Phật Pháp

Bài Cầu Nguyện Của Ngài Thangtong Gyalpo

21055130_768830786637629_2011249851604751155_o

༄༅།  །གྲུབ་ཆེན་ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་དམ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐྱབས་འགྲོ་ནི། Thực hành Quy y bên Ngoài, bên Trong, và Bí Mật của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trao truyền cho Đại Thành tựu giả Thangtong Gyalpo མ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སངས་རྒྱས་རིན་པོ་ཆེ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། ། Con và tất cả chúng sinh hữu tình là cha mẹ nhiều đời của con, nhiều vô biên như không gian. Chúng con xin quy y […]

PHẬT THUYẾT TRỪ NHÃN CHƯỚNG KINH

untitled

Nam mô Đức Phật Kim Cương Tổng trì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Đức Phật Kim Cương Trì III Nam mô nhất thiết chư phật hải hội bồ tát   Lư hương xạ nhiệt, pháp giới mông huân Chư phật hải hội tất dao văn, tùy xứ kết tường […]

37 PHÁP HÀNH BỒ TÁT ĐẠO

thirty-seven-bodhisattva-practices
Back To Top