Giới thiệu KINH PHÁP HOA

  Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh lớn của hệ thống Kinh tạng Đại thừa Phật giáo, được các học giả phương Tây cho là 1 trong 20 Thánh thư phương Đông. Sự hành trì tụng niệm một cách sâu rộng và bền bỉ của Phật tử đối với Kinh Pháp Hoa […]

Những khai thị từ đức Liên Hoa Sanh về con đường đại toàn thiện

MỤC LỤC Những khai thị từ đức Liên Hoa Sanh về con đường đại toàn thiện Chúc thư Đầu Nhọn Hạt Ngọc Lời khai thị cho Trisong Deutsen Không có sự xung đột giữa Tiểu thừa và Đại thừa Xâu chuỗi hạt bằng vàng của Cam Lồ Những bài ca cho 25 đệ tử Kho […]

NHỮNG LỜI CHỈ DẠY TÂM HUYẾT của Đức Kyabje Dudjom Rinpoche

NHỮNG LỜI CHỈ DẠY TÂM HUYẾT của Đức Kyabje Dudjom Rinpoche Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa —o0o— Viên Ngọc Quý của Người May mắn Một Dẫn nhập vào Dzogchen*, Đại Viên Mãn Kính lễ vị Thầy của con! Xưa kia, Đạo Sư Vĩ đại xứ Oddiyana đã nói: Đừng truy tìm nguồn gốc của […]

ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN – Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương

ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN – Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương Lời nói đầu của Nhà Xuất Bản Một kẻ lang thang chứng ngộ Một phác họa tiểu sử Phật Pháp Căn Bản Một thuyết giảng ở Vương quốc Bhutan Bạn là Đại Toàn Thiện Một lời dạy về Bồ đề […]

128 Quan Điểm Xấu Ác Và Sai Lầm

Mục lục: ĐỨC WANKO YESHE NORBU GIẢNG GIẢI NGẮN GỌN VỀ NHỮNG TRI KIẾN XẤU ÁC VÀ TRI KIẾN SAI LẦM 38 TRI KIẾN XẤU ÁC 90 TRI KIẾN SAI LẦM ĐỨC WANKO YESHE NORBU GIẢNG GIẢI NGẮN GỌN VỀ NHỮNG TRI KIẾN XẤU ÁC VÀ TRI KIẾN SAI LẦM (Trích từ bài pháp thoại từ […]

Quan điểm Dzogchen về Ngondro Kim Cương Thừa

QUAN ĐIỂM DZOGCHEN VỀ NGONDRO KIM CƯƠNG THỪA Một Giáo lý của Đức Dudjom Rinpoche Việt dịch: Thanh Liên Trong bất kỳ thực hành nào mà ta dấn thân vào, chân lý tương đối và tuyệt đối thì đồng-hiện hữu. Phương tiện và trí tuệ đồng-hiện hữu. Những kinh nghiệm và tánh Không đồng-hiện hữu. […]

TÂM GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN – ĐẠI TOÀN THIỆN (Longchen Rabjam)

PHẬT TÂM  Một Hợp Tuyển Những Tác Phẩm của Longchen Rabjam về Đại Toàn Thiện Nguyên tác: BUDDHA MIND An Anthology of Longchen Rabjam’s Writings on Dzogpa Chenpo Tulku Thondup Rinpoche – Snow Lion, 1989 Việt Dịch: Đương Đạo – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000 TÂM GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN ĐẠI TOÀN THIỆN […]

THIỀN ĐỊNH (CON ĐƯỜNG) Đại toàn thiện – Longchenpa

PHẬT TÂM Một Hợp Tuyển Những Tác Phẩm của Longchen Rabjam về Đại Toàn Thiện  Nguyên tác: BUDDHA MIND An Anthology of Longchen Rabjam’s Writings on Dzogpa Chenpo Tulku Thondup Rinpoche – Snow Lion, 1989 Việt Dịch: Đương Đạo – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000 THIỀN ĐỊNH  (CON ĐƯỜNG) Thiền định về Ý […]

CÁI THẤY (NỀN TẢNG) Đại toàn thiện – Longchenpa

PHẬT TÂM  Một Hợp Tuyển Những Tác Phẩm của Longchen Rabjam về Đại Toàn Thiện  Nguyên tác: BUDDHA MIND An Anthology of Longchen Rabjam’s Writings on Dzogpa Chenpo Tulku Thondup Rinpoche – Snow Lion, 1989 Việt Dịch: Đương Đạo – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000 MỘT HỢP TUYỂN NHỮNG TÁC PHẨM  CỦA LONGCHEN […]

Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu – Phật quả không thiền định

MỤC LỤC Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu – Phật quả không thiền định Mở đầu Tánh Không của mọi sự vật Thể Nhập vào Như Huyễn Bảy đặc tính như kim cương của hư không Thể nhập tính cách như mộng của tánh Không Những thần linh và ma quỷ chỉ là sự […]

Back To Top