Không thiền định liên tục – dòng chảy của chánh định không gián đoạn

Không thiền định liên tục – dòng chảy của chánh định không gián đoạn

Shabkar (1781-1851)

Một lần đứa con tâm linh may mắn của ta, Kunzang Senphen, hỏi “Làm thế nào để một người ở trong chánh định không thiền định giống như một dòng chảy liên tục? ‘Dòng chảy’ có ý nghĩa gì? Có rủi ro nào trong việc nhầm lẫn điều này với một trạng thái khác?”. Ta trả lời với bài ca sau:

Sau khi đã nhận lời hướng dẫn không sai lầm về Đại Thủ Ấn hoặc Đại Toàn Thiện
Con đường vô song đã được vô lượng chư Phật và chư Bồ Tát đi qua
Nếu con muốn ở trong sự không ngắt quãng
Của chánh định không thiền định
Giống như một dòng chảy liên tục,
Con phải làm như sau:

Giữ cho thân con yên định
Giữ cho khẩu con lặng im
Đừng ràng buộc tâm: hãy để nó nhàn hạ nghỉ ngơi
Hãy để các giác quan hoàn toàn thư giãn
Vào lúc này, bám chấp vào “thiền định” và “không thiền định” được quét sạch
Và tâm ở yên không mục tiêu hay tạo tác
Trong tính giác tự sáng tỏ, bao la và trong suốt.
Ở nguyên như vậy
Là cái thấy của Đại Thủ Ấn và Đại Toàn Thiện

Nếu trí năng không quấy nhiễu trạng thái này,
Và con được ban phước bởi bổn sư và các vị tổ trong dòng truyền thừa
Cái thấy sẽ xuất hiện, trong trẻo như bầu trời
Duy trì cái thấy này liên tục
Với tính giác không bị sao lãng
Trong sự liên tục không gián đoạn như một dòng suối chảy
Là cái gọi là “chánh định không thiền định, liên tục như một dòng suối”

Nếu một người chưa nhận ra được điều này,
Họ chỉ đơn giản mặc kệ mọi thứ xảy ra
Và sa vào một trạng thái bình thường, vô định
Nơi mà không thể nói là cái này hay cái kia
Bị ngập chìm trong sự mơ hồ không rõ ràng.
Điều này là một nhầm lẫn

Mặc dù hai trạng thái này có điểm giống nhau,
Ở chỗ không có cái nào là thiền định có chủ ý,
Chánh định không thiền định thì như một dòng chảy liên tục
Chỉ giữ nguyên trong một sự sáng tỏ rõ ràng
Giống như bầu trời sáng không mây –
Không giới hạn, tỏa khắp và trong suốt

Cái kia thì chỉ là một trạng thái lờ mờ của tâm
Không có gì đặc biệt:
Một trạng thái nông cạn, rời rạc và thiên kiến
Thiếu vắng sự sáng tỏ rõ ràng,
U mê một cách mờ mịt và mơ hồ.

Ngoài việc lầm lẫn giữa hai trạng thái này
Không có loại sai lầm nào khác để mắc vào.

Rangxi Sangbo Rinpoche dịch từ The Life of Shabkar: The Autobiography of a Tibetan Yogin, bởi Shabkar Tsogdruk Rangdrol, Matthieu Ricard (Translator). Nhà xuất bản Snow Lion, Ithaca, 2001

Back To Top