Đại Toàn Thiện

BA LỜI ĐÁNH VÀO ĐIỂM TRỌNG YẾU – Garab Dorje – Patrul Rinpoche – Kusum Lingpa

BA LỜI ĐÁNH VÀO ĐIỂM TRỌNG YẾU Giáo huấn Đặc biệt của Khepa Shri Gyalpo Ba Lời Đánh vào Điểm Trọng yếu của Patrul Rinpoche Trích từ: MỘT KHO TÀNG CÁC GIÁO HUẤN SIÊU VIỆT VỀ TRI GIÁC CỦA TRÍ HUỆ NGUYÊN THỦY ORGYEN KUSUM LINGPA A Treasury of Sublime Instructions on Perception of Primordial […]

Garab Dorje – tổ sư dòng Đại Toàn Thiện

Atiyoga (A Đề Du Già, A Tì Du Già, Dzogchen) tức Đại Toàn Thiện hay Đại Viên Mãn, trước tiên được dạy cho những vị Trời. Trong cõi Trời thứ Ba Mươi Ba, có một vị trời tên là Devabhadrapala, ông có năm trăm người con trai, tất cả được đản sanh ra từ trong […]

Thực hành Đại toàn thiện trong đời sống hàng ngày

* Thực hành thiền Đại toàn thiện trong cuộc sống hằng ngày chỉ đơn giản là phát triển một sự chấp nhận hoàn toàn và thảnh thơi, một sự rộng mở không giới hạn trước mọi hoàn cảnh. Chúng ta nên nhận ra sự rộng mở này như là một sân chơi của những cảm […]

Cuộc đời đạo sư KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM – Longchenpa

CUỘC ĐỜI CỦA KUNKHYEN LONGCHEN RABJAM Trong những đạo sư Dzogpa Chenpo (Đại Toàn Thiện) từ thời Guru Padmasambhava và Vimalamitra (thế kỷ thứ 9), Kun-khyen Longchen Rabjam (1308-1363) là người lỗi lạc nhất, thiền giả, triết gia và tác giả vĩ đại nhất. Ngài sinh trong một làng tên là Todtrong, trong thung lũng Tra […]

Chỉ cây gậy vào người già – khai thị thiền đốn ngộ của Tây Tạng

Khi vị đại đại sư Padmasambhava lưu lại chỗ ẩn cư Núi Lớn ở Samye, thì Sherab Gyalpo Ngog, một ông già 61 tuổi thất học và có niềm tin tột độ và ngưỡng vọng mạnh mẽ đối với Sư, hầu hạ Sư trong một năm. Trong thời gian này Ngog không hỏi xin một […]

QUẢ – Đại toàn thiện (Longchenpa)

PHẬT TÂM Một Hợp Tuyển Những Tác Phẩm của Longchen Rabjam về Đại Toàn Thiện Nguyên tác: BUDDHA MIND An Anthology of Longchen Rabjam’s Writings on Dzogpa Chenpo Tulku Thondup Rinpoche – Snow Lion, 1989 Việt Dịch: Đương Đạo – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000 QUẢ Chứng đắc Quả, những Thân Phật và  […]

Những Chứng đắc trên con đường Đại Thừa, Mật Thừa và Đại Toàn Thiện (Longchenpa)

PHẬT TÂM Một Hợp Tuyển Những Tác Phẩm của Longchen Rabjam về Đại Toàn Thiện Nguyên tác: BUDDHA MIND An Anthology of Longchen Rabjam’s Writings on Dzogpa Chenpo Tulku Thondup Rinpoche – Snow Lion, 1989 Việt Dịch: Đương Đạo – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000 Sự Tu Hành và những Chứng đắc  Năm […]

SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM

MỤC LỤC SỐNG TRONG THAM THIỀN CHU KỲ NGÀY VÀ ĐÊM Giới thiệu Chu Kỳ Ngày và Đêm Phác Họa Chủ Đề của Bản Văn Chú Thích Bản Văn Căn Cứ trên Bình Giảng Miệng của Namkhai Norbu Đôi Nét Tiểu Sử của Tác Giả Về Dịch Giả Thuật Ngữ những Từ Kỹ Thuật Chu […]

NHỮNG CHỮ VÀNG – Garab Dorje, đạo sư nhân loại đầu tiên của Đại Toàn thiện

MỤC LỤC NHỮNG CHỮ VÀNG – Garab Dorje, đạo sư nhân loại đầu tiên của Đại Toàn thiện DẪN NHẬP BA LỜI TUYÊN BỐ ĐIỂM VÀO NHỮNG ĐIỂM THIẾT YẾU BÌNH GIẢNG VỀ ‘GIÁO LÝ ĐẶC BIỆT CỦA ĐỨC VUA THÔNG THÁI VÀ VINH QUANG’ bởi DỊCH GIẢ Chúc Thư Cuối Cùng của Garab Dorje […]

Luận giải về pháp Thiền Quán Dzogchen

Luận giải về pháp Thiền Quán Dzogchen Tác giả: Gyatrul Rinpoche Việt dịch: Nguyễn Hòa Có lợi gì khi đi vào trạng thái an tịnh, cho phép tâm đứng yên trong tình trạng tự nhiên của bất động? Đó là vì chừng nào mà bạn có thể phát triển được sự tĩnh lặng của  tâm, bạn […]

Back To Top