Cái thấy và Thiền định Đại toàn thiện

Đức Jamgon Kontrul Rinpoche đệ nhất

Kính lễ Đạo sư,

Cái thầy và Thiền định Đại toàn thiện có thể được diễn giải bằng nhiều, nhiều cách, nhưng đơn giản việc duy trì tinh túy của sự nhận biết trong hiện tại gồm chứa tất cả chúng.

Tâm của con không thể tìm thấy ở đâu khác.

Nó chính là bản tính của sự suy nghĩ từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.

Hãy nhìn một cách trần truồng cốt lõi của sự suy nghĩ này và con sẽ  tìm thấy sự nhận biết hiện tại, ngay tại nơi con ở.

Tại sao lại phải chạy theo các suy nghĩ, chúng chỉ là những gợn sóng bề mặt của sự nhận biết hiện tại?

Hơn thế, hãy nhìn thẳng vào bản tính trần truồng, trống không của các ý nghĩ; khi đó sẽ không có nhị nguyên, không người quan sát, không có gì được quan sát.

Đơn giản chỉ nghỉ ngơi trong sự nhận biết hiện tại trong suốt và bất nhị này.

Hãy như đang ở nhà mình trong trạng thái tự nhiên của sự đơn giản hiện diện, chỉ đang là, không làm cái gì đặc biệt cả.

Sự nhận biết hiện tại thì trống không, rộng mở và sáng tỏ; nó không phải là vật chất cụ thể, nhưng cũng không phải là không có gì cả.

Trống không, nhưng hoàn toàn nhận biết, sáng tỏ, tỉnh thức.

Giống như, thật kỳ diệu, không bởi cố gắng để nó trở nên nhận biết, mà là nhận biết tự có, sự nhận biết liên tục hoạt động.

Hai mặt này của sự nhận biết hiện tại hay Rigpa – tính trống không của nó và tính nhận biết (sáng tỏ) của nó – là không thể phân chia.

Trống không và sáng tỏ (nhận biết) là không thể chia tách.

Chúng không có hình tướng, giống như không có gì cả, không nắm bắt được, không sinh ra, không mất đi; nhưng thoáng đãng, sáng rõ, sống động.

Không có gì cả, nhưng thật tuyệt diệu! Tất cả mọi thứ được kinh nghiệm một cách kỳ diệu.

Đơn giản là nhận ra nó.

Nhìn vào tấm gương huyền ảo của tâm và thưởng thức sự trình diễn kỳ diệu vô tận này.

Với sự chánh niệm liên tục, chú ý, duy trì sự nhận thức về tính giác trống không, rộng mở, sáng tỏ.

Đừng tu tập gì khác.

Không có gì khác để làm, hoặc để sửa lại.

Hãy để nó tiếp tục tự nhiên.

Đừng làm hỏng nó bằng điều khiển, kiểm soát, can thiệp vào nó, hay lo lắng xem mình đang đúng hay sai, hoặc đang có sự thiền định tốt hay tồi.

Hãy để nó như nó là, và nghỉ ngơi cái tâm mệt mỏi của mình.

Sự sáng tỏ tối thượng của Pháp thân – sự thật tuyệt đối – thì không có gì hơn là chính bản tính của cái tâm bình thường không trù tính hay sắp xếp gì này.

Đừng tìm Đức Phật ở đâu khác.

Nó không là gì khác ngoài cái bản tính của sự nhận biết hiện tại này.

Đó là vị Phật ở bên trong.

Có vô số giáo pháp.

Có vô số đối trị cho nhiều dạng khác nhau của các căn bệnh tâm linh.

Có rất nhiều ngôn từ về giáo lý bất nhị của Đại Thủ Ấn và Đại Toàn Thiện.

Nhưng gốc rễ, trái tim của mọi thực hành đã được bao gồm ở đây, đơn giản duy trì bản tính sáng tỏ tự nhiên của sự nhận biết hiện tại này.

Nếu con tìm ở đâu khác một cái gì tốt hơn, một vị Phật siêu việt hơn sự nhận biết hiện tại này, con đang đánh lừa chính mình.

Con đang bị trói buộc, vướng mắc vào dây gai của hi vọng và sợ hãi.

Vì vậy hãy từ bỏ chúng! Đơn giản duy trì sự tỉnh giác hiện tại, khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác.

Sự tận hiến, lòng từ bi và hoàn thiện các đức hạnh và trí tuệ là những phương pháp hỗ trợ quan trọng nhất để hoàn thành giáo lý bất nhị trần truồng này về sự nhận biết hiện tại, Pháp thân tự có.

Vì vậy hãy luôn tận hiến mình cho việc thực hành giáo pháp để làm lợi lạc cho người khác và áp dụng thân, khẩu, ý của mình vào những gì đức hạnh và lành mạnh.

Mong điều lành tăng trưởng.

Mong mọi chúng sinh đều an lạc!

Đức Jamgon Kontrul Rinpoche đệ nhất. Jamgön Kongtrül Lodrö Thayé (1813-1899)

Dịch bởi Rangxi Sangbo Rinpoche

Back To Top