Giới thiệu

Mục đích của trang web này là giới thiệu bạn tới với Phật pháp Hiển thừa và Mật thừa, nơi bạn có thể có được cơ hội tích lũy công đức và trí huệ và có được các kỹ năng đặc biệt và năng lực cần thiết để đạt tới giải thoát và giác ngộ. Chỉ khi đó bạn mới thực sự có khả năng giúp đỡ và làm lợi cho tất cả các chúng sinh.

Chúng tôi không khuyến khích độc giả có niềm tin mù quáng, chúng tôi khuyến khích người đọc nên sử dụng khả năng hiểu biết, khả năng đánh giá và sự tự tri của mình theo từng trường hợp cụ thể của những nội dung trên website này, và tuân theo những hướng dẫn cơ bản của Đức Phật để nhận ra hành động và sự giảng dạy của một đạo sư có phù hợp với Pháp hay không.

Bài viết dưới đây là của Zhaxi Zhuoma Rinpoche, chủ tịch của Học viện Tuyên pháp quốc tế. Được sự cho phép và động viên hỗ trợ của bà, trang web Tuyên pháp Việt Nam đã ra đời làm lợi lạc cho mọi người. Tất cả các bản dịch được thực hiện bởi nhóm Bồ đề tâm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin sám hối nếu có bất kỳ sai sót dịch thuật nào và xin hồi hướng công đức có được qua việc làm này cho sự giải thoát và giác ngộ của mọi chúng sinh.*

Tôi đã vô cùng may mắn khi được khẩu truyền về Phật Pháp bí truyền trực tiếp từ cả đức Dorje Chang III và Nữ pháp vương Dorje Pa Mu và được phép tiếp cận các bản dịch chưa được công bố từ bài pháp thoại của hai vị bằng tiếng Trung và chưa có bản dịch cho cộng đồng Anh ngữ. Tôi cũng được hai vị cho phép viết về một số trải nghiệm của mình, mặc dù thông thường người ta không nói về những vấn đề này. Cả hai vị pháp vương đều lưỡng lự khi công bố bản dịch từ kim khẩu của các Ngài, vì trong thời điểm hiện tại, rất khó để truyền tải chính xác ý các ngài thực sự muốn nói bằng tiếng Anh. Việc truyền tất cả pháp môn đặc biệt là mật pháp đòi hỏi phải rất chính xác thì mới hiệu quả.

Đức Dorje Chang III đến với thế gian này để chỉnh đốn các bản dịch và làm sáng tỏ những lỗi chuyển tải còn tồn tại trong những giáo pháp đã truyền từ trước tới nay, và để mang đến cho chúng ta những giáo lý cao nhất. Trong những buổi thuyết giảng, Ngài đã bảo chúng tôi rằng có những giáo lý của đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà đến bây giờ, thế giới mới sẵn sàng tiếp nhận, những giáo lý đó được trao cho chúng ta để giúp chúng ta hoàn thành “con đường giác ngộ nhanh chóng”. Đúng là những bậc linh thánh đã đến mandala trong khi Ngài đang giảng cho chúng tôi bài “Thế nào là tu tập?” Bài giảng đó, có thể tìm thấy trong cuốn sách báu Dorje Chang III và trên web-site, phác thảo những bước mà chúng ta phải tuân thủ trên con đường này. Sự kiện tốt lành này xác nhận một lần nữa sự quan trọng trong sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của đức Dorje Chang III tại thế gian trong thời đại hôm nay.

Dựa trên những giáo lý mà tôi đã tiếp nhận và hiểu biết hạn chế của mình về Phật pháp, cùng dựa trên thực tế là chúng ta sống trong một thời điểm tốt lành nơi có thể tiến một cách nhanh chóng tới giác ngộ, tôi đã ấp ủ chuẩn bị cho web-site này với những hy vọng rằng nó sẽ giúp truyền tải Chánh Pháp cho những ai không biết tiếng Trung. Có rất nhiều quyển sách và những bản ghi những giáo huấn có sẵn trong tiếng Trung từ hai vị Pháp vương nhưng chúng chưa được dịch sang Anh ngữ.

Bất kỳ một lỗi nào hoàn toàn là trách nhiệm của tôi và sẽ được chấn chỉnh khi chúng ta có những giáo huấn của đức Dorje Chang III bằng tiếng Anh trong một phiên bản hoàn chỉnh hơn. Điều quan trọng là tất cả chúng ta bắt đầu tu dưỡng bản thân và chuẩn bị cho chuyến hành trình đi tới toàn giác và thoát khỏi khổ đau.

Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa!

Điều tôi nói và hiện diện trên web này chỉ miêu tả những lời nói và hiểu biết chủ quan của cá nhân tôi. Tôi là một vị rinpoche bình thường và không thể đại diện cho đức Dorje Chang III.

Tôi rất biết ơn các người bạn đồng tu đáng kính Akuo Lamo Rinpoche, H.E. Denma Tsemang, Bodi Wentu Rinpoche, Đạo sư và ni trưởng Jue Hui, and Đạo sư Ruo Hui, cũng như Mei Ling Cheng, Ruby Cheng, Nan Chen, Iwen Bernstein, Katherine Hsu, Judy Kuan, Matthew Kuan, Wei Ya Kuan, Winnie Peng, cùng nhiều người khác vì lòng hảo tâm của họ đã giúp hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn trong việc dịch thuật và những đệ tử của tôi, những người có những câu hỏi và sự nhiệt tình trong việc học tập những giáo pháp quý báu này là một động lực không ngừng nghỉ cho tôi.

Tôi cũng rất biết ơn tới những người bạn Mỹ, Nhật, và các thiền sư Hàn Quốc đã hướng dẫn tôi trên con đường này nhiều năm ròng ,cũng như đức Pháp vương Sakya Trizinđức Dilgo Khyentse Rinpoche và H.E. Kalu Rinpoche những người mà tôi đã có thiện duyên được gặp và cho tôi thấy được một bậc thánh là như thế nào.

Tôi cũng xin gửi lòng biết ơn sâu sắc tới vị Đạo sư Kim Cương của tôi, đức Dorje Chang III và Nữ pháp vương Dorje Pa Mu. Sự rộng lượng, ân cần, từ bi cũng như trí tuệ và phương tiện thiện xảo của hai vị trong việc dạy dỗ hành giả ngang ngạnh và ngốc ngếch này là vô hạn. Lòng kiên nhẫn và hiểu biết của hai vị thật đáng kinh ngạc. Pháp quan trọng nhất tôi học được từ việc sống gần các vị Phật và Bồ tát này là thấy thế nào là một bậc thánh và sống trong một cảnh giới khác là như thế nào. Tôi đã được ban phước với rất nhiều lễ quán đảnh, lễ quy y và nhận được phước lành của sự trải nghiệm và chứng kiến các trạng thái linh thánh và màu nhiệm nhiều hơn được công bố ở đâu khác. Tôi không biết dùng từ nào để diễn tả hết lòng biết ơn chân thành hay thể hiện hết lòng tri ân sâu sắc của tôi. Tôi xin hồi hướng bất kỳ công đức nào tôi nhận được từ những nỗ lực này tới đức Dorje Chang III và Nữ pháp vương Dorje Pa Mu của tôi và cầu nguyện cho hai vị ban cho chúng ta trí huệ và lòng từ bi không giới hạn của hai vị thật lâu dài.

Mong tất cả chúng sinh nhận được phước báu và trí huệ để nhanh chóng đạt được giải thoát!

Back To Top