Lục Tự Đại Minh Tâm chú

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm

Không thể nghĩ bàn oai lực của Lục Tự Đại Minh thần chú – Kinh Đại Thừa Bảo Trang Nghiêm Quyển thứ nhất Quyển thứ hai Quyển thứ ba Quyển thứ tư Bộ kinh Đại thừa bảo trang nghiêm này được lưu truyền của ở các quốc gia phần đông theo Phật giáo như Tây […]

LỢI ÍCH VÀ NĂNG LỰC CỦA THẦN CHÚ SÁU ÂM CỦA ĐẤNG ĐẠI BI

Vị Thầy Liên Hoa Sanh nói với Vua Mutig của Tây Tạng và các học trò thân cận: OM MANI PADME HUM là tinh túy của Bậc Đại Bi, vì vậy công đức khi tụng dù chỉ một lần câu thần chú này là hoàn toàn không thể đong đếm. Từ một hạt sen mọc […]

CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN LỤC TỰ ĐẠI MINH

Chân ngôn “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho tâm đại bi và ân đức gia trì của hết thảy chư Phật, chư Bồ tát, nhất là ân đức gia trì của Quán Tự Tại, đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay Quan Âm) là hiện thân từ bi của Phật trong […]

THỰC HÀNH QUÁN THẾ ÂM

CHỈ DẪN CỐT TỦY CỦA KYABJE YANGTHANG RINPOCHE Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ. Tinh túy tâm của tất thảy chư Phật và Bồ Tát là Bồ đề tâm, tâm giác ngộ. Khi Bồ đề tâm này mang một hình tướng, nó xuất hiện dưới dạng Đức Quán Thế Âm Chenrezig (Avalokiteshvara). Bất cứ khi […]

Chia sẻ kinh nghiệm của một Phật tử về những điều lợi lạc kỳ diệu khi niệm thần chú 6 âm

Vào tuần đầu tiên của tháng 10, tôi phát hiện thấy một cái gì đó cứ lớn dần lên bên trong lỗ mũi bên trái của mình. Nó trông giống như một mảnh da màu hồng dài khoảng 1/8 inch. Khoảng hai tuần sau, tôi thấy nó đã phát triển và kéo dài ra khỏi lỗ mũi của tôi. Không chỉ là nó trông không thẩm mĩ, mà tôi còn không […]

Lợi ích của việc trì tụng thần chú Om Mani Padme Hum

Những lợi ích của việc trì tụng thần chú của Đức Phật Bi Mẫn thì thật vô biên, giống như bầu trời bao la vô hạn. Cho dù bạn không hiểu biết nhiều về Pháp, cho dù điều duy nhất bạn biết là Om Mani Padme Hum thì cuộc đời hạnh phúc nhất vẫn là […]

DELOG – Hành trình tới các cõi bên kia cái chết

Mục lục: DELOG – Hành trình tới các cõi bên kia cái chết Núi Huy Hoàng Màu-Đồng Đỏ: Cõi Thuần tịnh của Đức Padmasambhava Những quán chiếu trong tấm gương pha lê – Sáu cõi Bất tịnh Núi Potala: Cõi Thuần tịnh của Đức Avalokiteshvara Yulokod: Cõi Thuần tịnh của Đức Tara Cầu Thang đưa […]

Đời sống trong sáu cõi và thần chú Om Mani Padme Hum

ĐỜI SỐNG TRONG SÁU CÕI VÀ THẦN CHÚ OM MANI PADME HUM Jetsunma Ahkon Lhamo – Việt dịch: Thanh Liên Để thấu hiểu giáo lý của Đức Phật ta phải hiểu những mối liên hệ nhân và quả, và để thấu hiểu những mối quan hệ nhân và quả, ta phải hiểu hai thái cực là […]

Đức Quán Thế Âm Avalokiteshvara và thần chú sáu âm

ĐỨC AVALOKITESHVARA VÀ THẦN CHÚ SÁU-ÂM Shangpa Tulku Rinpoche Bản dịch Việt ngữ của Thanh Liên Lời Giới thiệu Là kết quả của việc ta bám chấp vào một “bản ngã”, sự ô nhiễm như kiêu mạn, tham muốn, vô minh, bủn xỉn và sân hận xuất hiện. Bởi những tà kiến và cảm xúc […]

Ý Nghĩa Câu Chú:OM MANI PADME HUM

Om Mani Padme Hum là một câu thần chú tiếng Phạn, được xem là thần chú cầu Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteshvara) và là thần chú quan trọng và lâu đời nhất của Phật giáo Tây Tạng. Nó còn được mệnh danh là “Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn” tức là “Chân ngôn sáng rõ bao […]

Back To Top