Phật Pháp

Giải Thoát Đại Thủ Ấn

Các thông tin và bài viết liên quan đến Giải Thoát Đại Thủ Ấn đã được công bố ở nhiều nơi khác nhau. Trang này sẽ cố gắng cung cấp một danh sách rõ ràng tới những tài liệu này. (Bức thư của Tôn giả Zhaxi Zhuoma gửi tới các đệ tử của mình.) Sanger, […]

Tập Thiền

Mặc dù rất nhiều (hay đúng hơn là hầu hết) các Phật tử phương Tây muốn hoặc trông đợi được hướng dẫn tập thiền, nhưng Đức Phật Kim Cương Trì III lại không đánh giá cao khía cạnh này trong việc thực hành của những người mới bắt đầu. Ngài đã nhắn nhủ nhiều lần […]

Luật Nhân Quả

Đức Phật Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu nói với chúng ta rằng: “Trong chân lý của Phật giáo, luật nhân quả không bao giờ có thể chối bỏ được. Nhân quả không thể bị tiêu diệt. Nói nhân quả có thể bị tiêu diệt là quan điểm của thuyết hư vô. Vì […]

Tịnh Hóa

Tịnh hóa: Bốn sức mạnh đối trị Mặc dù chúng ta đang tu dưỡng bản thân, nhưng rất khó để vượt thắng rất nhiều, rất nhiều những hành vi xấu đã được tích tập qua bao nhiêu kiếp trong quá khứ. Tuy nhiên, chúng ta có thể ngăn chặn những tác động tiêu cực trở […]

Thọ Pháp

Con có thể thọ Pháp từ nhiều nguồn khác nhau. Con có thể nghe trực tiếp hoặc nghe bản ghi âm những bài thuyết pháp của những vị pháp vương, rinpoche, lama, hoặc đại giảng sư, hay qua những tài liệu họ viết. Con cũng có thể đọc những văn bản Hiển giáo (Tam tạng […]

Mật tông

Mật tông – Các giáo lý bí mật hay bí truyền Mật tông là phần bí mật hay bí  truyền của thực hành Phật giáo. Nó thường được gọi là Kim Cương thừa hay con đường kim cương. Mật tông cũng được sử dụng như một thuật ngữ để chỉ các bản văn kinh điển bí mật […]

Bảy Viên Ngọc Quý

7 vien ngoc quy

Giấc mơ về Gương Ngọc quý Hình ảnh về Gương ngọc quý đến với Đức Zhaxi Zhuoma trong một giấc mơ. Đó là một giấc mơ lạ thường và sinh động đến nỗi khi bà kể về giấc mơ này cho Đạo Sư Kim Cương của Bà, Đức Phật Kim Cương Trì III, Ngài đã […]

Phước Báu

Phuoc bau

Phước Báu, theo mẫu tự phiên âm tiếng Trung là “Fu bao”, thường được hiểu là niềm hạnh phúc và ân phước tràn đầy; hay là sống một cuộc sống tốt đẹp với địa vị cao sang, sức khỏe tràn đầy và trường thọ. Phước báu còn được hiểu là sự giải thoát khỏi đau […]

Phép Lạ

Cũng như chúng sinh bình thường có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, các bậc giác ngộ (Phật và Bồ Tát) có những trí tuệ và năng lực phi thường mà họ thể hiện như là những phép lạ. Ngũ Minh chính là sự hiển lộ của những năng lực và trí tuệ này. […]

Ngũ Minh

Theo truyền thống, các sự hiểu biết (Vidyas – Minh) của người Ấn Độ cổ được chia thành Ngũ Minh chính và Ngũ Minh phụ (Thập Minh). Tuy nhiên, như Đức Phật Kim Cương Trì III – Wan Ko Yeshe Norbu đã giải thích, năm danh mục chính đó chứa nhiều sự phức tạp và […]

Back To Top