Danh sách Cầu Siêu

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NGÀY MẤT QUÊ QUÁN/NƠI CHÔN CẤT
4001 Lê Thị Thìn
4002 Lê Văn Ngật
4003 Phạm Thị Kim Hoàng 29/11/1999 Phan Thiết, Bình Thuận
4004 Nguyễn Thị Kim Dung 30/12/1961 ÂL 18/5/2017 ÂL 7A/9 Thành Thái, Q.10, HCM
4005 Hoàng Vô Danh
4006 Võ Vô Danh 1
4007 Võ Vô Danh 2
4008 Võ Vô Danh 3
4009 Nguyễn Vô Danh
4010 Lê Vô Danh
4011 Lưu Vô Danh
4012 Đặng Thuỵ Tường Lam
4013 Đinh Vô Danh
4014 Nguyễn Hữu Bình 24/4/2015 ÂL
4015 Nguyễn Thị Chỉ 10/1/2012
4016 Nguyễn Ngọc Minh 18/9/1949 ÂL 5/9/2014
4017 Lưu Hồng Lợi 25/6/2008 ÂL
4018 Trần Long Anh 11/7/2016
4019 Lê Quang Hưng 10/4/ Đinh Dậu
4020 Huỳnh Hoàng Phi Anh 11/10/ Bính Thân
4021 Cửu Huyền Thất Tổ Họ Thang Nghĩa trang Nà Lầm, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4022 Mạc Thị Piai 2/5/1997 Nghĩa trang Nà Lầm, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4023 Thang Văn Thụ 19/10/2014 Nghĩa trang Nà Lầm, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4024 Hoàng Duy Bằng Nghĩa trang Nà Lầm, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4025 Nông Kim Hoa 11/5/2017 Nghĩa trang Nà Lầm, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4026 Hoàng Thị Thao Lộ Bôn, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4027 Nguyễn Quốc Hùng 1956 Xóm 10, Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An
4028 Phùng Thị Xuân 1990 Xóm 1, Hùng Cường, Tân Kỳ, Nghệ An
4029 Nguyễn Hữu Hào 21/4 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4030 Nguyễn Hữu Hồ 4/6 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4031 Nguyễn Hữu Thành 10/4 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4032 Nguyễn Hữu Mông 10/6 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4033 Nguyễn Hữu Phúc 18/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4034 Nguyễn Hữu Chiêm 20/9 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4035 Nguyễn Thị Tần 8/1 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4036 Nguyễn Thị Tình 16/1 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4037 Nguyễn Thị Toàn 10/2 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4038 Nguyễn Thị Bàng 19/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4039 Nguyễn Thị Tâm 16/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4040 Chính Thất 24/10 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4041 Nguyễn Thị Trung 26/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4042 Nguyễn Thị Mùi 13/12 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4043 Nguyễn Hữu Tân 18/5 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4044 Cậu hoàng tại gia 11/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4045 Nguyễn Thị Thinh 2/10 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4046 Nguyễn Phú Hưng 15/2 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4047 Nguyễn Phú Tỵ 14/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4048 Dương Thị Mão 28/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4049 Nguyễn Thị Huệ Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4050 Nguyễn Phú Tộ 24/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4051 Phùng Thị Sen 17/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4052 Nguyễn Phú Nam 19/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4053 Nguyễn Thị Long 9/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4054 Nguyễn Phú Tạc Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4055 Nguyễn Phú Lẫn Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4056 Nguyễn Phú Luận 27/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4057 Nguyễn Phú Triệu 27/12 Long Thành, Đồng Nai
4058 Nguyễn Phú Biểu Vân Nam, Trung Quốc
4059 Phạm Văn Luật 16/1
4060 Bé đỏ tai gia
4061 Nguyễn Văn Bối 1934 7/2/2016 ÂL Xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4062 Nguyễn Bá Tiến 1971 20/7/1989 ÂL Xóm 6 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4063 Nguyễn Bá Ánh 1982 3/6/2007 Xóm 6 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4064 Nguyễn Quốc Hùng 1956
4065 Phùng Thị Xuân 1990
4066 Nguyễn Hữu Hào 21/4 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4067 Nguyễn Hữu Hồ 4/6 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4068 Nguyễn Hữu Thành 10/4 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4069 Nguyễn Hữu Mông 10/6 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4070 Nguyễn Hữu Phúc 18/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4071 Nguyễn Hữu Chiêm 20/9 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4072 Nguyễn Thị Tần 8/1 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4073 Nguyễn Thị Tình 16/1 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4074 Nguyễn Thị Toàn 10/2 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4075 Nguyễn Thị Bàng 19/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4076 Nguyễn Thị Tâm 16/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4077 Chính Thất 24/10 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4078 Nguyễn Thị Trung 26/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4079 Nguyễn Thị Mùi 13/12 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4080 Nguyễn Hữu Tân 18/5 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4081 Cậu hoàng tại gia 11/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4082 Nguyễn Thị Thinh 2/10 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4083 Nguyễn Phú Hưng 15/2 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4084 Nguyễn Phú Tỵ 14/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4085 Dương Thị Mão 28/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4086 Nguyễn Thị Huệ Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4087 Nguyễn Phú Tộ 24/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4088 Phùng Thị Sen 17/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4089 Nguyễn Phú Nam 19/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4090 Nguyễn Thị Long 9/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4091 Nguyễn Phú Tạc Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4092 Nguyễn Phú Lẫn Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4093 Nguyễn Phú Luận 27/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4094 Nguyễn Phú Triệu 27/12 Long Thành, Đồng Nai
4095 Nguyễn Phú Biểu Vân Nam, Trung Quốc
4096 Phạm Văn Luật 16/1
4097 Bé đỏ tai gia
4098 Nguyễn Văn Bối 1934 7/2/2016 ÂL Xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4099 Nguyễn Bá Tiến 1971 20/7/1989 ÂL Xóm 6 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4100 Nguyễn Bá Ánh 1982 3/6/2007 Xóm 6 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4101 Nguyễn Quốc Hùng 1956
4102 Phùng Thị Xuân 1990
4103 các liệt sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị
4104 Võ Công Thịnh 2/11/1993 2017 Pleiku, Gia Lai
4105 Nguyễn Tường Linh 27 tuổi Bảo An, Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang
4106 Nguyễn Văn Tuấn 45 tuổi
4107 mẹ vợ chú Hoàng Văn Đạt 101 tuổi Thanh Khê, Đà Nẵng
4108 Phan Thị Hận 83 tuổi Tây Ninh
4109 Petrona Abueva y Teves 1916 2017 Philippines
4110 Nguyễn Tiến Lân 31/7/2017 Thanh Ba, Vĩnh Phúc
4111 Y Jet M’Lô Krong But, Đắc Lắc
4112 Trần Văn Tuyết 1948 2017 Duy Tiên, Hà Nam
4113 Nguyễn Đình Quân 1991 2017 Nông Cống, Thanh Hóa
4114 Trần Long Anh 2016
4115 Đỗ Bá Lý 1935 2017 Hải Phòng
4116 Đào Thị Bích Vân 1979 1997 Bạch Mai, Hà Nội
4117 Đặng Hưu Phi 1934 2017
4118 Tống Khún 1941 2017 Gò Dầu, Tây Ninh
4119 Nguyễn Thị Huệ 1938 2017 Nam Dư, Hà Nội
4120 Nguyễn Bình An
4121 Nguyễn Hữu Nhỏ 1944 1966 Đô Lương, Nghệ An
4122 Phan Ngọc Xuân 1971 Nam Trà My, Quảng Nam
4123 Nguyễn Hữu Thọ 1948 2017 Hoàng Mai, Hà Nội
4124 Vũ Văn Vỡi 2017 Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình
4125 Kiều Văn Chúc Hoài Đức, Hà Nội
4126 Kiều Văn Trọng Hoài Đức, Hà Nội
4127 Nguyễn Nho Thành Hoài Đức, Hà Nội
4128 Trần Quang Huy Hà Đông, Hà Nội
4129 Chiến (con bác Chử Thị Thược) Đông Anh, Hà Nội
4130 Mai Quốc Đô Liên Chiểu, Đà Nẵng
4131 Nguyễn Thúy Kiều Liên Chiểu, Đà Nẵng
4132 Phạm Đan Hải
4133 Nguyễn Đình Kế
4134 Nguyễn Dụng Ba 1950
4135 liệt sĩ Nhận, Vân, Tình, Trung, Điểm Yên Dũng, Bắc Giang
4136 Trần Trung Lễ 1953 1977
4137 các liệt sỹ nghĩa trang Biên Hòa, Đồng Nai
4138 mẹ anh Đoàn Việt Dũng ở cty Tuệ Tri
4139 Trần Phú Mạc
4140 Lê Tính Thái Nguyên
4141 Nguyễn Quảng Trường Quốc Oai, Hà Nội
4142 Nguyễn Văn Côn 1945 2017 Cầu Diễn, Hà Nội
4143 Bà cô tổ họ Trần Đăng
4144 Mãnh tổ Trần Đăng Niêm 3/9 Lý nhân, Hà Nam
4145 Trần Đăng Đài Lý nhân, Hà Nam
4146 Trần Đăng Giáp 9/3 Lý nhân, Hà Nam
4147 Đặng Thị Yêng 20/5 Lý nhân, Hà Nam
4148 Trần Đăng Hiên 17/10 Lý nhân, Hà Nam
4149 Trần Đăng Doanh
4150 Trần Đăng Đường 18/1 Lý nhân, Hà Nam
4151 Lê Thị Lưu Lý nhân, Hà Nam
4152 Ông mãnh Trần Đăng Quán 17/4
4153 Trần Thị Cẩn 7/3 Lục Nam, Bắc Giang
4154 Trần Thị Gái Lục Nam, Bắc Giang
4155 Trần Đăng Đề 22/3 Lục Nam, Bắc Giang
4156 Trần Đăng Thuần 18/11
4157 Trần Đăng Thiệp 4/7
4158 Tổ cô Trần Thị Vịnh
4159 Trần Đăng Đỏ (Con ông Trần Đăng Thịnh) Lý Nhân, Hà Nam
4160 Trần Thị Đỏ (Con ông Trần Đăng Thịnh)
4161 Trần Đăng Thíu 15 – 6 Lý Nhân, Hà Nam
4162 Trần Đăng Dương 9 – 5
4163 Trần Đăng Thanh 12 – 3
4164 Trần Đăng Cảnh 7 – 2 năm 1947
4165 Trần Đăng Hồng
4166 Trần Đăng Liêm Lý Nhân, Hà Nam
4167 Trần Đăng Tuân Lý Nhân, Hà Nam
4168 Trần Đăng Thích
4169 Trần Đăng Phù 21-9
4170 Trần Đăng Ký 17-2 Lý Nhân, Hà Nam
4171 Trần Đăng Ánh 10/9
4172 Trần Đăng Tải
4173 Nguyễn Văn Vịnh 22/12 Lý Nhân, Hà Nam
4174 Trần Thị Chức 18-3 Lục Nam, Bắc Giang
4175 Phùng Văn Mão 1968 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4176 Nguyễn Thị Thu 1979 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4177 Phùng Văn Thìn 5/24/1905 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4178 Nguyễn Thị Chồi Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4179 Phùng Thị Luân 2010 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4180 Phùng Văn Thời 2014 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4181 Phùng Thị Hợi Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4182 Phùng Văn Tự 1950 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4183 Phùng Văn Kính Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4184 Phùng Quốc Liệu Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4185 Phùng Quốc Lược Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4186 Phùng Thị Thường Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4187 Tạ Thị Quy 6/8
4188 Phạm Thị Năm 14/4
4189 Vũ Duy Lương 19/2
4190 Thái Huy Đỏ 1985 Lâm Giang, Yên Bái
4191 Thái Thị My 1984 BV Bạch Mai
4192 Thái Huy Sanh 1987 Khâm Thiên, Hà Nội
4193 Tổ tiên họ Chử Nghĩa trang Chử Xá, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội
4194 Tổ tiên họ Nguyễn Nghĩa trang Thạch Bình, Thạch Hà, Hà Tĩnh
4195 Kiều Văn Tái
4196 Kiều Khánh Hợi 1960 13/5 Đinh Dậu V70, lô Đại An, công viên nghĩa trang Thiên Đức, Phù Ninh, Phú Thọ
4197 Đinh Văn Vinh 1951 3/6/2017 Số 4, khu D4 – AB, nghĩa trang Yên Kỳ, Hà Nội
4198 Nguyễn Đình Bật 1986
4199 Nguyễn Thị Kỷ 2012
4200 Nguyễn Quốc 1987
4201 Nguyễn Thái Tiếu 1966
4202 Dương Thị Mít 2014
4203 Nguyễn Thái Sơn 2010
4204 Vũ Thị Thuận 1948 15/7/2005 ÂL Nghĩa trang Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
4205 Vũ Thị Kim Lan 1931 18/7/2017 78 Vũ Khế Bật, Nam Định
4206 Trịnh Định 1932 24/10/2015 ÂL Nghĩa trang Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
4207 Trần Thị Mười 1934 15/1/2011 ÂL Nghĩa trang Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
4208 Cao Bá Tùng 1944 1964 Nghĩa trang Minh Cầm, Phong Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình
4209 Trần Mỹ Hảo 10/11/1977 12/9/2013 An táng tại nghĩa trang Nà Lầm, Cao Lộc, Lạng Sơn
4210 Hoàng Thị Tý Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4211 Nguyễn Văn Thức Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4212 Hoàng Thị Bàn Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4213 Nguyễn Văn Luỹ 1911 Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4214 Hoàng Thị Giá 1909 Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4215 Nguyễn Văn Mâu Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4216 Nguyễn Văn Cõn Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4217 Nguyễn Văn Chủng Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4218 Bùi Văn Đàm Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4219 Hoàng Trọng Tầm Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4220 Lê Thị Vinh Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4221 Hoàng Văn Tẫn Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4222 Hoàng Văn Uý Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4223 Hoàng Thị Bàn Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4224 Nguyễn Thị Ty 1931 Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4225 Hoàng Thị Thu Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4226 Hoàng Thị Hương Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4227 Vũ Văn Hiến Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4228 Tạ Thị Đối 1990 Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4229 Hoàng Thị Thục 1917 28/12/2011 ÂL Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
4230 Lưu Văn Quý 1923 4/1/2014 ÂL Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
4231 Vũ Văn Thuỳ Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4232 Vũ Văn Đỏ Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4233 Vũ Thị Mỵ 2009 Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4234 Vũ Thị Phong 27/9/2012 ÂL Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4235 Vũ Thị Nghị Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4236 Nguyễn Thị Mối Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4237 Nguyễn Thị Thái Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4238 Vũ Văn Khánh Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4239 Vũ Văn Huấn 2012 Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4240 Lưu Văn Hà 2000 Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4241 Lưu Văn Hưởng 2001 Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4242 Nguyễn Văn Tình Hưng Yên
4243 Vũ Văn Mưu Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4244 Vũ Văn Kế Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4245 Vũ Văn Ngôn Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4246 Lưu Văn Tĩnh Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4247 Vũ Văn Toạ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội
4248 Lê Quang Tâm 1919 1968 Nghĩa Trang Cồn Giai, Lộc Hà, Hà Tĩnh
4249 Phạm Thị Vường 1923 2003 Nghĩa Trang Cồn Giai, Lộc Hà, Hà Tĩnh
4250 Lê Thế Hồng 1944 1988 Nghĩa Trang Cồn Giai, Lộc Hà, Hà Tĩnh
4251 Lê Như Tố 1953 1988 Nghĩa Trang Liệt Sỹ Núi Nài, Hà Tĩnh
4252 Nguyễn Xuân Bá 1919 2005 Nghĩa Trang Nam Lạc, Nam Đàn, Nghệ An
4253 Phạm Thị Tuyết 1917 1968 Nghĩa Trang Nam Lạc, Nam Đàn, Nghệ An
4254 Dương Văn Đông 1948 13/2/2015 nghĩa trang Đường Sự Xứ, Ân Thi, Hưng Yên
4255 Nguyễn Thị Thu Hạ 1949 11/3/2008 nghĩa trang Đường Sự Xứ, Ân Thi, Hưng Yên
4256 Võ Thị Kim Lan 18/7/2017 Nam Định
4257 Lê Công Sính Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4258 Đỗ Thị Đảng An Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4259 Lê Công Cao 21/3/1990 Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4260 Hoàng Thị Mơ 15/2/1987 Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4261 Bùi Thị Thược Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4262 Lê Công Tuấn Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4263 Lê Công Nam 13/6/1989 Làng Dưới, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang
4264 Hoàng Văn Thể 1923 13/4/1994 Làng Dưới, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang
4265 Nguyễn Thị Bích 24/4/2005 Làng Dưới, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang
4266 Nguyễn Xuân Quảng Sinh Làng Dưới, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang
4267 Lê Đức Trọng Sinh 4/11/2012 Phú Thọ
4268 Châu Thị Liên 1960 16/6/2017 ÂL Nghĩa trang Gò Bầu
4269 Võ Thế Khuyên 1942 1993 Trung Đông, Phú Thương, Phú Vang, Huế
4270 Võ Thế Thuyên 1968 1985 Trung Đông, Phú Thương, Phú Vang, Huế
4271 Dương Văn Thiên Sòi Sứ,Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4272 Dương Thị Quế Hoa Sòi Sứ,Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4273 Dương VĂn Trà Sòi Sứ,Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4274 Lê Thị Lâm Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4275 Nguyễn Hữu Tuệ Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4276 Bùi Thị Thọ Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4277 Dương Văn Hánh 19/8/1997 Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4278 Nguyễn Thị Gấm 27/7/2012 Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4279 Chưa đặt tên (1 tuổi)
4280 Vong linh thai nhi 1 1996
4281 Vong linh thai nhi 2 2007
4282 Vong linh thai nhi 3 2009
4283 Vong linh thai nhi 4 2010
4284 Dương Thị Gái Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh
4285 Dương Đình Sản 1976 Đồng La Mân, Phú Bình, Thái Nguyên
4286 Nguyễn Thị Chén Đồng La Mân, Phú Bình, Thái Nguyên
4287 Dương Quyền 1992 Xóm Cổ Rạ, Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên
4288 Dương Thị Nhi 2003 Xóm Cổ Rạ, Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên
4289 Dương Văn Thu 1969 chiến trường miền Nam
4290 Gaor Nguyễn Vô Danh 16/5/2004 ÂL P503, cc SH1, Sunhome, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
4291 Nguyễn Văn Bá Quý Tỵ 5/9/ÂL 67/8 Đồng Nai, Nha Trang
4292 Hồ Văn Dũng 48 Hà Thanh, Nha Trang
4293 Võ Thị Tám 48 Hà Thanh, Nha Trang
4294 Nguyễn Thị Thêm 6/3/2017 ÂL
4295 Phạm Thị Thanh Tuyền 11/5/1958 31/5/2017 xã Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương
4296 Đậu Văn Cử 1948 1994
4297 Đậu Thị Đỏ
4298 Nguyễn Văn Tại 2012 Thạch Môn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
4299 Trần Thị Em 2007 Thạch Môn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
4300 Phạm Bá Phương 1930 4/7/2002 ÂL Nghĩa trang Thanh Tước, Hà Nội
4301 Nguyễn Văn Phúc 1954
4302 Nguyễn Vũ Minh Châu 10/8/2017
4303 Nguyễn Quang Toản 1968 21/10/2001 Nghĩa trang Đống Nắn
4304 Nguyễn Quang Thanh 1972 Nghĩa trang Đống Nắn
4305 Hoàng Quang Anh 1997 2017
4306 mẹ con chị Giàng Thị Sua
4307 Nguyễn Hữu Nhật 1978 2017
4308 mẹ chồng chị Hải Anh Đông Anh, Hà Nội
4309 Giàng A Hù 1978 Yên Bái
4310 Phạm Đông Hải 1949 2017 Thanh Trì, Hà Nội
4311 Trần Văn Phúc 1964 2017 Kim An, Thanh Oai, Hà Nội
4312 Nguyễn Thị Hòa 10 Kiệt 228, Bạch Đằng, Huế
4313 Vũ Thị Nghị
4314 cô Lan 14/6(ÂL)/2017
4315 Nguyễn Thị Chằm 1950 2017
4316 Đỗ Thị Như Quỳnh 2008 2017 Thủy Nguyên, Hải Phòng
4317 Đỗ Thị Yến Nhi 2008 2017 Thủy Nguyên, Hải Phòng
4318 Nguyễn Hữu Minh 2008 2017 Thủy Nguyên, Hải Phòng
4319 Vũ Thanh Tâm 1971 2017 Mỹ Đức, Hà Nội
4320 Diệp Ngọc Minh Trang
4321 anh Toản 1966 2017 Long Biên, Hà Nội
4322 Bùi Văn Sơn 1985 2017 Bắc Ninh
4323 Đỗ Tràng Sơn 1960 2017 Sơn La
4324 Vương Thị Liên 1932 2017 Nam Đàn, Nghệ An
4325 Nguyễn Đăng Hùng 54 Dốc Lã, Gia Lâm, Hà Nội
4326 bố chị Hồng Thúy Hải Châu, Đà Nẵng
4327 Tạ Anh Tuấn 1967 2017
4328 bé đỏ con bạn Kim
4329 Lê Mạnh Tưởng 1943 1991
4330 Mạc Thị Tuyến Lục Ngạn, Bắc Giang
4331 Mạc Thị Tuyền Lục Ngạn, Bắc Giang
4332 Nguyễn Thị Thảo Vân Lục Ngạn, Bắc Giang
4333 Thân Thị Trà Mi Lục Ngạn, Bắc Giang
4334 Phan Đức Lợi Điện Bàn, Quảng Nam
4335 Trịnh Minh Thanh 1926 2017 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng
4336 Ngô Thiêm 1931 2017
4337 Vương Thị Liên 1932 2017
4338 Nguyễn Xuân Lập 1938 2017 84 Nguyễn An Ninh, Hà Nội
4339 Trương Thị Bớt Khánh Hòa
4340 Rocío Cortés Núñez
4341 em Hữu Độ 1987 2017 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
4342 Vũ Quốc Huy 1974 2017 52 ngõ 49 Thái Thịnh, Hà Nội
4343 bà Tất Vinh 1953 2017 tp. HCM
4344 Vũ Hùng Tiến 1958 2013
4345 Nguyễn Hạnh 2015
4346 các nạn nhân bão Hato
4347 Hoàng Tấn Trúc Sơn 5/4/1991 2017 143 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4348 Nông Văn Đồng 23/8/2017
4349 Phạm Thị Thúy Hằng 1996 2017
4350 Nguyễn Văn Đức 3/10/1964 27/8/2017 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
4351 bạn Vân Anh 2017 Nghệ An
4352 Namsanga Soutthideth Lào
4353 Phan Nguyễn Khuê Tú 1995 2017 tp. HCM
4354 Bùi Văn Tình 1962 2017 Thạch Thành, Thanh Hóa
4355 Đào Thị Lý 1945 2016 tp Thanh Hóa
4356 Bùi Văn Nhiệm 1978 2017 Hải Phòng
4357 Văn Đức Mạnh 1999 2017
4358 bạn N. Thuận An, Bình Dương
4359 Nguyễn Thị Huyền 2016 Q.10, tp. HCM
4360 Nguy Thu Khiết 1990 2017 Trung Quốc
4361 Trần Hồng Phúc 1985 2017 Lê Chân, Hải Phòng
4362 Đặng Văn Nhàn 1958 2017 Đắc Nông
4363 Trương Văn Đề 29/8/2017 Vũng Tàu
4364 bạn Đường Mê Linh, Hà Nội
4365 Majid Kavousifar
4366 Lê Quang Cơ 1991 2017 Lý Nhân, Hà Nam
4367 Nguyễn Đình Quân
4368 con chị Hải Kẹc 2013
4369 mẹ con chị Chu Thị Vân 1992 2017 Diễn Châu, Nghệ An
4370 Nguyễn Ngọc Sang 1979 2017 Nhà Bè, tp. HCM
4371 thầy Đình Nhữ
4372 Bùi Đức Thắng 1982 2017 Đông Anh, Hà Nội
4373 Xồng Bá D
4374 các nạn nhân thảm sát Mỹ Lai
4375 Hồ Trần Bình Minh
4376 chị Lử Vĩnh Bảo, Hải Phòng
4377 Trương Văn Cam 7/9/2017
4378 Phạm Phi Long 1986 2017
4379 cậu bạn Yến
4380 Đỗ Đức Hưng 1974 2017
4381 bố mẹ chị Phạm Thị Mai Ninh Giang, Hải Dương
4382 Nguyễn Văn Sơn 1974 2017 Phủ Lý, Hà Nam
4383 Nguyễn Thị Thi 2017 Văn Chấn, Yên Bái
4384 Nguyễn Thị Thương 1991 2017 Quảng Trạch, Quảng Bình
4385 Nguyễn Khắc Kiêm Toàn
4386 Vũ Văn Hiến
4387 Nguyễn Hữu Nguyên 1992 2017 Thăng Bình, Quảng Nam
4388 Nguyễn Thị Mỹ D. Bình Chành, tp. HCM
4389 Võ Lê Kim Tỏa Q.12, tp. HCM
4390 Hồ Quốc Việt Vĩnh Long
4391 mẹ con chị Nguyễn Thị N. 1988 2017 Thanh Trì, Hà Nội
4392 Nguyễn Mạnh Tùng Phước Sơn, Quảng Nam
4393 Nguyễn Văn Minh 28t Long Thành, Đồng Nai
4394 Alfred Gadenne 1946 2017 Bỉ
4395 Bùi Thị Thúy 1974 2017
4396 GS.TSKH Nguyễn Ái Việt
4397 Bùi Văn Ngôn 1936 18/09/2017 P. Yết Kiêu, tp. Hạ Long
4398 bạn Nguyễn Thanh
4399 Nguyễn Thu Lộc Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
4400 chú Thể xóm 2, Thường Nga, Can Lộc, Hà Tĩnh
4401 bác Dũng phố 5-8 Ka Long, Móng Cái, Quảng Ninh
4402 Vương Y
4403 Vương Cường
4404 Lý Hải Lân 1984 2017 Lam Vỹ, Định Hóa, Thái Nguyên
4405 Lý Trung Dũng 2013 2017 Lam Vỹ, Định Hóa, Thái Nguyên
4406 Phạm Thị Huế 1985 2017 Lam Vỹ, Định Hóa, Thái Nguyên
4407 Lý Hải Phong 2008 2017 Lam Vỹ, Định Hóa, Thái Nguyên
4408 thầy Takahashi
4409 Nguyễn Trung Đức 1988 2017 Lê Chân, Hải Phòng
4410 Đoàn Đình Hiền
4411 em H.M.K
4412 Vũ Văn Phán 1958 2017 Đồng Nai
4413 Quách Thị Minh ngõ 136 Nguyễn An Ninh, Hà Nội
4414 Nguyễn Yến 1939 2015 tp. Thanh Hóa
4415 Lương Địch Lân
4416 Lê Xuân Thục 1938 2017 271 C1 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
4417 Hồ Thị Sen 1953 2017
4418 Nguyễn Thị Huấn Tiên Du, Bắc Ninh
4419 Hoàng Tú Phân Hồng Công, Trung Quốc
4420 Hứa Lệ Linh Hồng Công, Trung Quốc
4421 Trương Trung Việt
4422 Phùng Trần Đồng Ba Vì, Hà Nội
4423 Trần Minh Thành 1962 2017 Đồng Nai
4424 Võ Minh Tùng 1967 2017
4425 Vũ Thị Thoi 1935 2017 Ninh Bình
4426 Nguyễn Thị Thành 1976 2017
4427 anh Hiển 1990 2017 Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội
4428 Nguyễn Thanh Hải 1938 2017 Kiến Xương, Thái Bình
4429 Nguyễn Thị Hiền
4430 bố anh Trần Đức Tính
4431 Ngô Văn Ân 1986 2017 49 Phạm Sư Mạnh, Đà Nẵng
4432 Phạm Trường Lộc
4433 Phạm Trường Phúc
4434 Cao Xuân Định Long Biên, Hà Nội
4435 Huỳnh Pháp
4436 bạn Hải Yến
4437 Đỗ Đức Hưng 1974 2017 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
4438 em Quỳnh 1996 2017
4439 Nguyễn Hồng Minh 1988 2017 Lý Nhân, Hà Nam
4440 Lê Ng. Đ. Phú Ninh, Quảng Nam
4441 Trình Thị Thúy 1972
4442 Nguyễn Thị Hiền 1955
4443 Nguyễn Văn Tâm 1957
4444 Nguyễn Văn Thương 2004
4445 Nguyễn Thị Thủy 1964
4446 Phan Thành Đúng 1993
4447 Lê Thị Anh 1992
4448 Phan Văn Hiếu 2000
4449 Elizabeth Chappell Utah, USA
4450 James Chappell Utah, USA
4451 Andrew Foster UK
4452 Lucy Foster UK
4453 Nguyễn Văn Tài 1988 2017 Quảng Nam
4454 Trần Văn Thành Kim Đằng, Lam Sơn, tp. Hưng Yên
4455 Võ Thị Lương Khoa 1969 2017 Hòa Thuận, Quảng Nam
4456 Nguyễn Tuấn T. 2008 2017 Vĩnh Cửu, Đồng Nai
4457 Hoàng Minh Vọng 1961 2017 76 Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng
4458 Nguyễn Kim Ngân 2001 2017 Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
4459 Nguyễn Kim Thu 2006 2017 Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội
4460 Vũ Thảo Uyên 2001 2017 Phước Long, Bình Phước
4461 Huỳnh Văn Nhạc
4462 Nguyễn Thị Như Vy 2003 2017 Đà Sơn, Hòa Khánh Nam
4463 Nguyễn Trung Đức 1994 2017 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội
4464 Lưu Quyết Chiến 1946 2017
4465 Andy Drysdale
4466 Vũ Thị Nguyệt Quế 1996 2017 Biên Hòa, Đồng Nai
4467 Choirul Huda 1979 2017 Indonesia
4468 Thạo Vênh 1985 2017 huyện Viêng Xay, Hủa Phăn, Lào
4469 Thạo Kế 1987 2017 huyện Viêng Xay, Hủa Phăn, Lào
4470 bé Nhật Linh Hải Phòng
4471 Nguyễn Thị Hạnh 1943 2017 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội
4472 Nguyễn Hồng Nga 1963 2012
4473 Phạm Hoàng Gia An 2007 2017 Thừa Thiên Huế
4474 Phạm Thế Sơn 19t
4475 Dương Phúc Sáu 74t Bắc Ninh
4476 Lê Văn Sang 2002 2017 tp. Đông Hà, Quảng Trị
4477 bé An Quốc
4478 Đinh Hữu Dư 29t Ninh Bình
4479 Nguyễn Thanh Long 1988 2017 tp. HCM
4480 Nguyễn Trung Thực 11t Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội
4481 Nguyễn Thiện Nhân 5t Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội
4482 Nguyễn Văn Sứng 13t Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội
4483 Nguyễn Văn Thêm 9t Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội
4484 Nguyễn Minh Hợp 13t Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội
4485 San Sreylai 1993 2017 Campuchia
4486 Lò Thị Sa 2014 2017 Tuy Lộc, Yên Bái
4487 chú Biên 1964 2017
4488 Nguyễn Lam Đạt 1950 2017 P.12, Tân Bình, tp. HCM
4489 Nguyễn An Thi 1989 2017
4490 Bùi Thị Ý 1948 2017 Hải Phòng
4491 Lê Quang Tuấn 1970 2017
4492 bà Thúy Trang
4493 bé Khánh Vy
4494 Văn Như Cương 1937 2017
4495 Đỗ Xuân Bính 1956 2017 Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
4496 Trương Quốc Vinh 1956 2003 Hongkong
4497 Mai Diễm Phương 1963 2003 Hongkong
4498 Nguyễn Văn Chí Mỏ Cày Nam, Bến Tre
4499 Hayden Kennedy USA
4500 Inge Perkins USA
4501 Nguyễn Thị Bẩy Ứng Hòe, Ninh Giang, Hải Dương
4502 Phạm Thị Tình 1918 2015 Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội
4503 Nguyễn Trần Dương 1943 2017 Hưng Yên
4504 Nguyễn Ngọc Bích 1944 2017 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội
4505 Lee Ui Soo 1995 2017 Hàn Quốc
4506 Trần Thị Như Hòa 1994 2017 Đại Lộc, Quảng Nam
4507 Nguyễn Văn Rai 1948 2017 Tây Ninh
4508 Ngô Tiến Bảo 1947 2017 khu Cầu Mười
4509 Nguyễn Việt Tuyết Quân Nhơn Trạch, Đồng Nai
4510 Nguyễn Thị Thanh Yên Định, Thanh Hóa
4511 Nguyễn Hữu Minh Khôi, 2013 2017
4512 Nguyễn Văn Tưởng 1933 2017 An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình
4513 Vũ Thị Minh Yến 1935 2017
4514 Trần Thị L. 1972 2017 Quỳnh Lưu, Nghệ An
4515 Gia tiên tiền tổ họ Trần Ngọc Thôn Đình Xuyên, Liên Bảo, Vụ Bản, Nam Định
4516 Các bé đỏ chưa sinh của mẹ Mai
4517 Hà Văn Thứ Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam
4518 Nguyễn Thị Hội Kim Bình, Kim Bảng, Hà Nam
4519 Nguyễn Minh Hải 1938 Nghĩa trang thôn Tân Thôn, Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội
4520 Trương Tiến Hiếu Xóm Gia, thôn Mạc, Tứ Kỳ, Hải Dương
4521 Nguyễn Thị Xí Xóm Gia, thôn Mạc, Tứ Kỳ, Hải Dương
4522 Trương Tiến Thảo Xóm Gia, thôn Mạc, Tứ Kỳ, Hải Dương
4523 Trương Thị Hòa Xóm Gia, thôn Mạc, Tứ Kỳ, Hải Dương
4524 Nguyễn Văn Minh 2012 Xã Chương Dương, Đông Hưng, Thái Bình
4525 Trần Anh Tuấn Nam Định
4526 Gia tiên họ Trần – Nguyễn Bài Sơn, Đô Lương, Nghệ An
4527 Trần Văn Tâm
4528 Nguyễn Hân
4529 Nguyễn Thị Cẩn
4530 Trần Văn Thánh
4531 Trần Văn Ngũ
4532 Trần Văn Luc
4533 Trần Trọng Hiển 14/5/1992 Nghĩa trang Yên Kỳ, Bát Bạt, Hà Nội
4534 Ngô Thị Hoàn 6/5/1914 Nghĩa trang Yên Kỳ, Bát Bạt, Hà Nội
4535 Trần Trọng Việt Anh 29/6/1972 Nghĩa trang Yên Kỳ, Bát Bạt, Hà Nội
4536 Trịnh Giáp Đậu 9/2/2001 Nghĩa trang Cây Táo, Thanh Trì, Hà Nội
4537 Nguyễn Thị Tuất 2/5/1998 Nghĩa trang Cây Táo, Thanh Trì, Hà Nội
4538 Trần Đình Lương 20/8/1958 2/2/2014 Số 70/472 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
4539 Nguyễn Văn Chung 1938 Số 72 Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4540 Nguyễn Đức Huỳnh 9/7/2016 Song Liễu, Thuận Thành, Bắc Ninh
4541 Trần Thiệu Nghệ An
4542 Võ Thị Hiếu Nghệ An
4543 Ông Dương Thái Bình
4544 Bà Ty Thái Bình
4545 Ông Viên Hải Phòng
4546 Bà Tẽo Hải Phòng
4547 Nguyễn Đình Hồng 21/10/2001 Số 17, ngõ 100 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
4548 Nguyễn Ngọc Trang 1974 Yên Mẫn, Kinh Bắc, Bắc Ninh
4549 Tạ Thị Son Số 17, ngõ 100 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội
4550 Ngô Thị Thao 1986 2016 Hà Tây, Hà Nội
4551 Mai Thị Nghì Soố 65 Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
4552 Nguyễn Thị Biêu 190 20/7/2015 Thiệu Thịnh, Thiệu Hóa, Thanh Hóa
4553 Nguyễn Đức Duy 1920 3/11/2011 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4554 Trần Thị Tý 1922 5/5/1991 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4555 Nguyễn Đức DĐường 1945 20/5/1972 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4556 Nguyễn Đức Quế 1947 2/1/1970 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4557 Nguyễn Thị Nguyệt 1962 27/11/1977 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4558 Tạ Văn Lợi 1917 29/6 Thái Bình
4559 Đặng Thị Nhài 1935 2/9 Thái Bình
4560 Nguyễn Văn Hiếu 1921 23/7 Thái Bình
4561 Bùi Thị Dần 1926 21/1 Thái Bình
4562 Vũ Thị Thắm 57 tuổi
4563 Vũ Khánh Linh
4564 Lưu Bá Xảo Hà Nội
4565 Lê Thị Minh Đức Hà Nội
4566 Hoàng Bính Vinh, Nghệ An
4567 Trần Thị Ngọc Yến Vinh, Nghệ An
4568 Hồ Kiên 15/5/1935 10/2/2013 ÂL Số 62/51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội
4569 Đào Trường Sơn 3/7/1958 Nam Định
4570 Đào Minh Anh 10/7/2017 Hà Nội
4571 Vũ Trung Kiên 1951 1/12 ÂL Xã Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình
4572 Vũ Trung Cường 1980 14/4 ÂL Xã Đông Minh, Tiền Hải, Thái Bình
4573 Hoàng Mạnh Hùng 1985 27/2 ÂL Xã Đông Hà, Đông Hưng, Thái Bình
4574 Nguyễn Thị Yến 1933 15/6/2017 Số 387 Bạch Mai, Hà Nội
4575 Lê Bảo Hà 1949 6/6/2017 Số 216D1, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
4576 Nguyễn Hữu Nhật 1978 4/8/2017 Xóm 5 Thuận Thơm, Đô Lương, Nghệ An
4577 Phạm Khánh Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4578 Phạm Không Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4579 Lê Thị Nông Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4580 Phạm Thiều Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4581 Phạm Tơ Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4582 Phạm Tư Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4583 Phạm Thường Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4584 Phạm Hồ Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4585 Phạm Quang Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4586 Phạm Hành Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4587 Phạm Thị Sanh Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4588 Phạm Thị Liễn Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4589 Nguyễn Thị Thu Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4590 Phạm Thị Liệu Núi Mào, Sơn Long, Hương Sơn, Hà Tĩnh
4591 Vũ Văn Thép 1955 16/8/2017 An táng tại NT Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
4592 Đặng Viết Thuận 1915 15/4/1993 ÂL An táng tại Thung Chùa, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
4593 Trần Thị Im 1920 7/8/1993 ÂL An táng tại Thung Chùa, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An
4594 Trần Văn Phiệt 1904 12/8/1968 ÂL An tang tại khu Ngái, Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.
4595 Phạm Thị Toẻ 1906 16/7/1985 ÂL An tang tại khu Ngái, Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, Phú Thọ.
4596 Nguyễn Thị Cầu 1953 4/6/ Nhâm Thìn
4597 Nguyễn Minh Duy 2011 16/11/ Canh Dần
4598 Huệ Hiền 5 tuần tuổi
4599 Lê Thị Thìn Thọ 85 tuổi
4600 Nguyễn Thị Thỉnh Diên Sơn, Diên Khánh, Khánh Hoà
4601 Trần Thị Nga 1/9/ Bính Thân Tại NT đập Hao Hao, xã Sơn Thuỷ, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
4602 Vù Xẹ Vé 25/10/1975 An táng tại NT Dốc Lim, Thịnh Đán, Thái Nguyên
4603 Chu Xẹ Ớ 20/3 Mất mộ ở Mường Tè, Lai Châu
4604 Trần Văn Nhụ 15/7 ÂL An táng tại NT Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
4605 Trần Thị Đào 19.3 ÂL
4606 Trần Minh Giáp 30/9/2013 C1, huyện ĐIện Biên, tỉnh ĐIện Biên
4607 Phạm Bá Cân Cầu Vàng, thôn Nam, Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình
4608 Phạm Bá Xuân 1/4/2011 ÂL An táng tại NT Chắp Dù, xóm QUốc Tuấn, Đông Phương, ĐÔng Hưng, Thái Bình
4609 Phạm Bá Định
4610 Phạm Thị Gái
4611 Bùi Thị Lụa
4612 Nguyễn Đức Trực 16/8/ ÂL
4613 Phạm Thị Biển 27/6 ÂL
4614 Lèo Văn Vương Bản Hốc, xã Bản Lụa, Sơn La
4615 Kha Thị Sọi Bản Hốc, xã Bản Lụa, Sơn La
4616 Lò Văn Ỗ 1900 Bản Bó, Na Lay, Mường Lay
4617 Hoàng Thị Ún 1904 Bản Bó, Na Lay, Mường Lay
4618 Lò Thị Thâm 1950 Bản Bó, Na Lay, Mường Lay
4619 Lò Văn Thao 1952 Bản Bó, Na Lay, Mường Lay
4620 Lò Văn Sơ 1955 Bản Bó, Na Lay, Mường Lay
4621 Lò Thị Sóng 1957 Bản Bó, Na Lay, Mường Lay
4622 Lò Văn Trị 1971 Bản Bó, Na Lay, Mường Lay
4623 Bạc Cầm Đại Bản Bó, Na Lay, Mường Lay
4624 Lò Văn Bình 1987 Bản Ho Cang, Na Lay, thị xã Mường Lay
4625 Lò Văn Mạnh 1990 Bản Bó, Na Lay, Mường Lay
4626 Lò Văn Quang 1980 Bản Bó, Na Lay, Mường Lay
4627 Trần Thị Nết xóm 3, Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
4628 Đỗ Thị Thơ Nam Đông Phương, Đông Hưng, Thái Bình
4629 ĐInh SĨ Đức 1975 Nghệ An
4630 Người phù hộ Phạm Bá Lanh, Chu Thuỳ Liên chiến trường Điện Biên
4631 Tất cả các chân linh dòng họ Phạm
4632 Tất cả các chân linh dòng họ Nguyễn
4633 Tất cả các chân linh dòng họ Bùi
4634 Tất cả các chân linh dòng họ Chu
4635 Tất cả các chân linh dòng họ Trần
4636 Tất cả các chân linh dòng họ Vù
4637 Tất cả người thân, thông gia, liên gia, bạn đồng tu trong dòng họ Lý, Ngô, Hà, Ngà, Quàng, Lường, Dương, Đinh, Cầm, Vũ
4638 Cửu huyền thất tổ nội ngoại tộc Lương và tộc Trần ở Duy Xuyên, Quảng Nam
4639 Thang Quốc Hùng 18/6/2017 NT tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
4640 Trần Hoàng Nguyên 1983 21/4 ĐInh Dậu
4641 Lương Ân Nhi 28 tuổi
4642 Lê Phước Tiến 10 tuổi
4643 Trương Trọng Nghĩa 6 tuổi thị xã Ba Đồn, Quế Phong, Quảng Bình
4644 Hồ Quốc Đạt
4645 Mẹ chị Phan Thị Tuyết Thơm Đồng Hới, Quảng Bình
4646 Nguyễn Văn Chét Hồi Xuân, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
4647 Bùi Thị Vân Hồi Xuân, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
4648 Nguyễn Văn Chu Hồi Xuân, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
4649 Bùi Thị Hoằng Hồi Xuân, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
4650 Nguyễn Thị Cát Hồi Xuân, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
4651 Vũ Xuân Mạc Mả Vối, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
4652 Nguyễn Thị Quý Mả Vối, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
4653 Cô bé tại gia Họ Nguyễn Mả Vối, Kiến Thuỵ, Hải Phòng
4654 Đoàn Thái Quỳnh 1993 17/7/2015 Mỗ Đoạn, xã Kỳ Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương
4655 Dương Thị Bồng Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên
4656 Dương Thị Sáu Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên
4657 Dương Đình Tài Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên
4658 Dương Văn Ninh Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên
4659 Dương Văn Thái Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên
4660 Vũ Thị Chắm Thượng Đình, Phú Bình, Thái Nguyên
4661 Đỗ Thị Hỵ 1916 21/8/2015 ÂL xóm Phượng, Tây Mỗ, Nam Từ Liên, Hà Nội
4662 Nguyễn Hữu Lâm xóm Phượng, Tây Mỗ, Nam Từ Liên, Hà Nội
4663 Phạm Thị Thuý Hằng 19/8/1986 22/8/2017 thôn Lưu Phái
4664 Hoàng Anh Quân
4665 Hà Thị Linh mất lúc nhỏ Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình
4666 Hà Thị Bình mất lúc nhỏ Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình
4667 Hà Văn Công mất lúc nhỏ Gia Trấn, Gia Viễn, Ninh Bình
4668 Trần Đình Ngọc 1947 24/2/2015 4, Lương Thế Vinh, Nam Định
4669 Nguyễn Văn Tý Hà Nội
4670 Nguyễn Thị Quang Hà Nội
4671 Trần Thị Sáu Hà Nội
4672 Nguyễn Văn Quý Hà Nội
4673 Nguyễn Văn Dũng Hà Nội
4674 Nguyễn Minh 1998 Hà Nội
4675 Nguyễn Đạt 2001 Hà Nội
4676 Nguyễn Bình 2005 Hà Nội
4677 Nguyễn Hoà 2007 Hà Nội
4678 Nguyễn Thanh 2009 Hà Nội
4679 Nguyễn Thu 2010 Hà Nội
4680 Nguyễn Hải 2011 Hà Nội
4681 Nguyễn Hoà 2012 Hà Nội
4682 Nguyễn Xuân 2013 Hà Nội
4683 Nguyễn Hiền 2016 Hà Nội
4684 Nguyễn Anh 2017 Hà Nội
4685 Nguyễn Văn An 20/11/1960 20/12/2006
4686 Phạm Như Bản 15/5/1979 làng Giáng, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
4687 Trịnh Thị Quýt 21/4/1963 làng Giáng, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá
4688 Lê Văn Điển 21/5/1958 Đa tốn, Gia lâm, Hà Nội
4689 Trần Thị Ngoãn 7/11/1987 Đa tốn, Gia lâm, Hà Nội
4690 Bùi Thị Thanh Thuý 8/7/1960 27/8/2017 Phong Điền, Huế
4691 Nguyễn Quang Toản 21/10/2001
4692 Nguyễn Thị Nguyệt Nga
4693 Nguyễn Quang Hoàn
4694 Nguyễn Quang Thanh 3/8/2004
4695 Phan Thị Đáo 1914 2006 Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng
4696 Nguyễn Đức Tú 1990 2008 Hoà Phong, Hoà Vang, Đà Nẵng
4697 Huỳnh Văn Mạnh 83 tuổi
4698 Đặng Phi Hiền
4699 Đặng Phúc Thái
4700 Đặng Phúc Điệp 1923 2005 Sô 5, đường 64, khu phố 1, p Thạnh Mỹ Lợi, q.2 Hồ Chí Minh
4701 Trần Thị Thanh 1922 2003 NT chùa Hoằng Pháp, Lô j11, Hồ Chí Minh
4702 Đặng Phúc Thắng
4703 Đặng Thị Ngọ 17 tuổi
4704 Đặng Phúc Siêu
4705 Đặng Phúc Cát
4706 Trần Năng Duệ
4707 Dương Thị Ốc
4708 Vũ Thị Chi
4709 Nguyễn Thị Hằng
4710 Hoàng Ngọc Liên
4711 Hoàng Thị Nối 17 tuổi
4712 Vũ Thị Yến thọ 87 tuổi
4713 Nguyễn Thi Yến
4714 Lê Quốc Anh
4715 Nguyễn Thị Uyên
4716 Lê Thị Xuyến thọ 80 tuổi
4717 Nguyễn Đức Tín 1973
4718 Võ Tha Lâm Thượng, Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi
4719 Phạm Thị Thành Lâm Thượng, Đức Phong, Mộ Đức, Quảng Ngãi
4720 Lê Ngọc Thăng 15/8/1939 14/4/ Mậu Tý xã Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
4721 Trần Văn Thơ 1925 3/11/1985 Đồng Sắt, Giao Cù, Nam Trực, Nam Định
4722 Vũ Thị Thìn 1928 22/6/2009 Đồng Sắt, Giao Cù, Nam Trực, Nam Định
4723 Nguyễn CỨ
4724 Bách Thị Kỹ
4725 Nguyễn Minh Tiên
4726 Nguyễn Minh Trí
4727 Lê Đức Hoàn
4728 Nguyễn Văn Ngọc
4729 Nguyễn Văn Canh
4730 Nguyễn Thị Ngoan
4731 Nguyễn Thị Giỏi
4732 Nguyễn Thị Lành
4733 Nguyễn Đức Thịnh
4734 Lê Thị Hoa
4735 Nguyễn Văn Sơn
4736 Phạm Văn Khang
4737 Phạm Văn Tiến
4738 Phạm Thị Bảy
4739 Phạm Văn Phong 1958
4740 Phạm Thị Quắn
4741 Nguyễn Văn Suất nghĩa trang Yên Kỳ
4742 Nguyễn Thị Tung nghĩa trang Yên Kỳ
4743 Nguyễn Xuân ĐỊnh nghĩa trang Văn Điển
4744 Phạm Quốc Diệu nghĩa trang Văn Điển
4745 Trần Thị Xuân nghĩa trang Văn Điển
4746 Nguyễn Thị Thuý Buddapet, Hungari
4747 Nguyễn Thị Thảo 14/12/2009 ÂL 2009 Thôn Vũ Ninh, Phường Vũ Ninh, Bắc Ninh
4748 Nguyễn Thế Nhiên 2/11/1992 ÂL 1992 Thôn Vũ Ninh, Phường Vũ Ninh, Bắc Ninh
4749 Vương Thị Liên 22/6/2017 ÂL 2017 Số 16, ngõ 188 Thái Thịnh
4750 Nguyễn Trọng Năm 1912 26/11/1982 Xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An
4751 Nguyễn Thị Mỹ 1914 2/1/2004 Xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An
4752 Nguyễn Thị Tân 1939 1992 Xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An
4753 Nguyễn Anh Tuấn 1942 2011 ÂL Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
4754 Nguyễn Trọng Sinh 1950 24/7/2010 Xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An
4755 Nguyễn Bùi Minh Thanh 8/6/1986 23/4/1987 Xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An
4756 Nguyễn Thị Ngọc Linh 679/6B Nguyễn Kiệm, p3, q Gò Vấp, Hồ Chí Minh
4757 Nguyễn Vô Danh 679/6B Nguyễn Kiệm, p3, q Gò Vấp, Hồ Chí Minh
4758 Bùi Văn Đài 1927 1985 Xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
4759 Bùi Thị Khoa 1961 1994 Xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
4760 Nguyễn Trọng Thành Xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An
4761 Nguyễn Trọng San Xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn, Nghệ An
4762 Nguyễn Quốc Long 1966 9/4/2015 ÂL Công Viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội
4763 Đào Xuân Thuận Ất Mùi 28/2/ ĐInh Dậu
4764 Nguyễn Văn Ngót
4765 Đàm Thị Xuyến
4766 Nguyễn Minh Lệ
4767 Nguyễn Văn Cự Thôn Đặng, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
4768 Nguyễn Đức Chuyên Giao Tự, Kim Sơn, Hà Nội
4769 Bà Đường Giao Tự, Kim Sơn, Hà Nội
4770 Ông Cải Giao Tự, Kim Sơn, Hà Nội
4771 Trần Văn Phán 1926 6/12/2010 ÂL Khu 8, thị trấn Thanh Hà, Hải Dương
4772 Trần Thị Đức 1938 10/4/2016 Khu 8, thị trấn Thanh Hà, Hải Dương
4773 Nguyễn Tăng Huy Xóm 1, Hải Long, Hải Hậu, Nam Định
4774 Nguyễn Văn Vàng Thôn Phương Xá, xã Đồng Hòa, Kim Bảng, Hà Nam
4775 Khổng Thị Tất Thôn Phương Xá, xã Đồng Hòa, Kim Bảng, Hà Nam
4776 Nguyễn Văn Tước Thôn Phương Xá, xã Đồng Hòa, Kim Bảng, Hà Nam
4777 Vũ Thành Tố Thôn Chính Trang, xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định
4778 Đỗ Thị Nhuận Thôn Chính Trang, xã Nam Thái, Nam Trực, Nam Định
4779 Nguyễn Văn Bát Nghĩa trang chùa Tảo Sách, Hà Nội
4780 Vũ Thị Tuyết Nghĩa trang chùa Tảo Sách, Hà Nội
4781 Đào Thị Dược Ninh Hải, Hải Phòng
4782 Nguyễn Thanh Phong Ninh Hải, Hải Phòng
4783 Nguyễn Thanh Bình Nghĩa trang chùa Tảo Sách, Hà Nội
4784 Phan Đỗ Chắn Nghĩa trang Thái Bình
4785 Nguyễn Thị Tý Nghĩa trang Thái Bình
4786 Đinh Thị Mua 12/12/2016
4787 Nguyễn Văn Phúc
4788 Ông Thiệu Nghệ An
4789 Bà Thiêu Nghệ An
4790 Nguyễn Văn Viễn Hải Phòng
4791 Hoàng Thị Bé Hải Phòng
4792 Nguyễn Văn Kiểm Nghĩa trang Võng Nội, Võng Xuyên, Hà Nội
4793 Đỗ Thị Thược Nghĩa trang Võng Nội, Võng Xuyên, Hà Nội
4794 Đỗ Thị Thái Nghĩa trang Võng Nội, Võng Xuyên, Hà Nội
4795 Nguyễn Văn Chính 18/12 ÂL Nghĩa trang Võng Nội, Võng Xuyên, Hà Nội
4796 Nguyễn Văn Dương Nghĩa trang liệt sỹ xã Võng Xuyên, Hà Nội
4797 Trần Thị Oanh 11/7 ÂL Nghĩa trang km số 6, Tp.Thái Bình
4798 Trần Bá Hậu Nghĩa trang thôn Hưng Lễ, Hưng Nhân, Thái Bình
4799 Trần Thị Biên Nghĩa trang thôn Hưng Lễ, Hưng Nhân, Thái Bình
4800 Trần Thị Tẹp Nghĩa trang thôn Hưng Lễ, Hưng Nhân, Thái Bình
4801 Lê Thị Ban 28/2 Canh Dần Thôn Thuận Tốn, xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội
4802 Đoàn Bảo Vi 20/3 Nhâm Thìn 1/4 Nhâm Thìn Nam Cường, Nam Trực, Nam Định
4803 Nguyễn Sáu 17/12/1962 Nghĩa trang ngã 3 Bà Viên, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh
4804 Nguyễn Thị Thiếu 9/1/1961 Nghĩa trang ngã 3 Bà Viên, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh
4805 Nguyễn Văn Suyến 28/10/1980 Nghĩa trang ngã 3 Bà Viên, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh
4806 Nguyễn Thị Huê 17/4/1968 Nghĩa trang ngã 3 Bà Viên, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh
4807 Phan Thị Tan 22/2/1977 Nghĩa trang ngã 3 Bà Viên, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh
4808 Nguyễn Nam Ngạn 1/10/2013 Số 5026B1, nghĩa trang Văn Điển, Tp.Hà Nội
4809 Nguyễn Đức Giáp 1/11 ÂL Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
4810 Nguyễn Thị Tý 30/3 ÂL Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
4811 Cụ Ông Cai 8/11 ÂL Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
4812 Cụ Lai Bà 11/3 ÂL Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
4813 Nguyễn Đức Long 5/5 ÂL Huỳnh Cung, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
4814 Nguyễn Văn Kế 21/7 ÂL Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An
4815 Nguyễn Văn Dũng 27/7 ÂL Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An
4816 Nguyễn Văn Thống Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An
4817 Nguyễn Văn Thừa Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An
4818 Nguyễn Thị Nhỏ Tiến Thủy, Quỳnh Lưu, Nghệ An
4819 Châu Thị Quỳnh Nga 22/4/2004 Nghĩa trang xã Phú Cát, Thạch Thất, Hà Nội
4820 Vũ Thị Ly Xã Cẩm Định, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương
4821 Phạm Hồng Địch Xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, Bắc Giang
4822 Lại Thị Cõn Xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, Bắc Giang
4823 Nguyễn Văn Nguyên Xã Đức Giang, huyện Yên Dũng, Bắc Giang
4824 Nguyễn Đức Mạnh 23/12 Xã Phùng Hưng, huyện Kinh Môn, Hải Dương
4825 Nguyễn Đức Lự Xã Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương
4826 Nguyễn Thị Ấp Xã Phú Thứ, huyện Kinh Môn, Hải Dương
4827 Đặng Văn Dự Ứng Hòa, Hà Tây, Hà Nội
4828 Đỗ Thị Năm Ứng Hòa, Hà Tây, Hà Nội
4829 Đặng Văn Toản Ứng Hòa, Hà Tây, Hà Nội
4830 Vũ Thị Xuyến Ứng Hòa, Hà Tây, Hà Nội
4831 Đặng Vũ Tuấn Ứng Hòa, Hà Tây, Hà Nội
4832 Đặng Vũ Tiến Ứng Hòa, Hà Tây, Hà Nội
4833 Đỗ Đức Vọng 13/12 Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội
4834 Nguyễn Thị Tựu 1/11 Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội
4835 Nguyễn Thị Ngoan 14/12 Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội
4836 Lê Viết Tiến 14/3 Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội
4837 Đỗ Thị Bái Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội
4838 Đỗ Đức Vượng 14/12 Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội
4839 Hoàng Tấn Trúc Sơn 5/4/1991 27/8/2017 Số 143 Hàng Bạc, Hà Nội
4840 Nguyễn Ngoạn 1932 25/6/2006 Số 15 Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4841 Nguyễn Ngọc Mậu 1932 21/5/2014 Số 24 Đê La Thành, Hà Nội
4842 Nguyễn Đình Chinh Phú Thọ
4843 Vương Thị Tèo Phú Thọ
4844 Nguyễn Đình Chiếu Phú Thọ
4845 Bùi Thị Lê Phú Thọ
4846 Nguyễn Thị Thanh Phú Thọ
4847 Cậu bé Đỏ Phú Thọ
4848 Nguyễn Thị Gái Phú Thọ
4849 Nguyễn Văn Vận Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4850 Đặng Thị Cac Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4851 Nguyễn Thị Nẩy Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4852 Nguyễn Thị Sứa Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4853 Nguyễn Văn Thuận Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4854 Nguyễn Văn Quyền Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4855 Nguyễn Văn Bút Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4856 Lê Thị Hàu Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4857 Nguyễn Văn Quản Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4858 Nguyễn Anh Tức Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4859 Nguyễn Thị Gái Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4860 Nguyễn Thị Thi Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4861 Nguyễn Văn Đỏ Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4862 Vũ Nguyễn An Bình Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4863 Nguyễn Văn Quang Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4864 Các cô bé Đỏ, cậu bé Đỏ Quán Nha, Tiên Hải, Phủ Lý, Hà Nam
4865 Nguyễn Bá Bật 3/11/1992 Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
4866 Đặng Thị Lương 20/6/1987 Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
4867 Phạm Thị Hý Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
4868 Nguyễn Bá Phú 1946 16/2/1994 Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
4869 Trần Thị Khang 1941 20/2/1996 Việt Hùng, Đông Anh, Hà Nội
4870 Phan Thanh Luân 1/2/1966 8/6 Đinh Dậu Chùa Quang Minh, Úc
4871 Phan Phan Nữ Chùa Quang Minh, Úc
4872 Hạ Bá Toàn 84 tuổi 12/7 Đinh Dậu Ngõ 100 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội
4873 Đỗ Danh Được 10/5/2015 Bài Chè, Đản Dị, Đông Anh, Hà Nội
4874 Lưu Thị Quyên 1941 17/8/2017 Bài Chè, Đản Dị, Đông Anh, Hà Nội
4875 Đỗ Xuân Dược 1962 13/9/1994 Bài Chè, Đản Dị, Đông Anh, Hà Nội
4876 Lê Văn Vịnh 13/7
4877 Vũ Thị Phương 6/8
4878 Lê Minh Tường 9/1
4879 Nguyễn Thị Thiện Thôn Đoài, xã Tam Giang,Yên Phong, Bắc Ninh
4880 Phạm Thị Chế 22/6 Làng Giáng, xã Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa
4881 Nguyễn Duy Lập 15/5 Thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
4882 Đỗ Thị Tường 16/5 Xóm Mon, xã Phú Xuyên, Đại Từ, Thái Nguyên
4883 Dương Thị Bồng 1930 1947 Xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái Nguyên
4884 Dương Thị Sáu 1948 Xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái Nguyên
4885 Bế Văn Cỏi 2014 Cằn Noong, Văn Thụ, Văn Lãng, Lạng Sơn
4886 Ma Văn Dũng 1960 31/1/2013 Nghĩa trang rừng già, cây số 4, thị xã Phú Thọ, Phú Thọ
4887 Hoàng Thị Danh 4/6/2008 Nghĩa trang Vĩnh Đồng, xã Tân Xuân, Tân Kỳ, Nghệ An
4888 Nguyễn Văn Tuy 27/12/2013 Nghĩa trang Bãi Đá, Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An
4889 Nguyễn Văn Hùng 10/8/2006 Nghĩa trang Bãi Đá, Nghĩa Thái, Tân Kỳ, Nghệ An
4890 Lê Văn Niên 1912 1985 Ý Yên, Nam Định
4891 Đặng Thị Gấm 1903 1903 Ý Yên, Nam Định
4892 Nguyễn Đình Vy 1895 1959 Thái Lan
4893 Trần Thị Tường 1908 1972 Hà Nội
4894 Trần Khắc Nhạ 1894 13/1/1936 Nghĩa trang xã Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An
4895 Nguyễn Thị Ngợi 1896 20/10/1976 Nghĩa trang xã Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An
4896 Thái Trang Chính 1919 17/8/1974 Nghĩa trang xã Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An
4897 Nguyễn Thị Truyên 1919 30/4/1967 Nghĩa trang xã Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An
4898 Thái Thị Minh 1945 1955 Nghĩa trang xã Diễn Minh, Diễn Châu, Nghệ An
4899 Nguyễn Đức Khoán 1923 2014 Nghĩa trang Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
4900 Nguyễn Thị Vinh 1922 2010 Nghĩa trang Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
4901 Nguyễn Đức Thọ 1980 Nghĩa trang Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
4902 Nguyễn Thị Mân 1984 Nghĩa trang Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
4903 Nguyễn Thị Thủy Nghĩa trang Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
4904 Nguyễn Thị Toàn 1984 Nghĩa trang Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An
4905 Nguyễn Xuân Huệ 1930 1959 Nghĩa địa xóm Trại, Thọ Hài, Thọ Xuân, Thanh Hóa
4906 Trần Văn Phán 1926 6/12 Kỷ Sửu Gò Dội, thị trấn Thanh Hà, Hải Dương
4907 Trần Thị Đức 1938 Bính Thân Đồng Cao, thị trấn Thanh Hà, Hải Dương
4908 Trần Văn Tẩu 1933 Bính Thân Đồng Cao, thị trấn Thanh Hà, Hải Dương
4909 Lê Mại 1989 Đồng Vĩnh, xóm 3 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4910 Nguyễn Thị Đụn 1963 Đồng Vĩnh, xóm 3 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4911 Lê Luân 1954 Nghĩa trang Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
4912 Lê Thị Vy 1951 Đồng Vĩnh, xóm 3 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4913 Lê Quang 1982 Đồng Vĩnh, xóm 3 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4914 Lê Chất Em 1953 Đồng Vĩnh, xóm 3 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4915 Lê Thị Vinh 1959 Đồng Vĩnh, xóm 3 Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An
4916 Lê Thị Thanh 1970
4917 Đặng Thị Hội 15/6 Đầm Hà, Quảng Ninh
4918 Nguyễn Ngọc Thoại Xã Thái Bình, Đình Lập, Lạng Sơn
4919 Đặng Công Khoan 21/6 Xã Thái Bình, Đình Lập, Lạng Sơn
4920 Phạm Quang Thái 1926 2004 Xã Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
4921 Vũ Thị Chuyên 1924 1980 Xã Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
4922 Phạm Văn Hường 1944 2012 Xã Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
4923 Nguyễn Thị Lụy 1905 2000 Xã Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
4924 Nguyễn Gió Thông 1972 Nghĩa trang Hàm Thuận Bắc, Ninh Thuận
4925 Đỗ Thị Định 27/4 Nghĩa trang nhân dân Nhật Tân, Hà Nội
4926 Nguyễn Văn Quang Nghĩa trang nhân dân Nhật Tân, Hà Nội
4927 Nguyễn Văn Mùi 16/10 Nghĩa trang nhân dân Nhật Tân, Hà Nội
4928 Nguyễn Thị Ba 4/9 Lăng ông Án vườn các cụ Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
4929 Nguyễn Văn Dần 24/3 Nghĩa trang nhân dân Nhật Tân, Hà Nội
4930 Trần Ngọc Kỹ Giao Long, Giao Thủy, Nam Định
4931 Nguyễn Thị Chuyền Giao Long, Giao Thủy, Nam Định
4932 Trần Hùng Lệnh Giao Long, Giao Thủy, Nam Định
4933 Nguyễn Thị Tơ Giao Long, Giao Thủy, Nam Định
4934 Nguyễn Văn Tý Giao Long, Giao Thủy, Nam Định
4935 Trần Thị Ó Giao Long, Giao Thủy, Nam Định
4936 Trần Thị Nghé Giao Long, Giao Thủy, Nam Định
4937 Hà Huy Nhẫn P4, dãy C5, tổ 28, P.Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
4938 Nguyễn Thị Nhiệm 22/6/2005
4939 Nguyễn Văn Cự Thôn Đặng, Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
4940 Nguyễn Đức Chuyên Cừ Keo, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
4941 Nguyễn Thị Đường Giao Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
4942 Phạm Phúc Ấm 1953 Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định
4943 Trần Thị Lượt 1990 Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định
4944 Phạm Thế Vinh 30/4/2017 Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định
4945 Phạm Văn Hùng Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định
4946 Ngô Quý Rụy Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định
4947 Trần Thị Tuất Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định
4948 Đinh Thị Nhài Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định
4949 Ngô Quý Bối Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định
4950 Võ Hữu Ái 22/12/1972 16/7/2005 Phú Yên
4951 Luyện Thị Lẳm 1944 2014 Trung Đạo, Trung Hưng, Hưng Yên
4952 Nguyễn Văn Biện Mê Linh, Hà Nội
4953 Ma Văn Giáo Phú Thọ
4954 Ma Thị Xuân Phú Thọ
4955 Dương Hữu Dực Gò Găng Sứ, Vĩnh Tuy, Hà Nội
4956 Dương Minh Hồng 1980 1990 Gò Găng Sứ, Vĩnh Tuy, Hà Nội
4957 Dương Văn Dư
4958 Dương Xuân Kiểm
4959 Nguyễn Thị Túy Lào
4960 Tạ Thúc Tuấn 1985 Số 700, H9 ngách 147B/39 thị trấn Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
4961 Lương Thị Tuất 7/5/2010 Số 700, H9 ngách 147B/39 thị trấn Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
4962 Trương Tùng Dương 15/9/1977 24/8/2008 Đống Gáo, Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội
4963 Cửu huyền thất tổ Ngô – Đặng – Đỗ – Phạm
4964 Nguyễn Đình Lửng Thượng Gia, Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
4965 Nguyễn Thị Tấm Thượng Gia, Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
4966 Nguyễn Đình Tín Thượng Gia, Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
4967 Vũ Thị Loan Thượng Gia, Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
4968 Nguyễn Đình Thuận Thượng Gia, Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
4969 Nguyễn Thị Dịu Thượng Gia, Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình
4970 Đào Xuân Thuận Ất Mùi 28/2 Đinh Dậu Nghĩa trang Hòa Sơn, Đà Nẵng
4971 Trần Văn Hiền 1931 13/4/2012 ÂL Nghĩa trang khối 10, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An
4972 Trang Thị Quat 1936 7/3/2006 ÂL
4973 Trần Thị Quyên 1971 26/8/1972 Tư gia khối 10, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An
4974 Đặng Quang Vinh 1957 25/4/2000 Yên Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
4975 Nguyễn Thị Hưng 1955 10/10/2014 Yên Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
4976 Đặng Thị Hồng Yên Đô, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên
4977 Phạm Tuấn Linh 26/1/1992 26/4/2012 Chợ Nhàng, Tp.Thanh Hóa
4978 Phạm Văn Nhung 14/4/2015 Nghĩa trang nhân dân chợ Nhàng, Tp.Thanh Hóa
4979 Phạm Văn Dũng 15/7/2016 Nghĩa trang nhân dân chợ Nhàng, Tp.Thanh Hóa
4980 Nguyễn Văn Ca Cồn Lim, Thanh Hóa
4981 Nguyễn Thị Sâm Cồn Lim, Thanh Hóa
4982 Nguyễn Văn Ngọ Cồn Lim, Thanh Hóa
4983 Phạm Thị Thúy Hằng 19/8/1996 22/8/2017
4984 Cần Đức Hưng 1959 23/6/2004 Xã Tân Nhì, Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh
4985 Thai nhi của Nguyễn Hà Anh – Nguyễn An Khanh 14/7/2007
4986 Vũ Ngọc Quỳnh
4987 Đinh Thị Mậu
4988 Vũ Ngọc Tuấn
4989 Nhữ Văn Đức
4990 Cửu huyền thất tổ họ Nguyễn, họ Vũ, họ Đinh, họ Nhữ, họ Lê
4991 Các bé đỏ họ Nhữ, họ Nguyễn, họ Vũ, họ Đinh, họ Lê
4992 Phạm Thị Thanh Tuyền 11/5/1958 31/5/2017 Khu lăng mộ Quỳnh, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương
4993 Võ Thị Bé
4994 Kỳ An 28/9/2012
4995 Phạm Quốc Phòng 1/10/1091 8/8/2004 Cánh đồng Vàng, Quang Thiều, Yên Minh, Nam Định
4996 Trần Thị Hà 23/8/1962 13/4/2004 Nghĩa trang thành phố, Km6, Tp.Thái Bình
4997 Hoàng Vô Danh
4998 Võ Vô Danh 1, 2, 3
4999 Nguyễn Vô Danh
5000 Lê Vô Danh
5001 Lưu Vô Danh
5002 Đặng Thụy Tường Lam
5003 Đinh Vô Danh
5004 Nguyễn Hữu Bình 94 tuổi 24/4 Ất Mùi
5005 Nguyễn Thị Chỉ 84 tuổi 10/1 Nhân Thìn
5006 Nguyễn Ngọc Minh 18/9 Kỷ Sửu 5/9 Giáp Ngọ
5007 Lưu Hồng Lợi 53 tuổi 25/6 Mậu Tý
5008 Trần Long Anh 29 tuổi 11/7/2016 Trảng Bom, Đồng Nai
5009 Lê Quang Hưng 41 tuổi 10/4 Đinh Dậu
5010 Huỳnh Hoàng Phi Anh 27 tuổi 11/10 Bính Thân
5011 Trương Văn Hiên 30/11/1986 ÂL Lăng Rộc Cồn, Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị
5012 Nguyễn Thị Lập 2/7/1991 ÂL Lăng Rộc Cồn, Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị
5013 Trương Thị Hịu 7/2/1968 ÂL Lăng Rộc Cồn, Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị
5014 Trương Thị Liễu Lăng Rộc Cồn, Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị
5015 Trương Thị Dung 2/5/1978 Cồn Truyền, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa
5016 Lê Trọng Luận 27/11/2005 ÂL Vườn Ngỗng, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa
5017 Nguyễn Thị Hiên 19/2/2003 ÂL Vườn Ngỗng, Quảng Hợp, Quảng Xương, Thanh Hóa
5018 Lê Trọng Thê 1948 1969 Thôn Hợp Lực, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa
5019 Đỗ Thị Ny 27/7 ÂL Nghĩa trang Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
5020 Nguyễn Văn Giang 5/3/2017 Thôn Đồng Tâm, Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương
5021 Nguyễn Quý Công Tự Phúc Nghĩa trang sau Tràng Sứ
5022 Nguyễn Quý Công Húy Hải Nghĩa trang sau Tràng Sứ
5023 Đào Quý Thị Hiệu Nghĩa trang sau Tràng Sứ
5024 Nguyễn Quý Công Văn Cải Tự Pháp Ý Nghĩa trang sau Tràng Sứ
5025 Đào Quý Thị Nghĩa trang sau Tràng Sứ
5026 Nguyễn Thị Đường Nghĩa trang Đồng Vợt Sứ
5027 Nguyễn Thị Hoa Nghĩa trang sau Tràng Sứ
5028 Nguyễn Thị Huế Nghĩa trang sau Tràng Sứ
5029 Nguyễn Văn Thực 24/2
5030 Đoàn Thị Thanh 3/6
5031 Nguyễn Đức Chuyên 3/3/2016
5032 Nguyễn Thị Năm 17/2
5033 Nguyễn Thị Chuyên
5034 Ông Thế Nghĩa trang Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
5035 Nguyễn Đức Chiến Nghĩa trang Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
5036 Nguyễn Đức Thắng Nghĩa trang Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
5037 4 con của mẹ Nguyễn Thị Công Phố Keo, Kim Sơm, Gia Lâm, Hà Nội
5038 2 con của mẹ Nguyễn Thị Huế Giao Tự, Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội
5039 Nguyễn Bình An 2016
5040 Nguyễn Bình Tâm 2016
5041 Nguyễn An Tâm 2017
5042 Nguyễn Tâm An 2017
5043 Nguyễn Mạnh Hà 9/9/1928 9/8/2017 An Hải, Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi
5044 Nguyễn Đức Sơn Xã Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa
5045 Đinh Thị Minh Xã Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa
5046 Lý Trường Sen Xã Xuân Bái, Thọ Xuân, Thanh Hóa
5047 Các thai nhi của Ninh Thu Trang và Bùi Khắc Trung
5048 Cửu huyền thất tổ, gia tiên, bà cô ông mãnh, cô đỏ cậu đỏ họ Bùi
5049 Cửu huyền thất tổ, gia tiên, bà cô ông mãnh họ Ninh
5050 Phạm Văn Tạo Thụy An, Ba Vì, Hà Nội
5051 Nguyễn Đặng Thiên Thanh Thai 8 tuần tuổi 2007
5052 Đoàn Chí Sĩ 1929
5053 Lê Thị Hồng Thu 1933
5054 Đoàn Thị Thu Thủy 1959
5055 Trần Thị Nga 1/9 Bính Thân Xã Sơn Thủy, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
5056 Đặng Thị Hảo 1971 Nghi Xuân, Hà Tĩnh
5057 Quách Thị Minh 11/6/2017 Q26, phòng 7, ngõ 136, Nguyễn An Ninh, Hoàng Mai, Hà Nội
5058 Nguyễn Quang Cuối An táng tại thôn Thanh Cù, xã Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên
5059 Lê Thị Luận 2014 Xóm 12, Hoằng Yến, Hoằng Hóa, Thanh Hóa
5060 Nguyễn Chì Bút Phù Đổng, Gia Lâm
5061 Nguyễn Vũ Huyền 2017 An táng tại Văn Điển
5062 Bùi Văn Lâm 19/12/1965 2/8/2017 ÂL Khu 8, thị trấn Thác Bà, Yên Bình, Yên Bái
5063 Vũ Ngọc Biểu Xuân Trường, Nam Định
5064 Đoàn Thị Tuất Xuân Trường, Nam Định
5065 Đoàn Văn Khoan Xuân Trường, Nam Định
5066 Vũ Thị Thót Xuân Trường, Nam Định
5067 Vũ Bát Giới Xuân Trường, Nam Định
5068 Phan Thị Ba Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
5069 Phan Thị Cháu Em Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
5070 Phan Văn Chương 16/6/1989 ÂL Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh
5071 Trần Thị Thanh Hoài 26/5/2003 ÂL Ô 150, A12, Nghĩa trang Hỏa táng Văn Điển, Hà Nội
5072 Nguyễn Thị Hạp Yên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
5073 Trần Thị Bát Tân Phong, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
5074 Phan Văn Vượng Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5075 Phan Văn Tín Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5076 Phan Văn Trà Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5077 Phan Văn Ngân Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5078 Nguyễn Văn Lúa Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5079 Nguyễn Văn Dâng Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5080 Nguyễn Thị Thắm Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5081 Nguyễn Thị Sức Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5082 Nguyễn Văn Tháo Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5083 Nguyễn Văn Nha Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5084 Nguyễn Văn Duẩn Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5085 Ba giọt máu đỏ Nghĩa trang thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong, Ninh Giang, Hải Dương
5086 Lê Thị Thắm 12/10/2010 ÂL Xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
5087 Nguyễn Trọng Thuần 5/11/2005 ÂL Xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
5088 Huỳnh Văn Dũng 1965 1/1/2017 Nghĩa trang Bát Bạt, Hà Nội
5089 Vong linh họ Hà, họ Lê Thu Cúc, Tân Sơn, Phú Thọ & Thiện Hóa, Thanh Hóa
5090 Vũ Văn Liệu 1/7/2003
5091 Đào Thị Hợi 1/7/2007 Nghĩa trang thôn An Bài, xã Hoa Lư, huyện Đông Hưng, Thái Bình
5092 Mai Thị Toàn 24/6/1947 7/5/2017 Số 1, ngách 36 Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
5093 Nguyễn Văn Nuôi 1946 2/5/2008 Nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng, Ba Vì, Hà Nội
5094 Nguyễn Ngọc Tuấn 1971
5095 Bùi Đình Phiệt 18/1/1973 28/8/2017 ÂL Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội
5096 Cửu huyền thất tổ họ Bùi Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội
5097 Nguyễn Quang Hưng 1958 2017 Ngõ 409/7/5 số 2 đường An Dương Vương, Tây Hồ, Hà Nội
5098 Lưu Hoài Tình
5099 Lưu Hoài Nhớ
5100 Lươi Hoài Thương
5101 Lê Thanh Tâm 4/11/2012
5102 Nguyễn Thị Oanh Hưng Hà, Thái Bình

Pages: 1 2 3

Back To Top