Tổ sư Marpa

Marpa sinh trưởng tại Chukhyer miền Nam Tây Tạng. Ngài học tiếng Phạn và thụ nhận một số giáo pháp từ Lama Drogmi Lotsawa thuộc dòng Sakya. Không bằng lòng với sự tu học này, Marpa quyết định bán hết tất cả tài sản của mình lấy vàng để đi Ấn Độ tìm cầu giáo […]

Đại Thành Tựu Giả Naropa

Đại Thành Tựu Giả Naropa sinh ra trong một gia đình quý tộc ở xứ Bengal, Ấn Độ. Lòng khao khát tìm cầu khai mở tâm linh của Ngài mạnh mẽ đến mức ngay từ khi mới lên tám, Ngài đã lên đường đi Kashmir để học đạo và thụ tam quy ngũ giới với […]

Tổ Tilopa

Ngài Tilopa (988 – 1069) hiện thân trong một gia đình Bà la môn ở Đông Bengal, Ấn Độ. Khi còn là một cậu bé chăn cừu, Ngài đã hạnh ngộ Bồ Tát Long Thụ, đón nhận các giáo pháp Đại Thừa căn bản và được Bồ Tát Long Thụ cử làm người trị vì […]

TIỂU SỬ ĐỨC ORGYEN KUSUM LINGPA

Mục Lục Tiên Tri Về Sự Ra Đời Của Ngài Thân Thế Và Trưởng Thành Trên Con Đường Của Định Mệnh Siêu Phàm Lòng Thành Với Các Đạo Sư Kim Cang Bất Hoại Hàng Ma, Phục Quỷ Hoằng Pháp tại Mỹ Những năm sau cùng Chuẩn Bị Về Núi Màu Đồng – Di Huấn Một […]

Thánh sư Kyabje Trulshik

Kyabje rulshik Ngawang Chokyi Lodro sinh năm 1923 tại Yardrok Taklung miền trung Tây Tạng. Từ khi còn nhỏ Ngài đã được xác nhận là hóa thân của Đức Trulshik Dongak Lingpa. Bậc thầy đầu tiên của Ngài là Dzatrul Dorje Chang, một trong ba đại đệ tử của Đức Trulshik Dongak Lingpa. Một hôm, […]

Thánh sư Pháp vương Kyabje Dodrupchen IV

Đại thành tựu giả Jigmed Thrinlay Odzer là một trong những bậc thầy tâm linh vĩ đại nhất, Ngài là một trong những đệ tử chính của đấng Jigmed Lingpa, người nắm giữ dòng phái Dzogchen vĩ đại. Thánh địa Do là nơi thành tựu giả Jigmed Thrinlay Odzer an trú và giải thoát chúng […]

Thánh sư Kyabje Dudjom Rinpoche

TIỂU SỬ VÀ NHỮNG HÓA THÂN   CỦA ĐỨC KYABJE DUDJOM RINPOCHE (1904-1987)     The Life Story of Kyabje Dudjom Rinpoche Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên Đức Kyabje Dudjom Rinpoche (1904-1987) là một vị thánh và Vidyadhara (Trì Minh Vương) vĩ đại của Phái Nyingma (Cổ Phái) của Phật Giáo Tây Tạng, và được […]

Thánh sư Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

Đức Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991)   Đức Dilgo Khyentse Rinpoche là một trong những đại lama của thế hệ cuối cùng hoàn thành sự học tập và tu hành ở Tây Tạng. Ngài là một trong những lama chánh của truyền thống cổ Nyingma, một vị nối dòng lỗi lạc của Dòng Thực Hành, ngài […]

Cuộc đời và tác phẩm của đạo sư JAMGON KONGTRUL LODRÖ TAYE

CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỦA JAMGON KONGTRUL LODRÖ TAYE LIÊN QUAN VỚI VIỆC NHẬP THẤT Thanh Liên dịch sang Việt ngữ      QUAN ĐIỂM KHÔNG-BỘ PHÁI CỦA KONGTRUL VÀ CHƯƠNG TRÌNH NHẬP THẤT CỦA NGÀI Trong đời ngài, Jamgon Kongtrul đã thành công trong việc đại chúng hóa một cái nhìn hợp nhất […]

Đạo sư vĩ đại Patrul Rinpoche

 Đạo sư vĩ đại Patrul Rinpoche  (1808-1887) Patrul Rinpoche là một đạo sự giác ngộ, dù ngài sống cuộc đời lang thang, là một trong những bậc thầy tâm linh lừng lẫy nhất của thế kỷ vừa qua. Ký ức về ngài vẫn còn rất sống động đến ngày nay và đem lại một nguồn […]

Back To Top