Bảy Viên Ngọc Quý

Bảy Viên Ngọc Quý 1

Giấc mơ về Gương Ngọc quý

Hình ảnh về Gương ngọc quý đến với Đức Zhaxi Zhuoma trong một giấc mơ. Đó là một giấc mơ lạ thường và sinh động đến nỗi khi bà kể về giấc mơ này cho Đạo Sư Kim Cương của Bà, Đức Phật Kim Cương Trì III, Ngài đã bật cười và dạy rằng: “Đó chính là Phật pháp kỳ diệu mà ta đã cố gắng truyền cho con. Hãy dùng hình ảnh ấy như là một phương tiện để truyền bá Giáo pháp!” Mặt trăng và mặt trời ở bên nhau được dùng như những biểu tượng cho Phật pháp tối cao. Chúng là biểu tượng của Pháp thân hay Đức Phật nguyên thuỷ cũng như tượng trưng cho tính bất nhị và sự thành tựu. Bạn có thể thấy chúng trong những sơ đồ về dòng truyền thừa tại trang web này. Ngoài ra, chúng còn thể hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau, trên đỉnh của các bảo tháp trên toàn thế giới cũng như ở những địa điểm linh thiêng khác.

Bởi vì, Zhaxi Zhuoma Rinpoche muốn giới thiệu hệ thống tổng thể các phương pháp hành trì cho các Phật tử ở phương Tây, bà đã nghiên cứu rất nhiều dòng truyền thừa đã phát triển tại Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á và bà đã tới Mỹ. Tại trang web này, bạn có thể tìm thấy thông tin tóm lược về một số những vị lãnh đạo của từng dòng phái cũng như một sơ đồ tổng quan về các dòng truyền thừa. Sơ đồ này cho biết tất cả các phương pháp hành trì (của các dòng truyền thừa) trên đều bắt nguồn từ Đức Phật Kim Cương Trì III như thế nào.

Bản tiếng Anh: Dream of the Jewel Mirror

Bảy viên ngọc quý

Đây là 7 viên ngọc quý trên gương mặt trời, nằm trên một chiếc thuyền trăng trong một đám mây Pháp. Bảy viên ngọc quý này gồm có Phước báu, Phép lạ (hay Thần thông), Ngũ Minh, Trí huệ, Từ bi, Trở nên một bậc hiền thánh hay Thánh Nhân, và Con đường dẫn tới Giác ngộ nhanh chóng.

Chiếc gương kỳ diệu của Phật pháp có thể giúp bạn đạt được tất cả bảy viên ngọc quý này. Bạn có thể được ban phước báu và hạnh phúc, tránh khỏi mọi tai ương. Bạn có thể tự nhiên đạt được khả năng siêu nhiên và những năng lực phi thường mà với nó, bạn có thể giúp đỡ được những chúng sinh khác. Bạn có thể hoàn thiện trí huệ và lòng từ bi để trở thành một bậc thánh nhân hay bậc giác ngộ và đạt Phật quả viên mãn (sự hoàn hảo). Phật pháp thật diệu kỳ và cao cả! Đó thực là một sự hiện hữu tuyệt vời của một chiều kích khác sẵn có cho tất cả chúng sinh. Mỗi chúng sinh đều có tiềm năng trở thành một vị Phật!

Đức Phật Kim Cương Trì III đã quay lại vào thời kỳ suy đồi này để sửa chữa những sai lầm đã thâm nhập vào những dòng nhánh khác nhau của Thánh Pháp và minh chứng cho sức mạnh đích thực của Phật pháp. Cuốn sách Đức Phật Kim Cương Trì III cung cấp một cái nhìn về sự thành tựu và dòng truyền thừa của Đức Phật cao quý và phi thường này.

Nữ Pháp Vương Dorje Pa Mu dạy chúng tôi phải tu tập cẩn trọng, chỉ đi theo những bậc thầy Kim Cương là hoá thân của chư Phật hoặc chư Bồ Tát đích thực. Chúng ta chỉ nên theo một bậc thầy đã giác ngộ, không nên quyết định theo một bậc thầy nào căn cứ trên dòng truyền thừa tâm linh của vị thầy đó hoặc dựa trên những tác phẩm đã xuất bản hay những bằng cấp học vị mà vị thầy đó đạt được. Bạn có thể đánh giá việc một vị thầy đã lĩnh hội được Giáo pháp tối hậu này thông qua việc vị thầy đó thành công hay không trong việc mời chư Phật đến ban cam lồ đích thực. Sự trao truyền Giáo pháp tối cao đòi hỏi những buổi lễ quán đảnh với cam lồ đích thực. Điều này là để ngăn chặn những vị thầy “dởm” khỏi việc lừa dối chúng sinh.

Viên ngọc quý màu đỏ đầu tiên là Phước báu giải thích làm thế nào để một chúng sinh nhận được phước đức cần thiết trên con đường tu tập.

Viên ngọc quý màu cam thứ hai là Thần thông hay Phép lạ, minh chứng rằng Phật pháp đích thực đang tồn tại trên thế giới ngày nay bằng cách đưa ra những ví dụ về một số thành quả trong tu tập như sự thị hiện những năng lực siêu nhiên và sự thực chứng các trạng thái linh thánh. Trong đó bao gồm những ví dụ về một vài phép lạ và sự kiện linh thánh xung quanh cuộc đời của Đức Phật Kim Cương Trì III và những vị đệ tử cao cấp của Ngài. Bạn có thể tìm hiểu thêm về viên ngọc quý này ở đây và trong cuốn sách Đức Phật Kim Cương Trì III

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiên đoán trước rằng một vị Phật vĩ đại sẽ tới trong thời Mạt pháp này, Người sẽ thể hiện ở cấp độ cao nhất sự thực chứng Ngũ Minh, (viên ngọc quý thứ 3) và sở hữu những năng lực siêu nhiên để thị hiện những phép lạ diệu kỳ. Chỉ có bằng cách này, những chúng sinh thời nay mới có thể tin vào chân lý của Phật pháp. Ngài có thể thị hiện sức mạnh của mình để minh chứng cho chúng sinh thấy Phật pháp đích thực vẫn tồn tại trên thế giới này, thể hiện khả năng trí huệ về lý luận (logic) và sự nội chứng. Ngài có thể phô diễn khả năng xuất sắc về y học, nghệ thuật và âm thanh. Đức Penor Rinpoche, bậc thầy tối cao của dòng NyingMa, đã nói với Tôn Giả Zhaxi Zhuoma Rinpoche rằng: “Chưa bao giờ trong lịch sử Phật giáo Tây tạng lại có ai nhận là hoá thân của Đức Phật Kim Cương Trì. Trong thời Mạt pháp này, thật là quý giá khi có được đấng Hoá thân như vậy đến với thế giới này”. Đức Penor Rinpoche cũng nói rằng, bậc thánh nhân này sẽ thị hiện nhiều phẩm chất kỳ diệu phi thường.

Viên ngọc báu thứ tư (màu xanh lá) và thứ năm (xanh dương) giới thiệu tóm tắt về việc hiểu, áp dụng và hành trì của Lòng từ bi (Bồ đề tâm) và Trí huệ (Bát nhã). Hai viên ngọc báu này cùng với giới luật bao hàm toàn bộ tinh yếu tất cả giáo lý của cả Hiển thừa lẫn Mật thừa của Đức Phật. Điều nhấn mạnh ở đây là việc bạn cần biết cách tự tu tập để trở thành một bậc thánh nhân giác ngộ.

Viên ngọc báu thứ 6 màu xanh tím giải thích “Làm thế nào để trở thành một Thánh nhân” bằng việc theo con đường A La Hán Đạo, Duyên giác đạo hoặc Bồ Tát đạo. Viên ngọc này còn giới thiệu những vị Phật nguyên thuỷ và Bồ Tát mà bạn sẽ gặp trong khi hành trì theo phương pháp này.

Viên ngọc báu thứ bảy màu tía chỉ ra làm thế nào bạn có thể đi theo Con đường dẫn tới giác ngộ nhanh chóng hay con đường Kim Cương thừa của Phật giáo Mật tông. Phần này sẽ trình bày những hướng dẫn cách chọn một Bậc thầy Kim Cương thừa và cách quy y Tứ bảo. Bạn có thể tìm thấy nội dung tóm lược về viên ngọc báu này ở đây để giúp chúng ta hiểu làm thế nào để đi theo con đường này và thâm nhập những viên ngọc báu này.

Được soạn bởi: Zhaxi Zhuoma Rinpoche

Bản tiếng Anh: The Jewel Mirror

Back To Top