Thánh sư Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche

Đức Dilgo Khyentse Rinpoche (1910-1991)   Đức Dilgo Khyentse Rinpoche là một trong những đại lama của thế hệ cuối cùng hoàn thành sự học tập và tu hành ở Tây Tạng. Ngài là một trong những lama chánh của truyền thống cổ Nyingma, một vị nối dòng lỗi lạc của Dòng Thực Hành, ngài […]

Cuộc đời và tác phẩm của đạo sư JAMGON KONGTRUL LODRÖ TAYE

CUỘC ĐỜI VÀ TÁC PHẨM CỦA JAMGON KONGTRUL LODRÖ TAYE LIÊN QUAN VỚI VIỆC NHẬP THẤT Thanh Liên dịch sang Việt ngữ      QUAN ĐIỂM KHÔNG-BỘ PHÁI CỦA KONGTRUL VÀ CHƯƠNG TRÌNH NHẬP THẤT CỦA NGÀI Trong đời ngài, Jamgon Kongtrul đã thành công trong việc đại chúng hóa một cái nhìn hợp nhất […]

Đạo sư vĩ đại Patrul Rinpoche

 Đạo sư vĩ đại Patrul Rinpoche  (1808-1887) Patrul Rinpoche là một đạo sự giác ngộ, dù ngài sống cuộc đời lang thang, là một trong những bậc thầy tâm linh lừng lẫy nhất của thế kỷ vừa qua. Ký ức về ngài vẫn còn rất sống động đến ngày nay và đem lại một nguồn […]

Đạo sư Shabkar

Tiểu sử đạo sư Shabkar   Ðại sư Shabkar Tsogdruk Rangdrol (1781-1851) đã để lại nhiều pho văn tự đồ sộ,  trong số đó có hai tài liệu viết về tiểu sử của chính ngài, là một trong những tài liệu được yêu chuộng và gây nhiều nguồn cảm hứng nhất trong văn chương Tây-Tạng.  Ngoài kho […]

Cuộc đời đạo sư KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM – Longchenpa

MỤC LỤC Cuộc đời của KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM Các công trình chính yếu của Đạo sư Longchenpa Một số trích dẫn từ các tác phẩm của Ngài Longchenpa CUỘC ĐỜI CỦA KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM Trong những đạo sư Dzogpa Chenpo (Đại Toàn Thiện) từ thời Guru Padmasambhava và Vimalamitra (thế kỷ thứ 9), Kun-khyen Longchen […]

Lược sử về Đức Liên Hoa Sanh

NGÀI JAMGON KONGTRUL ĐỆ NHẤT Tiểu sử vắn tắt về cuộc đời của Đức Liên Hoa Sanh, cũng được biết là Guru Rinpoche hay Padmakara, được trích ra từ “vòng hoa lam ngọc quý báu”, một bộ sưu tập nói về cuộc đời của 108 vị terton chính do Ngài Jamgon Kongtrul đệ nhất viết […]

Back To Top