Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu

Nhiều vị Phật sống, Bồ Tát, Pháp Vương, Rinpoche và Giảng sư cũng như nhiều tu viện nổi tiếng đã đưa ra các thư chứng thực cũng như thư chúc mừng xác nhận danh tính của Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ III. Thông tin và tiểu sử chi tiết hơn về nhiều bậc thánh nhân này cũng như các lá thư chứng thực và chúc mừng có thể được tìm thấy tại cuốn sách H.H. Dorje Chang Buddha III. Cuốn sách này còn cho biết có bao nhiêu trong số những bậc thánh nhân này được khẳng định danh tính của mình trong buổi lễ “Bốc thăm từ một chiếc bình vàng”. Xin vui lòng nhấn vào từng tên trong danh sách dưới đây để biết thông tin giới thiệu tóm tắt về một số ít các vị thánh nhân và các tu viện này. Nhấn vào chữ “trích dẫn” để biết thêm những bậc thánh nhân này đã nói gì về vị Phật và cuốn sách H.H. Dorje Chang Buddha III.

*
* HÓA THÂN CỦA VĂN THÙ BỒ TÁT – Đại Pháp Vương H. H. Sakya Trizin [SAKYA]

Đức Đại Pháp Vương H.H. Sakya Trizin, là vị lãnh đạo tối cao của dòng Sakya và là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù, đã viết những dòng công nhận sau về Hóa thân của Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ III:

Công nhận

Cùng với sự công nhận của Jamyang Lungdok Gyaltsen Achuk , tôi chính thức công nhận rằng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu , con trai của ông Zhonghai Yee và mẹ là Kunfang Xu , chính là Ngài Duy Ma Cật tôn kính đời thứ 2, và là Đức Phật Kim Cương Trì III.

Pháp Vương tối cao dòng Sakya

Sakya Trizin

Ngày 10/12/2006

 Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 1

Bản tiếng Anh: Supreme Dharma King of The Sakya Order – Sakya Trizin

* HÓA THÂN CỦA ĐẠO SƯ LIÊN HOA SANH – Pháp Vương H. H. Dodrupchen Rinpoche IV, [NYINGMA]

Đức H.H. Dodrupchen Rinpoche, là vị Pháp Vương vĩ đại và nổi tiếng của dòng Nyingma, bậc duy nhất nắm giữ tinh yếu của dòng Longchen Nyingthig, đã nói trong bức thư chúc mừng sự xuất bản cuốn sách “Treasury of True Buddha-Dharma” như sau:

Kính gửi Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu

Cho phép tôi cảm ơn Ngài vì cuốn sách “A Treasury of True Buddha Dharma” ( Một Kho tàng Phật pháp đích thực) mà Hiệp hội Phật giáo quốc tế đã gửi đến cho tôi.

Cuốn sách thật tuyệt vời, với nhiều điều đáng kinh ngạc và tràn đầy cảm hứng. Những câu chuyện kể về Ngài, về những điều Ngài làm thật sự huyền diệu, và sự thể hiện đặc biệt về sự thật được biểu lộ và không được biểu lộ vượt lên trên cả ngôn từ trong Phật Pháp.
Tôi mong Ngài sẽ tiếp tục công việc vĩ đại này, và tôi sẽ cầu nguyện cho Ngài được trường thọ và hoằng hóa Pháp bằng tầm nhìn của Ngài.

Kính thư.

Dodrupchen Rinpoche

Ngày 14/12/2006”.

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 2

Bản tiếng Anh: H.H. Dodrupchen Rinpoche

* HÓA THÂN BỒ TÁT KIM CƯƠNG THỦ – Pháp Vương H. H. Pema Norbu Penor Rinpoche [NYINGMA]  
Đức H.H. Penor, Pháp Vương tối cao của dòng Nyingma, đã viết như sau trong một lá thư gửi các Rinpoche: “

Kính gửi các vị Rinpoche đáng kính

Đức Phật Kim Cương Trì III Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu , người đã được vô số các bậc đạo hạnh và chư tăng xuất chúng xác nhận là Đức Phật Kim Cương Trì III , Ngài đang hoằng hóa Phật pháp.
Cuốn sách linh thánh ” Một kho tàng Phật Pháp đích thực” của ngài biểu lộ sự thông thạo ( làm chủ) toàn bộ Ngũ minh. Cuốn sách được in và phổ biến theo yêu cầu của các Phật tử khắp cả nước. Việc xuất bản và phân phối cuốn sách quý này là nhân để Phật pháp tồn tại mãi mãi trên thế gian, là duyên nghiệp cho chúng sinh có được hạnh phúc ngay lúc này, thoát khỏi đau khổ và sự đau đớn của luân hồi mãi mãi, và đạt được trạng thái Phật quả tối thượng.

Palyul Rinpoche Pema Norbu

Ngày 11/8/2007″.

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 3

Bản tiếng Anh: H.H. Penor Rinpoche

* HÓA THÂN CỦA TÔN GIẢ LONGSAL NYINGPO – Pháp Vương Toàn Tri H. H. Jamyang Lungdok Gyaltsen (Lama Achuk), [NYINGMA]   

Đức Pháp vương Toàn tri H.H. Jamyang Lungdok Gyaltsen (Lama Achuk), hóa thân của Tôn giả Longsal Nyingpo, tuyên bố trong lá thư công nhận của Ngài 

Chứng thư công nhận

Dựa trên sự công nhận của Urgyen Xirao, pháp vương tử của Đạo sư Liên Hoa sanh, tuân thủ hệ thống và nghi lễ tôn giáo của Phật giáo Tây tạng quy định cho việc xác nhận tái sinh của các Rinpoche, tôi đã nhập định để quán sát sự thật.
Nay tôi long trọng thừa nhận rằng bậc Thầy , Đức Wan Ko Yee, con trai của ông Zhonghai Yee và bà Kunfang Xu ở quận Dayi tỉnh Tứ Xuyên chính là thân tái sinh của Đức Duy Ma Cật ( nghĩa là Đức Duy Ma Cật đã trở lại thế gian này) , là Đức Phật Kim Cương Trì III và có tên pháp là Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu. Đây là sự chín muồi của các duyên nghiệp phước báu và trí tuệ của các chúng sinh. Chúng ta vô cùng biết ơn sự ban phước quý báu này của Chư Phật.

Nay tôi xin công nhận.
Pháp vương Jamyang Lungdok Gyeltsen
Ngày 20/6 / 2006
“.

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 4

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 5

Bản tiếng Anh: Dharma King Jamyang Lungdok Gyaltsen

* HÓA THÂN CỦA NHÀ VUA XỨ SHAMBHALA SUCHANDRA – Pháp Vương H. H. Jigme Dorje, [JONANG]   

Thay mặt cho dòng Jonang, Đức Pháp vương H.H. Jigme Dorje, vị Pháp vương tối cao của dòng Jonang, cung kính chúc mừng Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ III – Wan Ko Yeshe Norbu như sau:

THƯ CHÚC MỪNG

Văn phòng Hiệp hội Phật giáo quốc tế thống nhất

Thay mặt dòng truyền thừa Jonang, tôi xin trân trọng chúc mừng Đức Phật Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu vì đã đích thân mang đến sự giảng dạy đạo Phật trên thế gian này. Sự giảng dạy này mang lại lợi ích cho vô hạn chúng sinh trong thực hành pháp và tạo nhân cho vô hạn chúng sinh có được sự ban phước và trí tuệ sâu sắc.

Cuốn sách “ Một kho tàng Phật pháp đích thực” đặc biệt thể hiện sự thấu triệt của vị Phật này về Phật giáo Hiển thừa và Mật thừa và sự làm chủ hoàn hảo Ngũ Minh. Những thành tựu tột bậc như vậy quả thực chưa từng xảy ra trong vài nghìn năm qua, và sáng rực hơn tất cả các thành tựu của mọi người khác, từ cổ đại cho đến hiện đại. Đức Ngài là viên kim cương sáng chói giữa Chư Phật. Cầu cho ánh sáng phi thường và sức mạnh không mệt mỏi của lòng từ bi còn mãi để Đức Ngài giảng dạy pháp và ở lại mãi mãi trên thế gian này.

Tôi xin chắp tay cung kính ca ngợi Đức Ngài.
Tôi kính cẩn đảnh lễ Đức Phật Kim Cương Trì III, Wan Ko Yeshe Norbu.

Pháp vương tối cao dòng truyền thừa Jonang

Jigme Dorje

Ngày 8/5/ 2007

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 6

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 7

Bản tiếng Anh: Supreme Dharma King of The Jonang – H.H Jigme Dorje

* Tu viện KUMBUM – Nơi Khai Sinh Của Pháp Vương Je Tsongkhapa [GELUK]

Tu viện Kumbum nổi tiếng, nơi khai sinh ra Bậc Thầy TsongKhapa, bậc sáng lập ra dòng Geluk, đã viết những dòng chúc mừng như sau:

Kính gửi: Văn phòng Hiệp hội Phật giáo quốc tế thống nhất

Với những nhân duyên tốt lành, chúng tôi rất vui mừng được biết đến sự xuất bản của cuốn sách Một kho tàng phật pháp đích thực – sự thấu triệt Phật giáo Hiển thừa và Mật thừa và sự làm chủ hoàn toàn Ngũ Minh về Đức Phật Kim Cương Trì, Đức thánh sư Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu.

Những thành tựu xuất sắc của Đức Ngài trước nay chưa từng có. Chúng tôi xin kính gửi đến Ngài lá thư chúc mừng này và xin được bày tỏ những lời ngợi ca đầy niềm vui

Hành động và tâm của Ngài thanh tịnh, phước lành và trí tuệ của Ngài vô hạn.
Ngài làm lợi lạc cho vô số chúng sinh, nguyện lực của Ngài không bao giờ mỏi mệt.
Đức hạnh uy quyền của Ngài tỏa lan rộng khắp, dung mạo của Ngài vô cùng tôn quý.
Ngài thường trụ trong bình an chân thực, và hoàn hảo thay những thành tựu của Ngài!

Tu viện Kumbum, Thanh Hải
Một ngày tốt lành tháng 7 năm 2006
”.

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 8

Bản tiếng Anh: Kumbum Monastery

*  Pháp Vương H. H. Mindrolling Trichen, [NYINGMA]    

Thư ký trưởng của Đức Pháp Vương H.H Mindrolling Trichen của dòng Nyingma, Đức D. G. Khochhen Rinpoche, đã gửi thư chúc mừng nhân danh Ngài và tăng đoàn của Ngài trong đó có viết:

Chúng tôi vô cùng biết ơn khi nhận được cuốn sách “Kho tàng Phật pháp Đích thực “ từ Hiệp hội Phật giáo Quốc tế.

Cuốn “Kho tàng Phật pháp Đích thực” được biên soạn và xuất bản nhằm điểm lại những thành tựu của Đức Phật Kim Cương Trì Wan Ko Yeshe Norbu, với ước mong rằng Phật pháp được phát triển hưng thịnh trong những thời kỳ mạt pháp này, và để Bồ Đề Tâm lan tỏa tràn ngập trong tất cả mọi chúng sinh. Cuốn sách này là phước báu và trí tuệ mà Đức Phật Kim Cương Trì Wan Ko Yeshe Norbu ban cho tất cả chúng sinh.

Đức Trichen và tăng đoàn của Tu viện Mindrolling tin tưởng rằng cuốn sách quý báu này sẽ mang lại lợi lạc to lớn cho tất cả chúng sinh.

Dehradun 01. 09. 2007
Tổng Thư ký – Ngài D. G. Khochhen Tulku

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 9

Bản tiếng Anh: H.H Mindrolling Trichen Rinpoche

 * Pháp Vương H. H. Taklung Tsetrul Rinpoche [NYINGMA]

Vị pháp Vương cao nhất của dòng truyền thừa Northern Treasure thuộc dòng Nyingma, Đức Pháp vương H.H. Taklung Tsetrul, đã viết những lời chúc mừng 

THƯ CHÚC MỪNG.

Đức Phật Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu sở hữu giáo pháp đích thức của Chư Phật và biểu lộ sự hoàn toàn làm chủ Ngũ Minh như đã viết trong cuốn sách “Một kho tàng Phật pháp đích thực”. Cuốn sách này sẽ là nguồn mang đến lợi lạc và hạnh phúc sâu rộng, tạo nhân cho giáo pháp của Chư Phật nở hoa và tồn tại mãi mãi trên thế gian, dẫn dắt vô tận tất cả chúng sinh đến niềm vui, hạnh phúc trong ba cõi cao, và hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi.

Taklung Tsetrul của Tu viện Dorje Drak
13/01/2008

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 10

Bản tiếng Anh: H.H. Taklung Tsetrul

 * HÓA THÂN CỦA DI LẶC BỒ TÁT – Đức Pháp Vương H. H. Trulshik Rinpoche, [NYINGMA]
Đức Pháp Vương nổi tiếng H.H. Trulshik Rinpoche, người là Thầy của H.H. Dalai Lama và là vị thầy gốc của một vài vị Pháp Vương của Phật giáo Tây Tạng và các bậc nắm giữ dòng truyền thừa khác, đã viết những dòng cung kính chúc mừng Đức Phật Kim Cương Trì đời thứ III Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu như sau:

Xin kính cẩn chúc mừng bậc linh thánh Đức Phật Kim Cương Trì III

Tôi vừa được biết cuốn sách “A Treasury of True Buddha Dharma” ( Một Kho tàng Phật pháp đích thực) viết về Ngài đã được xuất bản từ lâu.

Nội dung của cuốn sách bao gồm Ngũ Minh lớn và nhỏ của Phật giáo Tây tạng truyền thống. Tôi đã nhập định và thấy Tam bảo – Phật, Pháp và Tăng.

Tôi phát Bồ đề tâm chúc cho tất cả chúng sinh đều nhận ra sự thật tuyệt đối, tối cao và Phật tính. Cầu cho sự lan truyền cuốn sách “A Treasury of True Buddha Dharma” ( Một Kho tàng Phật pháp đích thực) trở thành nghiệp lực cho chúng sinh khắp ba cõi thoát khỏi đau khổ và đạt được quả vị của hạnh phúc tuyệt diệu. Và là nhân cho mỗi chúng sinh đã rơi xuống đáy của sáu cõi tái sinh sẽ thoát khổ đau và được hạnh phúc.

Tôi xin bày tỏ lời chúc mừng kính cẩn nhất tới Ngài

Ngày 28/6/2007

Trulshik Rinpoche“.

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 11

Bản tiếng Anh: H. H. Trulshik Rinpoche

* Đức Pháp Vương H. H. Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche, [SAKYA]   

Đức Pháp Vương H.H. Jigdal Dagchen Sakya, vị lãnh đạo cao thứ II của dòng Sakya, đã dâng hiến những lời chúc mừng như sau:

TU VIỆN PHẬT GIÁO TÂY TẠNG SAKYA.

Nhiều đạo sư ca ngợi Đức Phật Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu và cuốn sách về các hoạt động hoằng Pháp của Ngài. Tên của cuốn sách là ” Một kho tàng Phật pháp đích thực”. Trung tâm học Phật quốc tế đang dự định xuất bản cuốn sách này. Tôi vô cùng vui sướng được giúp đỡ các bậc thầy vĩ đại khắp mọi nơi trong việc tiếp tục các hoạt động hoằng Pháp và giảng dạy đạo Phật của các Ngài.

Đức Puntsok Phodrang Jigdal Dagchen Sakya.
Ngày 1 tháng 11, năm con Heo Lửa , lịch Tây tạng.

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 12

Bản tiếng Anh: H. H. Jigdal Dagchen Sakya Rinpoche

* HÓA THÂN CỦA ĐẠI THÀNH TỰU GIẢ VIRUPA – Pháp Vương H. E. Chogye Trichen Rinpoche, [SAKYA]   

Đức Pháp Vương H.E. Chogye Trichen, Ngawang Khyenrab Thupten Lekshe Gyatso, Pháp Vương của nhánh Tsharpa thuộc dòng Sakya và là vị Thầy gốc của Đức H.H. Dalai Lama, đã cung kính chúc mừng như sau:

Kính lễ Đức Phật Kim Cương Trì Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu.

Cuốn sách “Kho tàng Phật pháp Đích thực” là một sự ban phước cho tất cả chúng sinh. Những thấu triệt Ngũ Minh mô tả trong cuốn sách là dựa trên thực chứng của sự giác ngộ Phật pháp. Cuốn sách này là con đường chỉ dẫn đến với Phật pháp đích thực, và là cánh cổng pháp mang lại lợi lạc và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh.

Đức Pháp vương Chogye Trichen và Ngài Shabdrung Rinpoche
Ngày 20/1/2007
”.

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 13

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 14

Bản tiếng Anh: H. E. Chogye Trichen Rinpoche

* HÓA THÂN CỦA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT – Pháp Vương Mũ Hồng Ngọc H. E. Shamarpa, [KARMA KAGYU]

Đức Pháp Vương H.E. Shamarpa Rinpoche, là hóa thân của Bồ tát Quan Thế Âm và là người đứng đầu của 4 nhiếp chính Vương của dòng Kagyu. Ngài đã dâng tất cả những lời chúc mừng thành kính của mình như sau:

“THƯ CHÚC MỪNG

Đức H.H. Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu, là hóa thân của Đức Duy Ma Cật, đồng thời cũng chính là hóa thân lần thứ 3 của Đức Phật Kim Cương Trì. Ngài đã biên soạn các thành tựu của mình trong cuốn sách “A Treasury of True Buddha Dharma” ( Một Kho tàng Phật pháp đích thực), cuốn sách đã thể hiện Ngũ Minh của Phật pháp.

Vì vậy, vào ngày 21 tháng 2 năm 2007 hôm nay, tôi xin gửi lời mong ước tốt đẹp tới Ngài về các thành tựu của Ngài: Mong mọi thành tựu của Ngài sẽ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh theo những cách khác nhau. Đồng thời tôi cũng cầu nguyện tuổi thọ của Ngài được niên trường để Ngài có thể giúp xiển dương rực rỡ Phật pháp.

Mong mọi sự tốt lành

Shamarpa Rinpoche”.

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 15

Bản tiếng Anh: H.E. Shamarpa Rinpoche

* HÓA THÂN CỦA TỔ GAMPOPA – Đức Pháp Vương Mũ Cam Ngọc, Vị Nhiếp Chính Vương Và Quốc Sư H. E. Goshir Gyaltsab Rinpoche, [KARMA KAGYU]

Đức H.E. Goshir Gyaltsab Rinpoche là hóa thân của Tổ Gampopa. Ngài là nhiếp chính vương duy nhất của Đại bảo Pháp vương Karmapa, người được mệnh danh là “Quốc sư”. Ngài đã ca tụng một cách thành kính bậc Thầy vô song, H.H. Yangwo Wan Ko là đức Duy Ma Cật và tuyên bố rằng 

Kính lễ Đạo sư Vô song – Đức Yangwo Wan Ko,

Trước tiên, tôi tin chắc rằng Đức Jamyang Lungdok Gyaltsen Achuk, cũng như các tăng sĩ và các bậc đạo hạnh xuất chúng trong các dòng truyền thừa khác nhau của Tây tạng, đã công nhận Đức Yangwo Wan Ko là Ngài Duy Ma Cật đời thứ hai, và là người đứng đầu dòng truyền thừa của các bậc thành tựu giả tôn kính tái sinh.

Thứ đến, tôi xin được chân thành chúc mừng Đức Yangwo Wan Ko về cuốn sách “Kho tàng Phật pháp Đích thực” vừa được xuất bản thành công.

Cuối cùng, tôi thành tâm mong ước rằng hạt giống dẫn đến Phật quả giác ngộ và giải thoát sẽ được gieo trồng nơi bản tính đích thực của những chúng sinh có duyên được đọc cuốn sách này. Tôi cũng ước mong rằng những chúng sinh này sẽ đạt được quả vị tối hậu của sự chứng ngộ hoàn hảo, toàn trí toàn giác, và thành tựu Phật quả.

Quốc sư Gyaltsab
Ngày 15/2/12007.

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 16

Bản tiếng Anh: H.E. Goshir Gyaltsab Rinpoche

* HÓA THÂN CỦA ĐẠI THÀNH TỰU GIẢ, TỔ NAROPA – H. E. Xiazhu Qiuyang Rinpoche [GELUK]

Đức H.E. Xiazhu Qiuyang Rinpoche, hóa thân của Tổ Naropa, đã thành kính chúc mừng Đức Pháp vương Bảo ngọc như ý cao quý và linh thiêng bậc nhất Wan Ko như sau: 

Kính gửi Đức Pháp Vương tối thượng và linh thánh, Viên ngọc quý thỏa mãn mọi ước nguyện của chúng sinh

Tôi được biết cuốn sách “Một kho tàng Phật pháp đích thực” viết về Đức Phật Kim Cương Trì III, vị Phật tối cao và được tôn kính nhất, đang sắp được phân phát trên toàn thế giới. Cuốn sách này là pháp đích thực tối thượng mang lại lợi lạc cho chúng sinh.

Trong thư chúc mừng chính thức của Đạo sư Dodrupchen, người được cả thế giới công nhận là Ngài Liên Hoa Sanh thứ hai và là bậc linh thánh nhất trong Phật giáo Mật thừa Tây tạng, Ngài có viết: Những thành tựu của Đức Pháp vương Wan Ko, Viên Ngọc Như Ý linh thánh nhất, đã làm Đạo sư kinh ngạc, rằng những thành tựu như vậy là ngoài sức tưởng tượng và thật sự diệu kỳ, những thành tựu ấy là siêu việt thế gian, biểu lộ sự thật tuyệt đối có thể miêu tả và không thể miêu tả được của Phật pháp.

Chúng tôi nhất định sẽ công bố và ca ngợi các thành tựu của Đức Ngài khắp pháp giới. Cảm ơn Đức Ngài, vị cổ Phật, vì lòng đại bi bao la của Ngài. Cảm ơn Ngài đã đến thế gian này lần nữa và làm lợi lạc cho chúng sinh.

Xiazhu Qiuyang Rinpoche
Ngày 1/5/2007
”.

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 17

Các Thư Chứng Thực Và Chúc Mừng Đức Yangwo Wan Ko Yeshe Norbu 18

Bản tiếng Anh: H.E. Xiazhu Qiuyang Rinpoche

Back To Top