Tài liệu

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đấng Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các chư thiên ở cung trời Đâu Suất thỉnh Bồ tát Hộ Minh tái thế để giáo hóa và cứu độ chúng sinh ở cõi Ta Bà. Hoàng hậu Ma Da (Maha Maya) nằm mộng thấy một con bạch tượng rất lớn đến từ ngọn núi vàng dâng lên cho […]

Giới thiệu về Đức Tara Xanh (Lục Độ Phật Mẫu Tara)

Tara, Ngài là một bậc giác ngộ thuộc địa thứ 12, có thể thỏa mãn mọi ước muốn của chúng sanh. Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài là vị Thánh nữ có khả năng thực hiện và hoàn thành mọi hoạt […]

TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐẠO SƯ LIÊN HOA SANH

Mục lục: Truyền Thuyết về Đạo sư Liên Hoa Sanh Sự ra đời và giai đoạn học đạo Sự hành đạo không thể nghĩ bàn Đạo sư Liên Hoa Sanh ở Tây Tạng Huyền thoại Đại Bảo Tháp Bodha Giới thiệu Chương I: Xây dựng và dâng hiến Đại Bảo Tháp Chương II: Đức Liên […]

Lợi ích của Mật chú Kim Cương Đạo sư Liên Hoa Sanh

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM THẦN CHÚ KIM CƯƠNG ĐẠO SƯ (VAJRA GURU MANTRA) Tổ chức Vajrayana Hawai Việt dịch: Thanh Liên Thần chú Kim Cương Đạo Sư (Vajra Guru Mantra) là thần chú được kết hợp với Guru Rinpoche – cũng được gọi là Đức Padmasambhava (Đức Liên Hoa Sinh). Đây […]

LỢI ÍCH VÀ NĂNG LỰC CỦA THẦN CHÚ SÁU ÂM CỦA ĐẤNG ĐẠI BI

Vị Thầy Liên Hoa Sanh nói với Vua Mutig của Tây Tạng và các học trò thân cận: OM MANI PADME HUM là tinh túy của Bậc Đại Bi, vì vậy công đức khi tụng dù chỉ một lần câu thần chú này là hoàn toàn không thể đong đếm. Từ một hạt sen mọc […]

Phật giáo Tây Tạng liệu có hiệu quả ở phương Tây hay không?

Tác giả: Dzongsar Khyentse Rinpoche Theo gợi ý của Đức Nyima, chúng tôi đã mời Ngài Dzongsar Khyentse đến Gomde Đan Mạch. Những lời dạy của Ngài về con đường thực hành Phật Pháp ở Phương Tây rất phù hợp với ngày nay. Ngài đã viết: Một người Mỹ thực hành Phật giáo Tây Tạng trong […]

CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC TRÌ TỤNG CHÂN NGÔN LỤC TỰ ĐẠI MINH

Chân ngôn “OM MANI PADME HUNG” nêu biểu cho tâm đại bi và ân đức gia trì của hết thảy chư Phật, chư Bồ tát, nhất là ân đức gia trì của Quán Tự Tại, đức Phật của lòng bi mẫn. Quán Tự Tại (hay Quan Âm) là hiện thân từ bi của Phật trong […]

THỰC HÀNH QUÁN THẾ ÂM

CHỈ DẪN CỐT TỦY CỦA KYABJE YANGTHANG RINPOCHE Pema Jyana chuyển dịch Việt ngữ. Tinh túy tâm của tất thảy chư Phật và Bồ Tát là Bồ đề tâm, tâm giác ngộ. Khi Bồ đề tâm này mang một hình tướng, nó xuất hiện dưới dạng Đức Quán Thế Âm Chenrezig (Avalokiteshvara). Bất cứ khi […]

CÔNG NĂNG CỦA BIỂU TƯỢNG KALACHAKRA (KIM CANG THỜI LUÂN)

1. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó xem như có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện. 2. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn động đất mà chết. 3. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về […]

Chia sẻ kinh nghiệm của một Phật tử về những điều lợi lạc kỳ diệu khi niệm thần chú 6 âm

Vào tuần đầu tiên của tháng 10, tôi phát hiện thấy một cái gì đó cứ lớn dần lên bên trong lỗ mũi bên trái của mình. Nó trông giống như một mảnh da màu hồng dài khoảng 1/8 inch. Khoảng hai tuần sau, tôi thấy nó đã phát triển và kéo dài ra khỏi lỗ mũi của tôi. Không chỉ là nó trông không thẩm mĩ, mà tôi còn không […]

Back To Top