Sự giàu có & thịnh vượng

Phật pháp có thể  được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực – vô giới hạn. Ví dụ, Đức Phật Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu có thể gia trì cho những để tử và những đệ tử của đệ tử của mình để cải thiện sự giàu có và địa vị xã hội cho họ. Đệ tử của Ngài, Dorje Losang cũng có thể ban những phép gia trì giúp cho công việc làm ăn trở nên phát đạt khi những chủ doanh nghiệp tu tập theo Phật pháp do Ngài dạy.

Tuy giàu có không phải là mục đích cuối cùng nhưng thành tựu sức mạnh của Phật pháp và đạt được những khả năng siêu việt cùng trí huệ của một vị Phật chắc chắn sẽ có hệ quả tất yếu là một cuộc sống  thịnh vượng và tuyệt vời cũng như những nguồn tài nguyên để bạn có thể giúp đỡ cho chúng sinh.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết pháp cho bốn loại đệ tử: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam và nữ. Phần lớn đệ tử được Ngài trực tiếp giảng dạy là những cư sĩ nam nữ giàu có, những ông hoàng và bà hoàng hùng mạnh. Thực hành Phật pháp đích thực là để thoát khỏi đau khổ của cuộc sống trần tục và diệt trừ vô minh – thứ đã trói buộc chúng ta vào đau khổ. Nói vậy không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ những điều đẹp đẽ và vui thích của thế gian, chỉ là chúng ta phải nhận ra bản chất đích thực để không bám chấp vào chúng.

Chúng ta không nhất thiết phải trở thành một Phật tử nghèo khó (Downwardly Mobile Buddist) như cách gọi của một phóng viên đài CBS gần đây dùng để chỉ những người từ bỏ cuộc sống thế tục, xuất gia và sống đơn giản trong tu viện để là một Phật tử đích thực. Chúng ta chỉ cần từ bỏ những tham nhiễm và bám chấp.

Back To Top