Cách Chuyển hóa Bệnh tật và các hoàn cảnh xảy ra

gyalse_thogme_zangpo

Tác giả: Thogme Sangpo Gyalsé Ngulchu Tokmé (Tib. རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད་) hay Thogme Sangpo (ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་, (1297-1371), sinh ra ở Puljung, tây nam của Đại Tu viện Sakya. Ngài sinh vào năm Cừu gỗ trong vòng chu kỳ thứ 5 (lịch Tây tạng). Là một học giả vô cùng uyên bác, ngài đã nghiên cứu một số lượng khổng lồ những lời […]

37 PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO

thirty-seven-bodhisattva-practices

PHẬT THUYẾT TRỪ NHÃN CHƯỚNG KINH

untitled

Nam mô Đức Phật Kim Cương Tổng trì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đức Phật Kim Cương Trì III Nam mô nhất thiết chư phật hải hội bồ tát   Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân Chư phật hải hội tất dao văn, tùy xứ kết tường […]

Bài Cầu Nguyện Của Ngài Thangtong Gyalpo

21055130_768830786637629_2011249851604751155_o

༄༅།  །གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། Thực hành Quy y bên Ngoài, bên Trong, và Bí Mật của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trao truyền cho Đại Thành tựu giả Thangtong Gyalpo མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། ། Con và tất cả chúng sinh hữu tình là cha mẹ nhiều đời của con, nhiều vô biên như không gian. Chúng con xin quy y […]

Thực Hành Chín Thái Độ Tôn Kính Vị Minh Sư

19222709_1913113458965402_2374302518413212906_o

Kính thờ bậc Đạo sư có nghĩa là quý trọng Đạo sư như vị Phật. Theo lời dạy của Đức Phật Kim Cương Trì hay Đức Phật Thích Ca, luận lý và kinh nghiệm bản thân với vị Đạo sư, những đức tính đặc biệt mà các bạn nhận thấy nơi vị Đạo sư, các bạn […]

Kim Cang Thủ Quang Minh Quán Đảnh

Kinh Tối Thắng Lập Ấn Thánh Vô Động Tôn Đại Oai Nộ Niệm Tụng Nghi Quỹ Pháp Phẩm _ Một quyển_ Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam tạng Sa-môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch  Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH Khi bấy giờ Bồ-tát […]

PHẬT NÓI KINH NHẤT THẬP BÁT TÝ ĐÀ LA NI

( Mật Tạng Bộ 3_ No 1118 ( Tr 507) Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch  Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Chúng […]

LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI

patrul-rinpoche

Nguyên Tác: O-rgyan-‘jigs-med-chos-kyi-dban-po (Kunzang Lama’i Shelung) Bản dịch Anh ngữ: The Words Of My Perfect Teacher/Patrul Rinpoche Của Nhóm Dịch thuật Padmakara In lần thứ hai: 1998 Nhà Xuất bản Shambhala Bản dịch Việt ngữ: Nhóm Longchenpa 2004 Bản hiệu đính 2006 Bản chỉnh sửa 2013 Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa Download bản PDF […]

NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM KHI TỊNH HÓA THÔNG QUA VIỆC ĐỌC THẦN CHÚ KIM CANG TÁT ĐỎA

vajrasattva11

Việc thực hành đọc thần chú Kim Cang tát đỏa hằng ngày giúp tịnh hóa nghiệp xấu từ vô thủy của hành giả và giúp tiến bộ trên con đường tu hành. Nhưng có một số người khi đọc thần chú này thấy cuộc đời mình đang vui vẻ, bắt đầu gặp những chuyện xấu […]

Tóm Tắt Tiểu Sử Thánh Sư Chogye Trichen Rinpoche, Pháp Vương Nhánh Tsharpa Thuộc Dòng Truyền Thừa Sakya

Chogye Trichen Rinpoche

Đức Lão Pháp Vương Chogye Trichen Rinpoche là vị Lạt ma lớn tuổi nhất và cao cấp nhất dòng truyền thừa Sakya trong Phật giáo Tây Tạng. Ngài là hóa thân của Chogye Trichen đời trước và là Pháp Vương Tsharpa. Ngài không chỉ là vị Lạt ma vĩ đại đã trì giữ hoàn hảo […]

Back To Top