Đại Toàn Thiện

Những Giáo huấn Thiền định về Tâm Giải Thoát Tự Nhiên, Đại Toàn Thiện (Longchenpa)

PHẬT TÂM  Một Hợp Tuyển Những Tác Phẩm của Longchen Rabjam về Đại Toàn Thiện  Nguyên tác: BUDDHA MIND An Anthology of Longchen Rabjam’s Writings on Dzogpa Chenpo Tulku Thondup Rinpoche – Snow Lion, 1989 Việt Dịch: Đương Đạo – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000 Những Giáo huấn Thiền định  về Tâm Giải […]

THIỀN ĐỊNH VỀ ĐẠI THÀNH TỰU – Dilgo Khyentse Rinpoche

 THIỀN ĐỊNH VỀ ĐẠI THÀNH TỰU Ngài Dilgo Khyentse Rinpoche  Được sự cho phép của Shechen Gompa, Boudhanath, Kathmandu http:// shechen.12pt.com/index.html   Cư sĩ Liên Hoa dịch Có thực sự tôi đang hành thìền đúng không? Khi nào thì tôi có thể đạt được tiến bộ? Hay sẽ không bao giờ tôi đạt đến trình độ như […]

Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu – Phật quả không thiền định

MỤC LỤC Những Lối Vào Thực Tại Tối Hậu – Phật quả không thiền định Mở đầu Tánh Không của mọi sự vật Thể Nhập vào Như Huyễn Bảy đặc tính như kim cương của hư không Thể nhập tính cách như mộng của tánh Không Những thần linh và ma quỷ chỉ là sự […]

CÁI THẤY (NỀN TẢNG) Đại toàn thiện – Longchenpa

PHẬT TÂM  Một Hợp Tuyển Những Tác Phẩm của Longchen Rabjam về Đại Toàn Thiện  Nguyên tác: BUDDHA MIND An Anthology of Longchen Rabjam’s Writings on Dzogpa Chenpo Tulku Thondup Rinpoche – Snow Lion, 1989 Việt Dịch: Đương Đạo – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000 MỘT HỢP TUYỂN NHỮNG TÁC PHẨM  CỦA LONGCHEN […]

THIỀN ĐỊNH (CON ĐƯỜNG) Đại toàn thiện – Longchenpa

PHẬT TÂM Một Hợp Tuyển Những Tác Phẩm của Longchen Rabjam về Đại Toàn Thiện  Nguyên tác: BUDDHA MIND An Anthology of Longchen Rabjam’s Writings on Dzogpa Chenpo Tulku Thondup Rinpoche – Snow Lion, 1989 Việt Dịch: Đương Đạo – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000 THIỀN ĐỊNH  (CON ĐƯỜNG) Thiền định về Ý […]

TÂM GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN – ĐẠI TOÀN THIỆN (Longchen Rabjam)

PHẬT TÂM  Một Hợp Tuyển Những Tác Phẩm của Longchen Rabjam về Đại Toàn Thiện Nguyên tác: BUDDHA MIND An Anthology of Longchen Rabjam’s Writings on Dzogpa Chenpo Tulku Thondup Rinpoche – Snow Lion, 1989 Việt Dịch: Đương Đạo – Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, 2000 TÂM GIẢI THOÁT TỰ NHIÊN ĐẠI TOÀN THIỆN […]

Quan điểm Dzogchen về Ngondro Kim Cương Thừa

QUAN ĐIỂM DZOGCHEN VỀ NGONDRO KIM CƯƠNG THỪA Một Giáo lý của Đức Dudjom Rinpoche Việt dịch: Thanh Liên Trong bất kỳ thực hành nào mà ta dấn thân vào, chân lý tương đối và tuyệt đối thì đồng-hiện hữu. Phương tiện và trí tuệ đồng-hiện hữu. Những kinh nghiệm và tánh Không đồng-hiện hữu. […]

ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN – Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương

ĐẠI TOÀN THIỆN TỰ NHIÊN – Thiền Tây Tạng và những Bài Ca Kim Cương Lời nói đầu của Nhà Xuất Bản Một kẻ lang thang chứng ngộ Một phác họa tiểu sử Phật Pháp Căn Bản Một thuyết giảng ở Vương quốc Bhutan Bạn là Đại Toàn Thiện Một lời dạy về Bồ đề […]

NHỮNG LỜI CHỈ DẠY TÂM HUYẾT của Đức Kyabje Dudjom Rinpoche

NHỮNG LỜI CHỈ DẠY TÂM HUYẾT của Đức Kyabje Dudjom Rinpoche Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa —o0o— Viên Ngọc Quý của Người May mắn Một Dẫn nhập vào Dzogchen*, Đại Viên Mãn Kính lễ vị Thầy của con! Xưa kia, Đạo Sư Vĩ đại xứ Oddiyana đã nói: Đừng truy tìm nguồn gốc của […]

Những khai thị từ đức Liên Hoa Sanh về con đường đại toàn thiện

MỤC LỤC Những khai thị từ đức Liên Hoa Sanh về con đường đại toàn thiện Chúc thư Đầu Nhọn Hạt Ngọc Lời khai thị cho Trisong Deutsen Không có sự xung đột giữa Tiểu thừa và Đại thừa Xâu chuỗi hạt bằng vàng của Cam Lồ Những bài ca cho 25 đệ tử Kho […]

Back To Top