Mahamudra

Tóm lược súc tích về Đại Ấn – Maitripa

Tóm lược súc tích về Đại Ấn được hát một cách tự nhiên bởi Đại thành tựu giả Maitripa Kính lễ Đại Lạc Đại Ấn là biết rằng mọi thứ đều là tâm của chính mình Xem các đối tượng như là cái gì bên ngoài chỉ là sự phóng chiếu của tâm trí Tất […]

Nuôi quỷ theo pháp Chod

Ma quỷ là những nổi ám ảnh và sợ hãi của chúng ta, các căn bệnh kinh niên, hay các rắc rối thường gặp như căng thẳng, lo lắng, tình trạng nghiện ngập. Chúng không phải là những con ma ca rồng khát máu đang chực chờ chúng ta ở những nơi tối tắm, vắng […]

Kho Tàng Các Bài Ca, Hay Mật Pháp Về Đại Thủ Ấn – The Mahamudra Dohakosa of the Mahasiddha Saraha

Bản văn dưới đây về Đại Thủ Ấn là của Ngài Sahara, có tên là “Kho Tàng Các Bài Ca, Hay Mật Pháp Về Đại Thủ Ấn.” Bản Việt dịch của Nguyên Giác dựa theo bản Anh dịch của James Low, trong cuốn Simply Being (NXB Vajra Press, London. 1998). Theo truyền thuyết do Tsultrim […]

Ðại Thủ Ấn – Mahamudra

• Ðại Thủ Ấn – Mahamudra • Chương I. Dự Bị Tu Tập • Chương 2. Thiền định • Chương III. Thiền quán • Chương IV. Kết luận • Tất cả các trang (Mahamudra) Ouang Tchuk Dorjé Dịch giả: Thích Trí Siêu Thành kính tri ơn Cha Mẹ và Thầy Tổ (Thích Trí Siêu) Mục […]

Những Cơ Bản của Thực Hành Đại Ấn

Những Cơ Bản của Thực Hành Đại Ấn được ban cho bởi Lama Kong Ka Lama Kong Ka nói : Để thực hành thiền định Đại Ấn này, trước hết người ta cần được nhập môn (quán đảnh) với một vị Thầy đầy đủ phẩm chất. Mục tiêu của nhập môn này là làm cho […]

Lời Nguyện Đại Ấn

Lời Nguyện Đại Ấn Karmapa Rangjung Dorje (1) Trong Mạn đà la con thấy Guru, Bổn tôn và các Thánh, Trong mọi lúc mọi phương con thấy chư Phật và chư Bồ tát, Với thành tâm sâu xa con cầu nguyện tất cả các ngài ; Ban phước cho những ước nguyện của con. (2) […]

28 khổ thơ khẩu truyền giáo pháp Đại thủ ấn từ Tổ sư Tilopa cho nhị tổ Naropa

Khẩu Truyền GIÁO PHÁP ĐẠI THỦ ẤN TỔ TILOPA, NGƯỜI SÁNG LẬP TÔNG PHÁI KAGYU, TRUYỀN CHO NHỊ TỔ NAROPA. ĐẠI THỦ ẤN Chí tâm đảnh lễ 84 Đại Thành Tựu Giả! Chí tâm đảnh lễ Đại Thủ Ấn! Chí tâm đảnh lễ Kim Cang Thánh Nữ! Đại Thủ Ấn không thể truyền dậy. Nhưng […]

Lời Giảng Ngắn Gọn Về Đại Thủ Ấn – Thiền đốn ngộ của Tây Tạng

Bản văn dưới đây về Đại Thủ Ấn thường gọi là Mahamudra, còn gọi là Phyag-gGya Chhen-Po do vị đạo sư Ấn Độ Maitripa soạn thảo, và được truyền dạy trực tiếp cho Marpa, và từ Marpa truyền dạy cho Milarepa. Pháp môn Đại Thủ Ấn mặc dù được trao truyền và gắn liền với […]

HAI KHUÔN MẶT TÂM THỨC

HAI KHUÔN MẶT TÂM THỨC Nguyên tác Tây Tạng: Lama Gendun Rinpoche Dịch sang tiếng Anh: Anila Rinchen Palmo Việt dịch: Lục Thạch Sưu tầm và đánh máy: Thanh Sơn GIỚI THIỆU Bài thuyết pháp này đã được Lama Gendun Rinpoche trình bày ở Đạo viện Dhagpo Kagyu Ling, Dordogne, Pháp, vào mùa hè 1990. […]

Back To Top