Nữ pháp vương Dorje Amang Nopu Pa Mu

Nữ Pháp Vương Dorje Amang Nopu Pa Mu là một hóa thân của Vajravarahi (Dorje Phagmo), bậc hiện thân của trí huệ, bậc chiến thắng vô minh (thường được mô tả như thân tướng của loài lợn). Dorje Amang Nopu Pa Mu là học trò của đức Đại Pháp Vương Đại Nhật Như Lai Zun Sheng. Giống như Đức Dorje Chang 3 Wan Ko Yeshe Norbu, Ngài có thể tiến hành các buổi Pháp hội mời chư Phật đến ban nước cam lồ. Đã có những hiện tượng siêu nhiên xảy ra gắn với Ngài.

Nữ pháp vương Dorje Amang Nopu Pa Mu 1

Đức Vajravarahi

Dorje Pa Mu là bậc thánh siêu việt bậc nhất. Ngài là một vị Bồ tát cổ xưa đến từ cõi Phật. Ngài không thuộc về thế giới hiện tại của chúng ta. Ngài là một bậc giác ngộ bí ẩn và lựa chọn lối sống ẩn dật. Ngài đã viết rất nhiều tác phẩm về mọi khía cạnh của Phật học, bao gồm luận về giới và các môn học về logic, thiền, quán tưởng, trí huệ về thực tại tối hậu, trung đạo và làm thế nào để bước vào đạo pháp.

Một trong những tác phẩm của Ngài được biết đến nhiều nhất là cuốn Giáo Pháp mà mọi Phật tử phải theo. Cuốn này đã được dịch sang tiếng Anh bởi Bodi Wentu Rinpoche và hiện đã có tại trang World Dharma Voice. Các tác phẩm còn lại của Ngài đều bằng tiếng Trung. Zhaxi Zhuoma Rinpoche thật may mắn đã được gặp, thọ Pháp và trở thành học trò của Nữ Pháp vương Dorje Pamu. Ngoài ra, rất ít người có được may mắn được gặp Ngài. Nhiều bài giảng Pháp của Ngài từ các cuốn sách cũng như truyền khẩu tới các Rinpoche có thể được tìm thấy tại trang web này.

Nguồn: Female Dharma King Amang Nopu Pa Mu

Back To Top