Con Đường Nhanh Chóng Tới Giác Ngộ

“Viên ngọc quý” này của Phật pháp ở đây chính là con đường nhanh chóng giải thoát khỏi khổ đau và kiểm soát được luân hồi sinh tử. Viên ngọc này, cũng như tất cả các viên ngọc khác của Phật pháp, đều có thể đạt được nhờ tu tập, bằng việc hành trì Phật pháp đích thực. Nữ pháp vương Dorje Pa Mu dạy rằng, Phật tử cần hiểu đúng về mục tiêu tu tập và không được nhìn nhận nó một cách mê lầm. Chúng ta phải hiểu đúng thế nào là tu dưỡng. Chúng ta theo đạo Phật để giác ngộ, thành tựu và chấm dứt luân hồi sanh tử. Chúng ta không theo đạo Phật chỉ để kiếm tìm cảm giác an lạc hay hạnh phúc thế tục trong đời này hoặc kiếp sau. Chúng ta không thể học và hành trì Phật pháp để tích luỹ những mối lợi vật chất trần tục. Chúng ta không thể bị trói buộc bởi những mối lợi nhất thời đó, hay bám luyến vào những ảo tưởng sai lạc phù du. Chúng ta không thể để chính kiến của mình về điểm quan trọng này bị lệch đi bởi những mối quan tâm thế gian thông thường!

Được soạn bởi: Zhaxi Zhuoma Rinpoche

Bản tiếng Anh: Enlightenment

Back To Top