Các vị Phật - Bồ Tát - Hộ Pháp

Vajrayogini – Kim Cương Du Già Thánh Nữ

Kim Cương Thừa Phật giáo dạy rằng hai giai đoạn trong thực thành Vajrayogini (giai đoạn phát triển và giai đoạn hoàn thiện) vốn được dạy bởi Đức Phật Vajradhara. Ngài hóa hiện trong hình tướng của Heruka để giảng về Tantra gốc Chakrasaṃvara, và chính tantra này đã giảng giải về thực hành Vajrayogini. Tất […]

Vajrakilaya – Kim Cang Phổ Ba

Vajrakilaya – Kim Cang Phổ Ba Vajrakilaya (Kim Cang Phổ Ba) I) Đôi điều về phẫn nộ tôn Vajrakilaya     Vajrakilaya (Kim Cang Phổ Ba) còn được gọi là Vajrakumara (Kim Cang Đồng Tử) có nghĩa là tuổi trẻ bất diệt. Ngài có 3 đầu, 6 cánh tay và 4 chân, là đại diện cho […]

Kim Cang Tát Đỏa

KIM CANG TÁT ĐỎA Vajrasattva (Tây Tạng: Dorje Sempa, Nhật Bản: Kongosatta, Trung Quốc: Kim Cang Tát Đỏa). Tên ngài được dịch thành Kim Cang Tâm. Vajrasattva (Kim Cang Tát Đỏa) là một vị bồ tát trong truyền thống phật giáo Đại Thừa, Mật Chú Thừa và Kim Cang Thừa. Trong hệ phái Đông Mật […]

Giới thiệu các vị Phật, Bồ Tát, Hộ pháp

Chư Phật Phật Kim Cương Trì – Vajradhara – Dorje Chang Phật Bảo Sinh – Ratnasambhava Phật A Di Đà – Amitabha – Amitayus Phật Bất Động – A Súc Bệ – Akshobya Buddha Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chư Bồ Tát – Bổn Tôn Văn Thù Sư Lợi (Manjushri) Quán Thế Âm (Avalokiteshvara, […]

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đấng Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương và các chư thiên ở cung trời Đâu Suất thỉnh Bồ tát Hộ Minh tái thế để giáo hóa và cứu độ chúng sinh ở cõi Ta Bà. Hoàng hậu Ma Da (Maha Maya) nằm mộng thấy một con bạch tượng rất lớn đến từ ngọn núi vàng dâng lên cho […]

Giới thiệu về Đức Tara Xanh (Lục Độ Phật Mẫu Tara)

Tara, Ngài là một bậc giác ngộ thuộc địa thứ 12, có thể thỏa mãn mọi ước muốn của chúng sanh. Tara là hiện thân lòng từ bi của chư Phật ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Ngài là vị Thánh nữ có khả năng thực hiện và hoàn thành mọi hoạt […]

Bài cầu nguyện Tập hội 10 đấng Thống lĩnh Kim cương gia trì nhiếp phục chư pháp

* Con xin cầu thỉnh Tập hội 10 đấng Thống lĩnh Kim cương Những bậc hộ pháp quyền uy vĩ đại của Dòng truyền thừa Phật tông Đức Kim Cương Sư Tử cất tiếng gầm vang chuyển rung ba cõi Đức Kim Cương Dạ Ma vua của cái chết luôn nghiêm hành nghiệp quả Bà […]

GIỚI THIỆU VỀ NGÀI BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG

Ngài Bất Động Minh Vương – tên phạn là Acalanatha – Ngài là một trong 5 Đại Minh Vương của Mật giáo. Ngài Bất Động Minh Vương là hoá thân phẫn nộ của Đức Đại Nhật Như Lai để hàng phục những chúng sinh quá cứng đầu và hộ trì tam bảo trongnhững đời vị lai. Tên gọi […]

NHỮNG HIỂU BIẾT SAI LẦM KHI TỊNH HÓA THÔNG QUA VIỆC ĐỌC THẦN CHÚ KIM CANG TÁT ĐỎA

Việc thực hành đọc thần chú Kim Cang tát đỏa hằng ngày giúp tịnh hóa nghiệp xấu từ vô thủy của hành giả và giúp tiến bộ trên con đường tu hành. Nhưng có một số người khi đọc thần chú này thấy cuộc đời mình đang vui vẻ, bắt đầu gặp những chuyện xấu […]

Back To Top