của họ cũng như ngăn cản mọi người nhìn ra con người thật của họ. Tuy nhiên, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng 100% những kẻ tấn công này chắc chắn theo một vài trong số 128 quan điểm xấu ác và sai lầm này. Nếu không, họ đã có thể trở thành thánh nhân và ca ngợi bài pháp “Giải thích Ngắn gọn về Những Quan Điểm Xấu Ác và Sai Lầm” của Đức Phật Kim Cương Trì III rằng bài pháp này đã gìn giữ Phật pháp đích thực và bảo vệ lợi ích của chúng sinh.

Đến giờ, chúng ta đặt qua một bên sự thật rằng những quan điểm này đã gói gọn toàn bộ pháp trong Tam tạng kinh điển. Chúng ta hãy chỉ nhìn vào năm quan điểm về việc thực hiện nghiêm ngặt giới luật của cả Ba Thừa, đưa Bồ Đề Tâm vào tu tập, tin tưởng một cách rõ ràng về luật nhân quả, sự cần thiết phải hiểu thấu ý nghĩa của kinh được tụng đọc, và thực hành một cách tinh cần sáu hạnh ba la mật. Năm quan điểm này chỉ đứng một mình thôi đã gắn liền với tinh thần của Tam tạng kinh điển. Vì thế, 128 quan điểm này là kho tàng Phật pháp tối hậu. Do đó, bất kỳ ai vu khống những quan điểm này chắc chắn là thánh nhân “dởm”, bậc thầy xấu ác, một kẻ lừa dối hoặc là ma quỷ! Chúng tôi tin tưởng rằng, tất cả tín đồ Phật giáo đều sẽ suy nghĩ sâu sắc để phân biệt được rõ ràng, sẽ thiết lập được sự hiểu biết đúng đắn và chánh kiến, sẽ quan sát thận trọng để phân biệt được ai là bậc thầy xấu ác hay ma quỷ, sẽ tăng trưởng phước báu và trí huệ và họ sẽ sớm giác ngộ!

Văn phòng của Đức Phật Kim Cương Trì III

Ngày 25, tháng 8, năm 2009

Bản dịch tiếng Anh: 128 Evil & Erroneous Views (Bulletin 8)

Back To Top