21 câu kệ Tán thán đức Phật Đạo sư Kim Cương Trì III

21 câu kệ Tán thán đức Phật Đạo sư Kim Cương Trì III

21 câu kệ Tán thán đức Phật Đạo sư Kim Cương Trì III 1

 

Hỡi đức Kim Cương Trì cao quý, hào quang của Người còn rực rỡ hơn tất cả mặt trời của một tỉ dải ngân hà, Bậc trí tuệ siêu việt vượt trên tất cả các bậc thánh nhân và chúng sinh phàm tục,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Trì giữ Kim cương linh thánh, hóa thân của Người mang lại ân phước cho thế gian này và gia hộ cho chúng con với những lời dạy thiêng liêng và những hành động cao quý,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Như Lai có đệ tử là Ngũ trí Phật trụ tại Ngũ phương mà nhờ các Ngài,những người may mắn chúng con có thể thành tựu thực chứng bản tánh đích thực của mình,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy tối thượng đã dạy dỗ chư Phật và chư Bồ tát những giáo lý bí mật và khiến cả Vũ trụ hoan hỷ,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy đã hóa thân làm vị cư sỹ vĩ đại, Trưởng giả Duy Ma Cật, để dạy dỗ chư Bồ-tát và các A-la-hán đệ tử thân cận của đức Phật Thích-ca Mâu-ni,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy được chư Phật, chư Bồ-tát, các Pháp Vương, các bậc giác ngộ và cả các chúng sinh trong sáu cõi luân hồi tán thán,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy đã hé lộ cho chúng con thấy những thể hiện kỳ diệu của Ngài thông qua những thành tựu phi thường trong Ngũ Minh,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Nghệ sĩ và Sáng tạo gia vĩ đại, người đã ban phước cho chúng con bằng những công trình tuyệt mỹ và điêu luyện, khiến chúng con hoan hỷ và xúc động,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Đại Thần y, người đã giải trừ mọi đau đớn và bệnh tật của chúng con và chữa lành tất cả những vết thương bằng cây Trâm Kim cương Ngựa phi nước đại của đức Mã Đầu Minh Vương,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Đại sư của Âm thanh, người có thể vừa trìu mến với những lời lẽ từ hòa vừa có thể cất lên tiếng gầm như sư tử hống. Những bài hát, bản ngâm thơ và câu đối của Ngài truyền cảm hứng cho vô số đệ tử,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Luận lý vĩ đại, người hiểu được sự vận hành của nghiệp và biết được quá khứ và tương lai của chúng con,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Toàn giác, bậc sở hữu những thần thông linh thánh có thể cải tử hoàn sinh và ban cho sự trường thọ và ân phước,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy thường giao tiếp với chư Phật và chư Bồ-tát và đem đến cho chúng con sự gia trì và gia hộ của các Ngài,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Đại Bi và Đại Lượng, người trao đi chính mình và của cải để chúng con, những chiếc bình chứa nhỏ bé, có thể học hỏi và hành trì giáo Pháp đích thực,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chúng sinh và luôn chia sẻ công đức vô lượng của Người để giúp những chúng sinh tầm thường tìm thấy Đạo,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Giáo chủ Vô úy, người trao cho chúng con dòng truyền thừa ngắn nhất và Phật pháp đích thực trong thời đại mạt Pháp này,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy có thể diễn giải Chân lý một cách đơn giản và thể hiện tính thực tiễn của Chân lý trong những điều bình thường.

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy có thể giúp đệ tử của Người giải trừ những nghiệp tiêu cực thông qua rất nhiều sự quán đảnh và gia trì,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy sử dụng chính công đức của mình để nâng thần thức những thân quyến của chúng con để họ có thể vãng sinh vào những cõi Tịnh độ,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy giảng giải giáo Pháp tu tập để tất cả các hạng chúng sinh trong sáu cõi luân hồi có thể đạt được giác ngộ,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Hỡi bậc Thầy đã đem tới cho chúng con Pháp Kalachakra Tối Mật của Giải thoát Đại thủ ấn Vô Thượng,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

Dù có nói bao nhiêu đi nữa, thì những lời lẽ này không thể kể hết được hết lòng tôn kính ngưỡng mộ và hàm ơn với bậc Đạo sư vô giá của chúng con,

Chúng con xin cung kính đảnh lễ và dâng hiến lòng sùng mộ của mình lên Người.

 

*

 Soạn bởi Đức Zhaxi Zhuoma Rinpoche, dòng Truyền thừa Phật tông, tại chùa Hua Zang Si San Francisco, California, 2006.

Back To Top