Lục tự đại minh – OM MANI PADME HUM

Om Mani Padme Hum là câu tâm chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Phật đại diện cho lòng đại từ đại bi của vô số chư Phật.

Câu thần chú này có ý nghĩa vô cùng to lớn giúp các chúng sinh đóng cánh cửa tái sinh vào những cõi thấp và có thể tái sinh vào các cõi cao hơn.

Lục tự đại minh - OM MANI PADME HUM 1

Trong kinh Đại thừa trang nghiêm bảo vương, Đức phật Thích Ca Mâu Ni có nói rằng ngài phải mất 1 triệu kiếp mới tìm được câu thần chú này. Ngài cũng nói rằng: ta có thể biết một năm có bao nhiêu hạt mưa rơi xuống quả địa cầu, sông Hằng có bao nhiêu hạt cát nhưng ta không thể nói hết về sức mạnh của câu thần chú này. Đây là câu thần chú có sức mạnh vô cùng to lớn …, một số những lợi ích to lớn như là:

  1. Thần chú Sáu-Âm là hiển lộ của ngôn ngữ và năng lực trí tuệ của tất cả chư Phật. Nó là một phương tiện để bảo vệ tâm khỏi những niệm tưởng mê lầm, chặt đứt vô minh và khai mở trí tuệ. Nó làm tăng trưởng vô lượng sự ban phước và khiến ta có thể đạt được an bình. Thần chú này có thể cứu giúp và làm nguôi dịu hàng trăm và hàng ngàn khổ đau và khốn khó của chúng sinh.
  2. Thêm nữa, trong chính đời này, đơn giản trì tụng OM MANI PEME HUNG sẽ xua tan bệnh tật, ốm đau và các thế lực ma quỷ, sẽ trở nên hạnh phúc, an lạc và đầy đủ.
  3. Trì tụng câu chú này sẽ tăng cường sức mạnh thiền định và phát triển những cấp độ thiền định sâu sắc hơn trong đời này, thứ sẽ tiếp tục trong nhiều đời tương lai.
  4. Lúc chết, sẽ không sinh vào ba đọa xứ mà vãng sinh về Dewachen – Tây Phương Cực Lạc hay trong chính cõi Tịnh Độ của Đức Quán Thế Âm – Riwo Potala, và ở đó, sẽ dần dần đạt đến Phật quả. Cho tới lúc đó, ân phước gia trì và sức mạnh của thực hành sẽ không cạn kiệt; nó sẽ tiếp tục tạo ra kết quả giác ngộ.

Đối với một số người thì âm thanh của thần chú này thật không thể nghĩ bàn. Tuy nhiên, Bồ Tát đã phát nguyện và tích tập vô lượng công đức, trí tuệ và phương tiện thiện xảo để cứu giúp chúng sinh. Ngài có chiếc “móc” để giải thoát chúng sinh. Nếu chúng ta có niềm tin chân thành và sâu xa ở Ngài và nỗ lực trong việc thực hành Pháp, thì coi như ta có “một cái vòng chắc chắn và không bị gãy đứt.” Nhờ chiếc vòng của niềm tin, Đức Quan Thế Âm có thể “câu móc” chúng ta thoát khỏi những đau khổ.

Do đó, chúng ta nên đưa Đức Quán Thế Âm vào tâm thức ta thật tôn kính, và trì tụng Thần chú Sáu-Âm thật chân thành và rõ ràng. Mọi nhu cầu thế gian và xuất thế gian của ta sẽ được đáp ứng…

Chẳng có lợi lạc nào lớn hơn việc trì tụng Minh chú Mani – OM MANI PEME HUNG!

Dưới đây xin giới thiệu với các bạn danh mục các bài viết về thần chú vĩ đại OM MANI PADME HUM:

 1.Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm – Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú

2. Đức Quán Thế Âm Avalokiteshvara và Thần chú Sáu âm

3. Ý Nghĩa Câu Chú:OM MANI PADME HUM

4. Đời sống trong sáu cõi và thần chú Om Mani Padme Hum

5. Lợi ích và năng lực của Thần chú Sáu âm của Đấng Đại Bi

6. Công đức của việc trì tụng chân ngôn Lục tự đại minh

7. Thực hành Quán thế âm – Chỉ dẫn cốt tủy của Kyabje Yanthang Rinpoche

8. Lợi ích của việc trì tụng thần chú Om Mani Padme Hum

9. Chia sẻ kinh nghiệm của một Phật tử về những điều lợi lạc kỳ diệu khi niệm thần chú 6 âm

10. DELOG – Hành trình tới các cõi bên kia cái chết

11. Pháp Kim Cương Du Già Viên Mãn – Thành tựu Quán Thế Âm

Back To Top