Liên hệ

Mọi thông tin liên hệ xin liên lạc qua email tuyenphap2012@gmail.com
Hoặc liên lạc trực tiếp với Tulku Sangbo Tenzin Lama qua số điện thoại 01222073308

Back To Top