Bài ca của Milarepa cho Dharmabodhi ở Nepal

Bài ca của Milarepa cho Dharmabodhi ở Nepal

Người có thế nhìn tâm mình mà không phân tán

Không cần thiết phải lầm bầm hay tán gẫu

Người có thể hòa nhập với tính giác của mình

Không cần thiết phải ngồi cứng ngắc như một bộ xương

Nếu người đó biết bản tính của mọi hình tướng

Tám thói quen thế gian sẽ tự mình tan biến

Nếu không có ham muốn hay ghét bỏ trong tim

Người đó không cần phải phô trương hay giả tạo

Đại giác ngộ của Bồ Đề tâm,

Siêu vượt cả Niết bản và sinh tử,

Không bao giờ đạt được bằng tìm kiếm và mong cầu.

Dịch bởi Rangxi Sangbo Rinpoche

Back To Top