CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN LỤC TỰ ĐẠI MINH

Chân ngôn “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho tâm đại bi và ân đức gia trì của hết thảy chư Phật, chư Bồ tát, nhất là ân đức gia trì của Quán Tự Tại, đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay Quan Âm) là hiện thân từ bi của Phật trong […]

Phật giáo Tây Tạng liệu có hiệu quả ở phương Tây hay không?

Tác giả: Dzongsar Khyentse Rinpoche Theo gợi ý của Đức Nyima, chúng tôi đã mời Ngài Dzongsar Khyentse đến Gomde Đan Mạch. Những lời dạy của Ngài về con đường thực hành Phật Pháp ở Phương Tây rất phù hợp với ngày nay. Ngài đã viết: Một người Mỹ thực hành Phật giáo Tây Tạng trong […]

LỢI ÍCH VÀ NĂNG LỰC CỦA THẦN CHÚ SÁU ÂM CỦA ĐẤNG ĐẠI BI

Vị Thầy Liên Hoa Sanh nói với Vua Mutig của Tây Tạng và các học trò thân cận: OM MANI PADME HUM là tinh túy của Bậc Đại Bi, vì vậy công đức khi tụng dù chỉ một lần câu thần chú này là hoàn toàn không thể đong đếm. Từ một hạt sen mọc […]

Lợi ích của Mật chú Kim Cương Đạo sư Liên Hoa Sanh

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM THẦN CHÚ KIM CƯƠNG ĐẠO SƯ (VAJRA GURU MANTRA) Tổ chức Vajrayana Hawai Việt dịch: Thanh Liên Thần chú Kim Cương Đạo Sư (Vajra Guru Mantra) là thần chú được kết hợp với Guru Rinpoche – cũng được gọi là Đức Padmasambhava (Đức Liên Hoa Sinh). Đây […]

TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐẠO SƯ LIÊN HOA SANH

Mục lục: Truyền Thuyết về Đạo sư Liên Hoa Sanh Sự ra đời và giai đoạn học đạo Sự hành đạo không thể nghĩ bàn Đạo sư Liên Hoa Sanh ở Tây Tạng Huyền thoại Đại Bảo Tháp Bodha Giới thiệu Chương I: Xây dựng và dâng hiến Đại Bảo Tháp Chương II: Đức Liên […]

Giới thiệu về Đức Tara Xanh (Lục Độ Phật Mẫu Tara)

Tara, Ngài là một bậc giác ngộ thuộc địa thứ 12, có thể thỏa mãn mọi ước muốn của chúng sanh. Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài là vị Thánh nữ có khả năng thực hiện và hoàn thành mọi hoạt […]

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đấng Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các chư thiên ở cung trời Đâu Suất thỉnh Bồ tát Hộ Minh tái thế để giáo hóa và cứu độ chúng sinh ở cõi Ta Bà. Hoàng hậu Ma Da (Maha Maya) nằm mộng thấy một con bạch tượng rất lớn đến từ ngọn núi vàng dâng lên cho […]

Kinh Tiểu không (Cùlasunnata sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Pubbarama (Ðông Viên), lâu đài của Migaramatu (Lộc Mẫu). Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda […]

Kinh Thương Yêu (Kinh Từ Bi – Metta Sutta)

Những ai muốn đạt tới an lạc thường nên học hạnh thẳng thắn, khiêm cung, biết xử dụng ngôn ngữ từ ái. Những kẻ ấy biết sống đơn giản mà hạnh phúc, nếp sống từ hòa, điềm đạm, ít ham muốn, không đua đòi theo đám đông. Những kẻ ấy sẽ không làm bất cứ […]

Kinh Saleyyaka (Saleyyaka Sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala (Kiều tất la) cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Sala. Các gia chủ Bà-la-môn ở Sala nghe rằng: “Người ta nói Sa-môn Gotama, là Thích Tử, xuất gia từ gia tộc […]

Back To Top