Phước Báu

Phước Báu, theo mẫu tự phiên âm tiếng Trung là “Fu bao”, thường được hiểu là niềm hạnh phúc và ân phước tràn đầy; hay là sống một cuộc sống tốt đẹp với địa vị cao sang, sức khỏe tràn đầy và trường thọ. Phước báu còn được hiểu là sự giải thoát khỏi đau khổ và tránh khỏi những tai ương. Tuy nhiên, cũng như nhiều viên ngọc quý của Phật pháp, Phước báu còn có ý nghĩa sâu sắc hơn nhiều. Đó còn có nghĩa là sự tích tập công đức, một trong hai nguồn tích tập cần thiết để trở thành một vị Phật. Chúng ta tích tập công đức để đạt thân Phật. Mối tích tập còn lại là trí huệ. Chúng ta tích tập trí huệ để đạt tâm Phật. Chúng ta đạt Phước báu bằng cách thực hành trong cuộc sống những lời răn của Đức Phật: “Ngưng tạo ác nghiệp, làm thiện nghiệp và giúp đỡ người khác”

Phước báu có nhiều khía cạnh mà chúng ta cần hiểu khi thực hành “Con đường nhanh chóng tới Giác ngộ” bao gồm cả khía cạnh “thế gian” cũng như những phẩm chất linh thánh của Phước báu. Bởi vì luật nhân quả quyết định cuộc sống của chúng ta, việc chúng ta hiểu thế nào là Nghiệp cũng rất quan trọng.

Tám biểu tượng dưới đây, hay “Tám biểu tượng tốt lành” (Ashtamangala – Phạn ngữ), được biết đến rất nhiều ở Tây Tạng cũng như ở Trung Quốc. Chúng ta có thể tìm thấy những biểu tượng này tại các ngôi đền và trên các pháp cụ, cờ, cửa, đồ thêu, thảm và nhiều vật dụng khác. Chúng biểu hiện những giáo lý đặc biệt của Đức Phật và được dùng để ban phước cho những ai nhìn thấy hoặc sở hữu chúng. Bao gồm:

(1) Parasol: Lọng (dù), tượng trưng cho phẩm cách cao thượng, không tổn hại. (2) Two fish: Song ngư (Hai con cá), biểu tượng của một vị Chuyển LuânVương. (3) Conch shell: Tù và, tượng trưng cho sự chiến thắng. (4) Lotus blossom: Hoa sen, tượng trưng cho sự tinh khiết. (5) Vase of sacred water: Bình thánh thủy, đựng đầy rượu bất tử. (6) Furled banner (banner of victory): Lá cờ cuộn, biểu tượng của sự chiến thắng tâm linh. (7) Knot of eternity: Nút vô tận. (8) Wheel of the teaching: Pháp luân, tượng trưng cho sự không ngừng thực hành và truyền bá của Giáo Pháp.

Được soạn bởi: Zhaxi Zhuoma Rinpoche

Bản dịch Tiếng Anh: Good Fortune

Bạn có thể xem giáo lý chi tiết mà mỗi biểu tượng thể hiện bằng cách click đường link dưới đây.

TÁM BIỂU TƯỢNG TỐT LÀNH

Phước Báu 1

Back To Top