Cách Chuyển hóa Bệnh tật và các hoàn cảnh xảy ra

Tác giả: Thogme Sangpo

Gyalsé Ngulchu Tokmé (Tib. རྒྱལ་སྲས་དངུལ་ཆུ་ཐོགས་མེད་) hay Thogme Sangpo (ཐོགས་མེད་བཟང་པོ་, (1297-1371), sinh ra ở Puljung, tây nam của Đại Tu viện Sakya. Ngài sinh vào năm Cừu gỗ trong vòng chu kỳ thứ 5 (lịch Tây tạng). Là một học giả vô cùng uyên bác, ngài đã nghiên cứu một số lượng khổng lồ những lời dạy từ tất cả các truyền thống. Tất cả thời gian sống của Ngài đều dành cho Pháp, qua hàng loạt những biên soạn, bài giảng hoặc đấu pháp.

Cách Chuyển hóa Bệnh tật và các hoàn cảnh xảy ra 1

Ngài có thể dạy bất cứ chủ đề hay giáo lý nào với một sự chắc chắn hoàn toàn. Ngài đón nhận về mình những đau khổ của người khác và cho họ những may mắn của mình, không mảy may mong chờ một chút kết quả nào, ngài cực kỳ hào phóng với tất cả, đặc biệt là với những người nghèo, thiếu thốn hay đau khổ. Ngài đã trực tiếp gặp được các vị Phật và các hộ Phật như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát và Đức Tara.

Ngài dạy cho nhiều vị thầy vĩ đại nhất trong thời của ngài ở Trung tâm Tây tạng như Khenchen Lochen Changchup Tsemo (1303-1380), Butön Rinchen Drup (1290-1364), là những vị thầy Sakya nổi tiếng và nhiều vị khác.  Ngài từng là trụ trì của tu viện Bodong E. Ngài viên tịch năm 74 tuổi giữa nhiều dấu hiệu chứng ngộ kỳ diệu.

Kính lễ Đạo sư!

Nếu thân xác huyễn ảo này, ta sở hữu giống như bao người, trở nên bệnh tật, ừ thì thế!

Ta sẽ hoan hỷ trong ốm đau

Vì bệnh tật chính là sự giải trừ nghiệp xấu của ta trong quá khứ.

Và xét cho cùng, nhiều hình thức của việc thực hành Pháp đều là để tịnh hóa hai che chướng.

 

Nếu ta khỏe mạnh, ừ thì thế!

Ta sẽ hoan hỷ tận hưởng sự tự do khỏi bệnh tật.

Khi cả tâm và thân đều khỏe mạnh và thoải mái.

Những thực hành Pháp có thể phát triển và tăng thêm sức mạnh.

Và xét cho cùng, cuộc đời làm người trở nên có ý nghĩa khi dâng hiến thân, khẩu, ý cho Pháp.

 

Nếu ta nghèo khó, ừ thì thế!

Ta sẽ hoan hỷ trong sự thiếu thốn, vì chẳng có gì để giữ hay mất.

Mọi cuộc bất hòa và cãi vã

Chắc chắn đều đến từ tham muốn tài sản hay lợi ích.

 

Nếu ta giàu có, ừ thì thế!

Ta sẽ hoan hỷ trong thịnh vượng.

Nếu ta có thể tăng trưởng kho nghiệp tốt, thì vậy là đủ.

Những may mắn và hạnh phúc trong hiện tại và tương lai

Chắc chắn đều là quả của công đức ta đã tích tập.

 

Nếu ta sớm phải chết, ừ thì thế!

Ta sẽ hoan hỷ trong cái chết!

Không để cho những hoàn cảnh tiêu cực can thiệp.

Và với những xu hướng thiện lành đã tích tập được,

Chắc chắn ta sẽ bắt đầu con đường chân chính không sai lầm!

 

Nếu ta sống lâu, ừ thì thế!

Ta sẽ hoan hỷ trong sự tồn tại!

Chừng nào ánh sáng và những cơn mưa giáo Pháp vẫn còn tăng trưởng.

Khi mùa màng của những kinh nghiệm chân thực đã nảy mầm,

Được tưới tẩm ươm dưỡng qua thời gian, chắc chắn quả sẽ trổ.

 

Cho nên, với bất kỳ điều gì xảy ra, ta hãy luôn vun trồng sự an lạc!

Trả lời câu hỏi từ Sakyageshé về việc nên làm gì khi đau ốm hoặc gặp chuyện, ta, tu sĩ Thogme, người giảng Pháp, đã dùng những cách này để mang bệnh tật và những chuyện khác vào con đường tâm linh.

Sarvamangalam!

Nguồn tiếng anh:  How to Transform Sickness and Other Circumstances

Nhóm dịch:  Jina, Satya, MN

Back To Top