Ðại Thủ Ấn – Mahamudra

• Ðại Thủ Ấn – Mahamudra • Chương I. Dự Bị Tu Tập • Chương 2. Thiền định • Chương III. Thiền quán • Chương IV. Kết luận • Tất cả các trang (Mahamudra) Ouang Tchuk Dorjé Dịch giả: Thích Trí Siêu Thành kính tri ơn Cha Mẹ và Thầy Tổ (Thích Trí Siêu) Mục […]

Luật nhân quả

Đức Phật Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu nói với chúng ta rằng “trong chân lý của Phật giáo, luật nhân quả không bao giờ có thể chối bỏ được. Nhân quả không thể bị tiêu diệt. Nói nhân quả có thể bị tiêu diệt là quan điểm của thuyết hư vô. Vì vậy, chúng […]

Những dạng chuyển sinh

KIỂM SOÁT SINH TỬ Mục đích chính của tu học Phật pháp là để kiểm soát sinh tử của bạn. Đó là giải thoát đích thực và hạnh phúc đích thực . Những học trò của Đức Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu đã thể hiện những kỳ tích khi họ chết. Đã có nhiều […]

Sự sinh ra làm người quý báu này

“Được thừa hưởng một kho tàng khổng lồ – hoàn cảnh hiện tại của mình – bạn hãy suy ngẫm về cơ hội quý giá, sự may mắn hiếm có và cũng mong manh này của sự sống. Hãy làm cho đời sống có giá trị.” Với thân người quý giá này, ta được tự […]

Sự giàu có & thịnh vượng

Phật pháp có thể  được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực – vô giới hạn. Ví dụ, Đức Phật Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu có thể gia trì cho những để tử và những đệ tử của đệ tử của mình để cải thiện sự giàu có và địa vị xã hội cho họ. Đệ tử […]

Tích tập tài nguyên, nhận những gia trì và lợi lạc thế tục

Một trong những lợi lạc của việc học Phật pháp là bạn sẽ tăng trưởng trí tuệ và sự thịnh vượng. Điều kiện tiên quyết để được nhận những gia trì này là bạn phải hành động đúng theo Pháp. Phật pháp nói rằng bạn có thể tích tập hai loại tài nguyên:  thứ nhất […]

Dáng vẻ bề ngoài

Có nhiều quan điểm sai lạc liên quan đến dáng vẻ bên ngoài của người tu tập. Như Nữ Pháp vương Dorje Pa Mu đã chỉ ra, các vị Bồ tát làm trang nghiêm thân thể của họ với những trang sức, vải lụa quí giá để ban tặng một sự hiện diện linh thiêng nhất. Phật […]

Bốn nền tảng: Những tư tưởng xoay chuyển tâm hướng về pháp

BỐN NỀN TẢNG: NHỮNG TƯ TƯỞNG XOAY CHUYỂN TÂM HƯỚNG VỀ PHÁP Karma Khenchen Rinpoche – Liên Hoa Việt dịch Khi chúng ta bắt đầu thực hành con đường của Đức Phật, điều rất cần thiết là phải xoay chuyển tâm ta hướng về Pháp. Điều này được hoàn thành bằng cách nương tựa vào […]

Cắt đứt tham muốn – Cánh cửa dẫn đến sự thỏa mãn – Lời khuyên tâm huyết của một đạo sư Phật giáo Tây Tạng

CẮT ĐỨT THAM MUỐN Nguyên tác: “The Door to Satisfaction – The Heart Advice of a Tibetan Buddhist Master” by Lama Thubten Zopa Rinpoche – Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên Ít tham muốn có nghĩa là ít đau khổ  THAM MUỐN LÀ ĐAU KHỔ KHÔNG ĐUỔI THEO THAM MUỐN là thực hành Pháp; […]

Giới thiệu các vị Phật, Bồ Tát, Hộ pháp

Chư Phật Phật Kim Cương Trì – Vajradhara – Dorje Chang Phật Bảo Sinh – Ratnasambhava Phật A Di Đà – Amitabha – Amitayus Phật Bất Động – A Súc Bệ – Akshobya Buddha Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chư Bồ Tát – Bổn Tôn Văn Thù Sư Lợi (Manjushri) Quán Thế Âm (Avalokiteshvara, […]

Back To Top