Dáng vẻ bề ngoài

Có nhiều quan điểm sai lạc liên quan đến dáng vẻ bên ngoài của người tu tập. Như Nữ Pháp vương Dorje Pa Mu đã chỉ ra, các vị Bồ tát làm trang nghiêm thân thể của họ với những trang sức, vải lụa quí giá để ban tặng một sự hiện diện linh thiêng nhất. Phật giáo Đại thừa ra đời để mang lại đồng thời cả trí tuệ lẫn thịnh vượng.

Bạn nên được đánh giá bởi việc bạn có tu tập theo đúng Phật pháp hay không, không phải những gì bạn khoác lên người hay bề ngoài của bạn quyết  định  bạn có là một hành giả chân chính. Mặc dù cách tu khổ hạnh là con đường đúng đắn cho một số người, nhưng cách tu đó là  không cần thiết cho những người khác.

Người ta không phải sống trong một hang động hay ăn mặc tả tơi và bỏ hết trong việc thực hành Pháp này. Người ta có thể sống giản dị mà không màng tới sự để ý của tất cả  những người khác đang tồn tại trên hành tinh này. Một người phải tránh xa bất cứ những bám chấp hay tham lam nào liên quan đến sở  hữu vật chất, nhưng điều đó không có nghĩa sống trong sự nghèo khổ thì đã đức hạnh hơn.

Chúng ta có thể phát triển sự bám chấp và ghét bỏ với nhiều thứ, bao gồm cả việc không sở hữu vật chất. Rất dễ trở nên phát xét cách sống của những người khác thay vì tập trung vào sự  tu tập của chính bạn.

Back To Top