LƯU Ý TRÂN TRỌNG

Tới Nhà xuất bản Phật giáo Thế giới (World Buddhism Publishing) và Công ty Tiếng nói Giáo pháp Thế giới (World Dharma Voice Inc.)

Sau khi đọc tuyên bố của các bạn, Đức Phật Kim Cương Trì III đã chỉ dẫn đặc biệt tới văn phòng của chúng tôi để truyền lại cho các bạn về quan điểm của Người như sau:

“Trước tiên, Ta cảm ơn các con đã phổ biến cuốn sách khiêm tốn H.H. Dorje Chang Buddha III để làm lợi lạc cho chúng sinh. Ta hy vọng rằng cuốn sách này sẽ tăng thêm phước báu và trí tuệ tới chúng sinh và giúp họ đạt đến giải thoát.

Thêm nữa, có một vài điều cần phải được thảo luận. Ta không biết liệu các con sẽ suy nghĩ về những điều sau đây không. Nhà xuất bản của các con đang lên kế hoạch với những hành động pháp lý để chống lại những kẻ u mê và bối rối, những kẻ gây tổn hại giáo pháp đích thực của Phật giáo. Điều này chắc chắn là quyền của các con và ta sẽ không can thiệp. Tuy nhiên, ta hy vọng rằng mục đích của hành động pháp lý này là sửa lỗi cho những người nhầm lẫn để họ rời xa đau khổ và đạt được hạnh phúc. Như vậy, các con có thể thay đổi tâm lý muốn để ‘làm mất uy tín của họ một cách triệt để… và… làm họ phá sản’ thành tâm lý muốn họ ‘đánh thức sự hiểu biết đúng đắn, tăng trưởng phước lành và trí tuệ, lắng nghe giáo pháp đích thực và sớm đạt được giác ngộ’ không? Thậm chí khi vua Kalingga đã chặt tay chân và cắt thân thể của một hóa thân trước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật vẫn tự chủ và không bám chấp. Thay vào đó, Đức Phật đã dâng lên lòng từ bi vĩ đại của sự giác ngộ. Ta hy vọng rằng bài giảng của ta trong “Thế nào là tu tập?” sẽ có lợi cho các con.

Chúc các con bình an trong giáo pháp!”

Văn phòng của Đức Phật Kim Cương Trì III

Ngày 4 tháng 7 năm 2008.

Bản tiếng Anh: Respectful Notification

Back To Top