Những dạng chuyển sinh

KIỂM SOÁT SINH TỬ

Mục đích chính của tu học Phật pháp là để kiểm soát sinh tử của bạn. Đó là giải thoát đích thực và hạnh phúc đích thực . Những học trò của Đức Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu đã thể hiện những kỳ tích khi họ chết. Đã có nhiều hiện tượng lạ thường xảy ra vào thời điểm họ chết hoặc sau đó. Có những người đã trở về từ cõi Tịnh độ để báo cho gia đình của họ biết về quê hương mới và mong gia đình nghe theo những lời dạy của Đức Kim Cương Trì III.

Học trò của Ngài có cả những tu sĩ xuất chúng và những cư sĩ giác ngộ, khi họ muốn sống thì họ sống, khi muốn chết thì họ chết. Nhiều người đã ra đi trong khi đang ngồi thiền ở tư thế kiết già sau khi họ đã báo rằng sẽ ra đi. Họ đã đạt đến trình độ có khả năng thoát khỏi luân hồi. Nhiều người đã để lại xá lợi hoặc dấu vết chứng minh cho sự thành tựu của mình. Họ còn để lại thân thể xác thịt không bị thối rữa.

Ngay cả những họ  hàng không phải là Phật tử của những người đệ tử này cũng có thể chuyển sinh tới cõi Tịnh độ sau khi nhận được lời hướng dẫn và gia hộ của đức Kim Cương Trì III. Trong tất cả những ví dụ này, thời điểm chuyển sinh là một sự kiện vô cùng hoan hỷ. Bạn bè và gia đình đều biết được người thân của họ đã có một sự chuyển sinh bình yên sang một cõi giới tuyệt vời.

Đức Kim Cương Trì III cũng đã thực hiện pháp cho những người họ hàng không phải là Phật tử của một số học trò để họ có thể lên cõi Tây phương cực lạc.

NHỮNG DẠNG GIẢI THOÁT KHỎI SINH TỬ LUÂN HỒI

Về việc thoát khỏi sinh tử luân hồi, Ngài nói rằng có rất nhiều cách để đạt được điều đó. Cơ bản có thể chia thành bốn dạng. Có một giáo pháp giúp người ta sống lâu dài như trời đất, gọi là “thân bất tử”. Đây là giáo pháp tối thượng, người thường không thể học được. Lại có giáo pháp khác là dạng chuyển hóa thân cầu vồng, có thể chuyển toàn bộ thân xác hiện có thành một thân cầu vồng. Một dạng nữa là ra đi trong tư thế ngồi và giải thoát chính mình khỏi sinh tử luân hồi. Cuối cùng là dạng ra đi và tái sinh ở cõi Tây phương cực lạc. Đó là bốn dạng thành tựu. Ngoài ra, nếu không đạt được giải thoát hay giác ngộ, quá trình tái sinh và chết đi sẽ lại tiếp diễn.

 

Back To Top