Kim Cang Tát Đỏa

KIM CANG TÁT ĐỎA Vajrasattva (Tây Tạng: Dorje Sempa, Nhật Bản: Kongosatta, Trung Quốc: Kim Cang Tát Đỏa). Tên ngài được dịch thành Kim Cang Tâm. Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa) là một vị bồ tát trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Trong hệ phái Đông Mật […]

Vajrakilaya – Kim Cang Phổ Ba

Vajrakilaya – Kim Cang Phổ Ba Vajrakilaya (Kim Cang Phổ Ba) I) Đôi điều về phẫn nộ tôn Vajrakilaya     Vajrakilaya (Kim Cang Phổ Ba) còn được gọi là Vajrakumara (Kim Cang Đồng Tử) có nghĩa là tuổi trẻ bất diệt. Ngài có 3 đầu, 6 cánh tay và 4 chân, là đại diện cho […]

Vajrayogini – Kim Cương Du Già Thánh Nữ

Kim Cương Thừa Phật giáo dạy rằng hai giai đoạn trong thực thành Vajrayogini (giai đoạn phát triển và giai đoạn hoàn thiện) vốn được dạy bởi Đức Phật Vajradhara. Ngài hóa hiện trong hình tướng của Heruka để giảng về Tantra gốc Chakrasaṃvara, và chính tantra này đã giảng giải về thực hành Vajrayogini. Tất […]

Jambala (Dzambala)

Jambala (còn gọi là Dzambala) là Chúa tể của thịnh vượng và là một thành viên chính trong Bảo sinh bộ. Theo thần thoại Hindu, Jambala được biết đến là Kuver. Được coi  là một hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Phật của lòng từ bi, thị hiện dưới dạng vị Phật […]

Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (Cùlaràhulovàda sutta)

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau đây: “Ðã thuần thục là những pháp đã đưa đến giải thoát cho Rahula. Vậy Ta hãy huấn luyện Rahula hơn nữa […]

Kinh Chánh kiến

Đây là những điều mà tôi đã được nghe, thời Đức Phật cư trú tại ngôi nhà khách ở trong rừng, thuộc tụ lạc Na-lợi. Lúc ấy có tôn giả Tán-đà Ca-chiên-diên đến thăm Người. Sau khi đảnh lễ dưới chân Đức Phật, tôn giả ngồi xuống một bên và thưa rằng: – Bạch Đức […]

Kho Tàng Các Bài Ca, Hay Mật Pháp Về Đại Thủ Ấn – The Mahamudra Dohakosa of the Mahasiddha Saraha

Bản văn dưới đây về Đại Thủ Ấn là của Ngài Sahara, có tên là “Kho Tàng Các Bài Ca, Hay Mật Pháp Về Đại Thủ Ấn.” Bản Việt dịch của Nguyên Giác dựa theo bản Anh dịch của James Low, trong cuốn Simply Being (NXB Vajra Press, London. 1998). Theo truyền thuyết do Tsultrim […]

Nuôi quỷ theo pháp Chod

Ma quỷ là những nổi ám ảnh và sợ hãi của chúng ta, các căn bệnh kinh niên, hay các rắc rối thường gặp như căng thẳng, lo lắng, tình trạng nghiện ngập. Chúng không phải là những con ma ca rồng khát máu đang chực chờ chúng ta ở những nơi tối tắm, vắng […]

Tóm lược súc tích về Đại Ấn – Maitripa

Tóm lược súc tích về Đại Ấn được hát một cách tự nhiên bởi Đại thành tựu giả Maitripa Kính lễ Đại Lạc Đại Ấn là biết rằng mọi thứ đều là tâm của chính mình Xem các đối tượng như là cái gì bên ngoài chỉ là sự phóng chiếu của tâm trí Tất […]

Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo

Kinh Thập Thiện Hán dịch: Ngài Thực Soa Nan Đà dịch chữ Phạn ra chữ Hán Việt dịch: Thích Tâm Châu (Chánh Tân Tu Đại Tạng, Tập 15, Kinh Tập bộ, Tr. 157, Số hiệu 0600 , 1, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Đường Thật Xoa Nan Đà dịch. Chúng tôi dò theo bản cũ […]

Back To Top