Danh sách Cầu Siêu

STT HỌ TÊN NGÀY SINH NGÀY MẤT QUÊ QUÁN/NƠI CHÔN CẤT
4001 Nguyễn Thị Cầu
4002 Nguyễn Minh Duy
4003 Lê Thị Thìn
4004 Lê Văn Ngật
4005 Phạm Thị Kim Hoàng 29/11/1999 Phan Thiết, Bình Thuận
4006 Nguyễn Thị Kim Dung 30/12/1961 ÂL 18/5/2017 ÂL 7A/9 Thành Thái, Q.10, HCM
4007 Hoàng Vô Danh
4008 Võ Vô Danh 1
4009 Võ Vô Danh 2
4010 Võ Vô Danh 3
4011 Nguyễn Vô Danh
4012 Lê Vô Danh
4013 Lưu Vô Danh
4014 Đặng Thuỵ Tường Lam
4015 Đinh Vô Danh
4016 Nguyễn Hữu Bình 24/4/2015 ÂL
4017 Nguyễn Thị Chỉ 10/1/2012
4018 Nguyễn Ngọc Minh 18/9/1949 ÂL 5/9/2014
4019 Lưu Hồng Lợi 25/6/2008 ÂL
4020 Trần Long Anh 11/7/2016
4021 Lê Quang Hưng 10/4/ Đinh Dậu
4022 Huỳnh Hoàng Phi Anh 11/10/ Bính Thân
4023 Cửu Huyền Thất Tổ Họ Thang Nghĩa trang Nà Lầm, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4024 Mạc Thị Piai 2/5/1997 Nghĩa trang Nà Lầm, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4025 Thang Văn Thụ 19/10/2014 Nghĩa trang Nà Lầm, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4026 Hoàng Duy Bằng Nghĩa trang Nà Lầm, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4027 Nông Kim Hoa 11/5/2017 Nghĩa trang Nà Lầm, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4028 Hoàng Thị Thao Lộ Bôn, Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn
4029 Nguyễn Quốc Hùng 1956 Xóm 10, Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An
4030 Phùng Thị Xuân 1990 Xóm 1, Hùng Cường, Tân Kỳ, Nghệ An
4031 Nguyễn Hữu Hào 21/4 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4032 Nguyễn Hữu Hồ 4/6 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4033 Nguyễn Hữu Thành 10/4 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4034 Nguyễn Hữu Mông 10/6 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4035 Nguyễn Hữu Phúc 18/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4036 Nguyễn Hữu Chiêm 20/9 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4037 Nguyễn Thị Tần 8/1 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4038 Nguyễn Thị Tình 16/1 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4039 Nguyễn Thị Toàn 10/2 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4040 Nguyễn Thị Bàng 19/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4041 Nguyễn Thị Tâm 16/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4042 Chính Thất 24/10 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4043 Nguyễn Thị Trung 26/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4044 Nguyễn Thị Mùi 13/12 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4045 Nguyễn Hữu Tân 18/5 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4046 Cậu hoàng tại gia 11/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4047 Nguyễn Thị Thinh 2/10 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4048 Nguyễn Phú Hưng 15/2 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4049 Nguyễn Phú Tỵ 14/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4050 Dương Thị Mão 28/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4051 Nguyễn Thị Huệ Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4052 Nguyễn Phú Tộ 24/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4053 Phùng Thị Sen 17/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4054 Nguyễn Phú Nam 19/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4055 Nguyễn Thị Long 9/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4056 Nguyễn Phú Tạc Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4057 Nguyễn Phú Lẫn Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4058 Nguyễn Phú Luận 27/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4059 Nguyễn Phú Triệu 27/12 Long Thành, Đồng Nai
4060 Nguyễn Phú Biểu Vân Nam, Trung Quốc
4061 Phạm Văn Luật 16/1
4062 Bé đỏ tai gia
4063 Nguyễn Văn Bối 1934 7/2/2016 ÂL Xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4064 Nguyễn Bá Tiến 1971 20/7/1989 ÂL Xóm 6 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4065 Nguyễn Bá Ánh 1982 3/6/2007 Xóm 6 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4066 Nguyễn Quốc Hùng 1956
4067 Phùng Thị Xuân 1990
4068 Nguyễn Hữu Hào 21/4 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4069 Nguyễn Hữu Hồ 4/6 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4070 Nguyễn Hữu Thành 10/4 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4071 Nguyễn Hữu Mông 10/6 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4072 Nguyễn Hữu Phúc 18/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4073 Nguyễn Hữu Chiêm 20/9 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4074 Nguyễn Thị Tần 8/1 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4075 Nguyễn Thị Tình 16/1 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4076 Nguyễn Thị Toàn 10/2 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4077 Nguyễn Thị Bàng 19/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4078 Nguyễn Thị Tâm 16/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4079 Chính Thất 24/10 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4080 Nguyễn Thị Trung 26/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4081 Nguyễn Thị Mùi 13/12 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4082 Nguyễn Hữu Tân 18/5 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4083 Cậu hoàng tại gia 11/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4084 Nguyễn Thị Thinh 2/10 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4085 Nguyễn Phú Hưng 15/2 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4086 Nguyễn Phú Tỵ 14/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4087 Dương Thị Mão 28/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4088 Nguyễn Thị Huệ Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4089 Nguyễn Phú Tộ 24/8 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4090 Phùng Thị Sen 17/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4091 Nguyễn Phú Nam 19/11 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4092 Nguyễn Thị Long 9/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4093 Nguyễn Phú Tạc Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4094 Nguyễn Phú Lẫn Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4095 Nguyễn Phú Luận 27/3 Nghĩa trang Mặc Cả, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội
4096 Nguyễn Phú Triệu 27/12 Long Thành, Đồng Nai
4097 Nguyễn Phú Biểu Vân Nam, Trung Quốc
4098 Phạm Văn Luật 16/1
4099 Bé đỏ tai gia
4100 Nguyễn Văn Bối 1934 7/2/2016 ÂL Xóm 7 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4101 Nguyễn Bá Tiến 1971 20/7/1989 ÂL Xóm 6 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4102 Nguyễn Bá Ánh 1982 3/6/2007 Xóm 6 Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
4103 Nguyễn Quốc Hùng 1956
4104 Phùng Thị Xuân 1990
4105 các liệt sĩ ở nghĩa trang Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị
4106 Võ Công Thịnh 2/11/1993 2017 Pleiku, Gia Lai
4107 Nguyễn Tường Linh 27 tuổi Bảo An, Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang
4108 Nguyễn Văn Tuấn 45 tuổi
4109 mẹ vợ chú Hoàng Văn Đạt 101 tuổi Thanh Khê, Đà Nẵng
4110 Phan Thị Hận 83 tuổi Tây Ninh
4111 Petrona Abueva y Teves 1916 2017 Philippines
4112 Nguyễn Tiến Lân 31/7/2017 Thanh Ba, Vĩnh Phúc
4113 Y Jet M’Lô Krong But, Đắc Lắc
4114 Trần Văn Tuyết 1948 2017 Duy Tiên, Hà Nam
4115 Nguyễn Đình Quân 1991 2017 Nông Cống, Thanh Hóa
4116 Trần Long Anh 2016
4117 Đỗ Bá Lý 1935 2017 Hải Phòng
4118 Đào Thị Bích Vân 1979 1997 Bạch Mai, Hà Nội
4119 Đặng Hưu Phi 1934 2017
4120 Tống Khún 1941 2017 Gò Dầu, Tây Ninh
4121 Nguyễn Thị Huệ 1938 2017 Nam Dư, Hà Nội
4122 Nguyễn Bình An
4123 Nguyễn Hữu Nhỏ 1944 1966 Đô Lương, Nghệ An
4124 Phan Ngọc Xuân 1971 Nam Trà My, Quảng Nam
4125 Nguyễn Hữu Thọ 1948 2017 Hoàng Mai, Hà Nội
4126 Vũ Văn Vỡi 2017 Quang Bình, Kiến Xương, Thái Bình
4127 Kiều Văn Chúc Hoài Đức, Hà Nội
4128 Kiều Văn Trọng Hoài Đức, Hà Nội
4129 Nguyễn Nho Thành Hoài Đức, Hà Nội
4130 Trần Quang Huy Hà Đông, Hà Nội
4131 Chiến (con bác Chử Thị Thược) Đông Anh, Hà Nội
4132 Mai Quốc Đô Liên Chiểu, Đà Nẵng
4133 Nguyễn Thúy Kiều Liên Chiểu, Đà Nẵng
4134 Phạm Đan Hải
4135 Nguyễn Đình Kế
4136 Nguyễn Dụng Ba 1950
4137 liệt sĩ Nhận, Vân, Tình, Trung, Điểm Yên Dũng, Bắc Giang
4138 Trần Trung Lễ 1953 1977
4139 các liệt sỹ nghĩa trang Biên Hòa, Đồng Nai
4140 mẹ anh Đoàn Việt Dũng ở cty Tuệ Tri
4141 Trần Phú Mạc
4142 Lê Tính Thái Nguyên
4143 Nguyễn Quảng Trường Quốc Oai, Hà Nội
4144 Nguyễn Văn Côn 1945 2017 Cầu Diễn, Hà Nội
4145 Bà cô tổ họ Trần Đăng
4146 Mãnh tổ Trần Đăng Niêm 3/9 Lý nhân, Hà Nam
4147 Trần Đăng Đài Lý nhân, Hà Nam
4148 Trần Đăng Giáp 9/3 Lý nhân, Hà Nam
4149 Đặng Thị Yêng 20/5 Lý nhân, Hà Nam
4150 Trần Đăng Hiên 17/10 Lý nhân, Hà Nam
4151 Trần Đăng Doanh
4152 Trần Đăng Đường 18/1 Lý nhân, Hà Nam
4153 Lê Thị Lưu Lý nhân, Hà Nam
4154 Ông mãnh Trần Đăng Quán 17/4
4155 Trần Thị Cẩn 7/3 Lục Nam, Bắc Giang
4156 Trần Thị Gái Lục Nam, Bắc Giang
4157 Trần Đăng Đề 22/3 Lục Nam, Bắc Giang
4158 Trần Đăng Thuần 18/11
4159 Trần Đăng Thiệp 4/7
4160 Tổ cô Trần Thị Vịnh
4161 Trần Đăng Đỏ (Con ông Trần Đăng Thịnh) Lý Nhân, Hà Nam
4162 Trần Thị Đỏ (Con ông Trần Đăng Thịnh)
4163 Trần Đăng Thíu 15 – 6 Lý Nhân, Hà Nam
4164 Trần Đăng Dương 9 – 5
4165 Trần Đăng Thanh 12 – 3
4166 Trần Đăng Cảnh 7 – 2 năm 1947
4167 Trần Đăng Hồng
4168 Trần Đăng Liêm Lý Nhân, Hà Nam
4169 Trần Đăng Tuân Lý Nhân, Hà Nam
4170 Trần Đăng Thích
4171 Trần Đăng Phù 21-9
4172 Trần Đăng Ký 17-2 Lý Nhân, Hà Nam
4173 Trần Đăng Ánh 10/9
4174 Trần Đăng Tải
4175 Nguyễn Văn Vịnh 22/12 Lý Nhân, Hà Nam
4176 Trần Thị Chức 18-3 Lục Nam, Bắc Giang
4177 Phùng Văn Mão 1968 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4178 Nguyễn Thị Thu 1979 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4179 Phùng Văn Thìn 5/24/1905 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4180 Nguyễn Thị Chồi Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4181 Phùng Thị Luân 2010 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4182 Phùng Văn Thời 2014 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4183 Phùng Thị Hợi Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4184 Phùng Văn Tự 1950 Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4185 Phùng Văn Kính Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4186 Phùng Quốc Liệu Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4187 Phùng Quốc Lược Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4188 Phùng Thị Thường Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội
4189 Tạ Thị Quy 6/8
4190 Phạm Thị Năm 14/4
4191 Vũ Duy Lương 19/2
4192 Thái Huy Đỏ 1985 Lâm Giang, Yên Bái
4193 Thái Thị My 1984 BV Bạch Mai
4194 Thái Huy Sanh 1987 Khâm Thiên, Hà Nội
4195 Tổ tiên họ Chử Nghĩa trang Chử Xá, Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội
4196 Tổ tiên họ Nguyễn Nghĩa trang Thạch Bình, Thạch Hà, Hà Tĩnh
4197 Kiều Văn Tái
4198 Kiều Khánh Hợi 1960 13/5 Đinh Dậu V70, lô Đại An, công viên nghĩa trang Thiên Đức, Phù Ninh, Phú Thọ
4199 Đinh Văn Vinh 1951 3/6/2017 Số 4, khu D4 – AB, nghĩa trang Yên Kỳ, Hà Nội
4200 Nguyễn Đình Bật 1986
4201 Nguyễn Thị Kỷ 2012
4202 Nguyễn Quốc 1987
4203 Nguyễn Thái Tiếu 1966
4204 Dương Thị Mít 2014
4205 Nguyễn Thái Sơn 2010
4206 Vũ Thị Thuận 1948 15/7/2005 ÂL Nghĩa trang Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
4207 Vũ Thị Kim Lan 1931 18/7/2017 78 Vũ Khế Bật, Nam Định
4208 Trịnh Định 1932 24/10/2015 ÂL Nghĩa trang Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
4209 Trần Thị Mười 1934 15/1/2011 ÂL Nghĩa trang Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
4210 Cao Bá Tùng 1944 1964 Nghĩa trang Minh Cầm, Phong Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình
4211 Trần Mỹ Hảo 10/11/1977 12/9/2013 An táng tại nghĩa trang Nà Lầm, Cao Lộc, Lạng Sơn
4212 Hoàng Thị Tý Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4213 Nguyễn Văn Thức Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4214 Hoàng Thị Bàn Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4215 Nguyễn Văn Luỹ 1911 Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4216 Hoàng Thị Giá 1909 Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4217 Nguyễn Văn Mâu Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4218 Nguyễn Văn Cõn Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4219 Nguyễn Văn Chủng Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4220 Bùi Văn Đàm Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4221 Hoàng Trọng Tầm Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4222 Lê Thị Vinh Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4223 Hoàng Văn Tẫn Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4224 Hoàng Văn Uý Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4225 Hoàng Thị Bàn Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4226 Nguyễn Thị Ty 1931 Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4227 Hoàng Thị Thu Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4228 Hoàng Thị Hương Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội
4229 Vũ Văn Hiến Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4230 Tạ Thị Đối 1990 Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4231 Hoàng Thị Thục 1917 28/12/2011 ÂL Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
4232 Lưu Văn Quý 1923 4/1/2014 ÂL Lâm Hộ, Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội
4233 Vũ Văn Thuỳ Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4234 Vũ Văn Đỏ Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4235 Vũ Thị Mỵ 2009 Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4236 Vũ Thị Phong 27/9/2012 ÂL Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4237 Vũ Thị Nghị Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4238 Nguyễn Thị Mối Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4239 Nguyễn Thị Thái Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4240 Vũ Văn Khánh Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4241 Vũ Văn Huấn 2012 Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4242 Lưu Văn Hà 2000 Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4243 Lưu Văn Hưởng 2001 Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4244 Nguyễn Văn Tình Hưng Yên
4245 Vũ Văn Mưu Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4246 Vũ Văn Kế Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4247 Vũ Văn Ngôn Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4248 Lưu Văn Tĩnh Yên Vinh, Thanh Lâm, Hà Nội
4249 Vũ Văn Toạ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội
4250 Lê Quang Tâm 1919 1968 Nghĩa Trang Cồn Giai, Lộc Hà, Hà Tĩnh
4251 Phạm Thị Vường 1923 2003 Nghĩa Trang Cồn Giai, Lộc Hà, Hà Tĩnh
4252 Lê Thế Hồng 1944 1988 Nghĩa Trang Cồn Giai, Lộc Hà, Hà Tĩnh
4253 Lê Như Tố 1953 1988 Nghĩa Trang Liệt Sỹ Núi Nài, Hà Tĩnh
4254 Nguyễn Xuân Bá 1919 2005 Nghĩa Trang Nam Lạc, Nam Đàn, Nghệ An
4255 Phạm Thị Tuyết 1917 1968 Nghĩa Trang Nam Lạc, Nam Đàn, Nghệ An
4256 Dương Văn Đông 1948 13/2/2015 nghĩa trang Đường Sự Xứ, Ân Thi, Hưng Yên
4257 Nguyễn Thị Thu Hạ 1949 11/3/2008 nghĩa trang Đường Sự Xứ, Ân Thi, Hưng Yên
4258 Võ Thị Kim Lan 18/7/2017 Nam Định
4259 Lê Công Sính Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4260 Đỗ Thị Đảng An Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4261 Lê Công Cao 21/3/1990 Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4262 Hoàng Thị Mơ 15/2/1987 Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4263 Bùi Thị Thược Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4264 Lê Công Tuấn Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, Hưng Yên
4265 Lê Công Nam 13/6/1989 Làng Dưới, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang
4266 Hoàng Văn Thể 1923 13/4/1994 Làng Dưới, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang
4267 Nguyễn Thị Bích 24/4/2005 Làng Dưới, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang
4268 Nguyễn Xuân Quảng Sinh Làng Dưới, Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang
4269 Lê Đức Trọng Sinh 4/11/2012 Phú Thọ
4270 Châu Thị Liên 1960 16/6/2017 ÂL Nghĩa trang Gò Bầu
4271 Võ Thế Khuyên 1942 1993 Trung Đông, Phú Thương, Phú Vang, Huế
4272 Võ Thế Thuyên 1968 1985 Trung Đông, Phú Thương, Phú Vang, Huế
4273 Dương Văn Thiên Sòi Sứ,Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4274 Dương Thị Quế Hoa Sòi Sứ,Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4275 Dương VĂn Trà Sòi Sứ,Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4276 Lê Thị Lâm Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4277 Nguyễn Hữu Tuệ Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4278 Bùi Thị Thọ Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4279 Dương Văn Hánh 19/8/1997 Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4280 Nguyễn Thị Gấm 27/7/2012 Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội
4281 Chưa đặt tên (1 tuổi)
4282 Vong linh thai nhi 1 1996
4283 Vong linh thai nhi 2 2007
4284 Vong linh thai nhi 3 2009
4285 Vong linh thai nhi 4 2010
4286 Dương Thị Gái Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh
4287 Dương Đình Sản 1976 Đồng La Mân, Phú Bình, Thái Nguyên
4288 Nguyễn Thị Chén Đồng La Mân, Phú Bình, Thái Nguyên
4289 Dương Quyền 1992 Xóm Cổ Rạ, Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên
4290 Dương Thị Nhi 2003 Xóm Cổ Rạ, Bảo Lý, Phú Bình, Thái Nguyên
4291 Dương Văn Thu 1969 chiến trường miền Nam
4292 Gaor Nguyễn Vô Danh 16/5/2004 ÂL P503, cc SH1, Sunhome, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng
4293 Nguyễn Văn Bá Quý Tỵ 5/9/ÂL 67/8 Đồng Nai, Nha Trang
4294 Hồ Văn Dũng 48 Hà Thanh, Nha Trang
4295 Võ Thị Tám 48 Hà Thanh, Nha Trang
4296 Nguyễn Thị Thêm 6/3/2017 ÂL
4297 Phạm Thị Thanh Tuyền 11/5/1958 31/5/2017 xã Thúc Kháng, Bình Giang, Hải Dương
4298 Đậu Văn Cử 1948 1994
4299 Đậu Thị Đỏ
4300 Nguyễn Văn Tại 2012 Thạch Môn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
4301 Trần Thị Em 2007 Thạch Môn, Thạch Hà, Hà Tĩnh
4302 Phạm Bá Phương 1930 4/7/2002 ÂL Nghĩa trang Thanh Tước, Hà Nội
4303 Nguyễn Văn Phúc 1954
4304 Nguyễn Vũ Minh Châu 10/8/2017
4305 Nguyễn Quang Toản 1968 21/10/2001 Nghĩa trang Đống Nắn
4306 Nguyễn Quang Thanh 1972 Nghĩa trang Đống Nắn
4307 Hoàng Quang Anh 1997 2017
4308 mẹ con chị Giàng Thị Sua
4309 Nguyễn Hữu Nhật 1978 2017
4310 mẹ chồng chị Hải Anh Đông Anh, Hà Nội
4311 Giàng A Hù 1978 Yên Bái
4312 Phạm Đông Hải 1949 2017 Thanh Trì, Hà Nội
4313 Trần Văn Phúc 1964 2017 Kim An, Thanh Oai, Hà Nội
4314 Nguyễn Thị Hòa 10 Kiệt 228, Bạch Đằng, Huế
4315 Vũ Thị Nghị
4316 cô Lan 14/6(ÂL)/2017
4317 Nguyễn Thị Chằm 1950 2017
4318 Đỗ Thị Như Quỳnh 2008 2017 Thủy Nguyên, Hải Phòng
4319 Đỗ Thị Yến Nhi 2008 2017 Thủy Nguyên, Hải Phòng
4320 Nguyễn Hữu Minh 2008 2017 Thủy Nguyên, Hải Phòng
4321 Vũ Thanh Tâm 1971 2017 Mỹ Đức, Hà Nội
4322 Diệp Ngọc Minh Trang
4323 anh Toản 1966 2017 Long Biên, Hà Nội
4324 Bùi Văn Sơn 1985 2017 Bắc Ninh
4325 Đỗ Tràng Sơn 1960 2017 Sơn La
4326 Vương Thị Liên 1932 2017 Nam Đàn, Nghệ An
4327 Nguyễn Đăng Hùng 54 Dốc Lã, Gia Lâm, Hà Nội
4328 bố chị Hồng Thúy Hải Châu, Đà Nẵng
4329 Tạ Anh Tuấn 1967 2017
4330 bé đỏ con bạn Kim
4331 Lê Mạnh Tưởng 1943 1991
4332 Mạc Thị Tuyến Lục Ngạn, Bắc Giang
4333 Mạc Thị Tuyền Lục Ngạn, Bắc Giang
4334 Nguyễn Thị Thảo Vân Lục Ngạn, Bắc Giang
4335 Thân Thị Trà Mi Lục Ngạn, Bắc Giang
4336 Phan Đức Lợi Điện Bàn, Quảng Nam
4337 Trịnh Minh Thanh 1926 2017 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng
4338 Ngô Thiêm 1931 2017
4339 Vương Thị Liên 1932 2017
4340 Nguyễn Xuân Lập 1938 2017 84 Nguyễn An Ninh, Hà Nội
4341 Trương Thị Bớt Khánh Hòa
4342 Rocío Cortés Núñez
4343 em Hữu Độ 1987 2017 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
4344 Vũ Quốc Huy 1974 2017 52 ngõ 49 Thái Thịnh, Hà Nội
4345 bà Tất Vinh 1953 2017 tp. HCM
4346 Vũ Hùng Tiến 1958 2013
4347 Nguyễn Hạnh 2015
4348 các nạn nhân bão Hato
4349 Hoàng Tấn Trúc Sơn 5/4/1991 2017 143 Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4350 Nông Văn Đồng 23/8/2017
4351 Phạm Thị Thúy Hằng 1996 2017
4352 Nguyễn Văn Đức 3/10/1964 27/8/2017 Trần Cao Vân, Đà Nẵng
4353 bạn Vân Anh 2017 Nghệ An
4354 Namsanga Soutthideth Lào
4355 Phan Nguyễn Khuê Tú 1995 2017 tp. HCM
4356 Bùi Văn Tình 1962 2017 Thạch Thành, Thanh Hóa
4357 Đào Thị Lý 1945 2016 tp Thanh Hóa
4358 Bùi Văn Nhiệm 1978 2017 Hải Phòng
4359 Văn Đức Mạnh 1999 2017
4360 bạn N. Thuận An, Bình Dương
4361 Nguyễn Thị Huyền 2016 Q.10, tp. HCM
4362 Nguy Thu Khiết 1990 2017 Trung Quốc
4363 Trần Hồng Phúc 1985 2017 Lê Chân, Hải Phòng
4364 Đặng Văn Nhàn 1958 2017 Đắc Nông
4365 Trương Văn Đề 29/8/2017 Vũng Tàu
4366 bạn Đường Mê Linh, Hà Nội
4367 Majid Kavousifar
4368 Lê Quang Cơ 1991 2017 Lý Nhân, Hà Nam
4369 Nguyễn Đình Quân
4370 con chị Hải Kẹc 2013
4371 mẹ con chị Chu Thị Vân 1992 2017 Diễn Châu, Nghệ An
4372 Nguyễn Ngọc Sang 1979 2017 Nhà Bè, tp. HCM
4373 thầy Đình Nhữ
4374 Bùi Đức Thắng 1982 2017 Đông Anh, Hà Nội
4375 Xồng Bá D
4376 các nạn nhân thảm sát Mỹ Lai
4377 Hồ Trần Bình Minh
4378 chị Lử Vĩnh Bảo, Hải Phòng
4379 Trương Văn Cam 7/9/2017
4380 Phạm Phi Long 1986 2017
4381 cậu bạn Yến
4382 Đỗ Đức Hưng 1974 2017
4383 bố mẹ chị Phạm Thị Mai Ninh Giang, Hải Dương
4384 Nguyễn Văn Sơn 1974 2017 Phủ Lý, Hà Nam
4385 Nguyễn Thị Thi 2017 Văn Chấn, Yên Bái
4386 Nguyễn Thị Thương 1991 2017 Quảng Trạch, Quảng Bình
4387 Nguyễn Khắc Kiêm Toàn
4388 Vũ Văn Hiến
4389 Nguyễn Hữu Nguyên 1992 2017 Thăng Bình, Quảng Nam
4390 Nguyễn Thị Mỹ D. Bình Chành, tp. HCM
4391 Võ Lê Kim Tỏa Q.12, tp. HCM
4392 Hồ Quốc Việt Vĩnh Long
4393 mẹ con chị Nguyễn Thị N. 1988 2017 Thanh Trì, Hà Nội
4394 Nguyễn Mạnh Tùng Phước Sơn, Quảng Nam
4395 Nguyễn Văn Minh 28t Long Thành, Đồng Nai
4396 Alfred Gadenne 1946 2017 Bỉ
4397 Bùi Thị Thúy 1974 2017
4398 GS.TSKH Nguyễn Ái Việt

Pages: 1 2 3

Back To Top