Đức Phật thật sự

Bởi sự nhận biết hiện tại chính là Đức Phật thật sự

Trong sự rộng mở và mãn nguyện ta tìm thấy Đạo sư trong tim mình

Khi thực chứng cái tâm tự nhiên không có điểm dừng chính là bản tính của Đạo sư

Chẳng cần gì những lời cầu nguyện đầy nước mắt, bám chặt, nắm bắt hay những lời than phiền giả tạo

Chỉ đơn giản nghỉ ngơi trong trạng thái rộng mở, không tính toán, tự nhiên

Ta nhận được ban phước từ sự tự giải thoát không mục đích của bất cứ thứ gì xuất hiện

Dudjom Rinpoche – the real Buddha, dịch bởi Rangxi Sangbo Rinpoche

 

Back To Top