GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TU VIỆN KUMBUM

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TU VIỆN KUMBUM 1

Tu viện KumBum (Còn có tên gọi khác là Ta’er) là một trong số sáu tu viện lớn của dòng truyền thừa Cách lỗ – Gelukpa ( 5 tu viện lớn khác là Ganden, Drepung, Sera, Tashillunpo và Labrang). Tu viện KumBum là nơi Đạo sư Tông -khách -ba (Tsongkhapa), người sáng lập ra dòng truyền thừa Gelukpa sinh ra và lớn lên. Đạo sư Tông -khách -ba là vị lãnh tụ tinh thần tối cao của dòng Gelukpa và là vị Ganden Tripa đầu tiên ( danh vị của lãnh tụ tinh thần của trường phái Geluk). Hai học trò xuất sắc của Ngài là Đạt lai Lạt ma và Ban thiền Lạt ma là hai người lãnh đạo chính của dòng Mũ vàng của Phật giáo Tây tạng.

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TU VIỆN KUMBUM 2

Tu viện KumBum rất rộng lớn. Trong thời kỳ hưng thịnh nhất, ở đó có tới hơn 800 gian cầu nguyện trên tổng diện tích 600 nghìn mét vuông. Các tòa nhà của tu viện nằm trải dài trên hai sườn đồi dọc theo con sông nhỏ trên núi Liên Hoa. Các ngôi đền nằm rải rác trên các ngọn đồi nhấp nhô. Toàn bộ kiến trúc tráng lệ của tu viện tạo nên một quang cảnh hùng vĩ. Trong lịch sử, các Đạt lai Lạt ma thứ 4, 5, 7 và 13 cũng như các Ban thiền Lạt ma thứ 6, 9 và 10 đều đã sống tại tu viện KumBum này. Tu viện có đủ chỗ ở cho hơn 70 Rinpoche và 3600 tăng sĩ cùng một lúc. Rất nhiều vị Rinpoche và các vị tăng sĩ lỗi lạc của tu viện đã được triều đình Mãn Thanh sắc phong các danh hiệu như Khutukhu, trụ trì chùa Lạt Ma (Vĩnh Hòa Cung tại Bắc Kinh) hay tại Ngũ Đài Sơn, Sơn Tây.

GIỚI THIỆU TÓM TẮT VỀ TU VIỆN KUMBUM 3

Tu viện KumBum có 4 trường đại học dạy về Hiển thừa và Mật thừa, Kalachakra và dạy y học. Nhiều vị thầy xuất chúng đã được đào tạo từ nơi này.

Nguồn: http://www.highestbuddhistmasters.org/english/ebook/ebk00036.htm

Việt dịch: Jina

Back To Top