Các vị Tổ - Pháp Vương - Đạo Sư - Giảng Sư

Tôn giả Mục Kiền Liên

Tôn giả MỤC KIỀN LIÊN (Maudgalyayana – Moggallana – Mục Kiều Liên) (Vị thượng thủ có thần thông quảng đại nhất) 1.- NGƯỜI HẦU CẬN BUỔI ĐẦU CỦA ĐỨC PHẬT: Ngày nay, mỗi khi bước vào chánh điện của các chùa, viện, chúng ta thường thấy trên bàn thờ trung ương, tượng đức Phật Thích […]

Tôn giả Phú Lâu Na

Tôn Giả Phú Lâu Na Purana – Thuyết Pháp Ðệ Nhất Thế gian có câu: Muốn bắt cọp hãy vào hang cọp. Muốn vào hang cọp phải cần có can đảm, không can đảm không thể nào bắt được cọp; người chiến sĩ muốn thắng kẻ thù cần phải can đảm xông pha ở chiến […]

Thiền sư Achaan Naeb

Achaan Naeb Mahānaranonda sinh ngày 31 tháng Giêng năm 1897 (PL 2440). Cha bà là Phya Suttayanugun, lúc ấy làm tỉnh trưởng tỉnh Kanchanaburi. Mẹ bà là Khunying Plag. Năm 1931 (PL 2474), lúc ấy bà được 34 tuổi, một kinh nghiệm xảy ra làm thay đổi cuộc đời của bà. Khi đang nhìn vào một vật, […]

Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Bodhidharma

Tổ thứ nhất Trung Hoa Tổ Bồ-đề-đạt-ma (Bodhidharma) (Đầu thế kỷ thứ mười một sau Phật niết-bàn) (Trích trong “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa”, Thích Thanh Từ soạn, 1972, trang 157-171) Ngài dòng sát-đế-lợi ở Nam Ấn, cha là Hương chí vua nước này. Vua Hương Chí sanh được ba người con trai, […]

Tổ Huệ Khả

Tổ thứ hai Trung Hoa 29- Huệ Khả (494 – 601 TL.) (Trích trong “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn-Hoa”, Thích Thanh Từ soạn, 1972, trang 173-182)  Sư họ Cơ quê ở Võ Lao, dòng tôn thất nhà Chu. Cha mẹ Sư lớn tuổi không con, lắm phen đến chùa cầu con, sau mẹ […]

Các vị Tổ, Pháp Vương, Đạo sư và Giảng sư

MẬT THỪA HIỂN THỪA DÒNG NYINGMA Liên Hoa Sanh Longchenpa Shabkar Patrul Jamgon Kongtrul Dilgo Khyentse Dudjom Dodrupchen IV Trulshik Kusum Lingpa Penor Jamyang Lungdok Gyaltsen Kyabje Taklung Tsetrul Mindrolling Trichen DÒNG KAGYU Tilopa Naropa Marpa Milarepa Gampopa Sharmapa 14 Kalu Goshir Gyaltsab Xizhu Qiyang     DÒNG SAKYA Chogye Trichen Sakya Trizin Jigdal Dagchen […]

TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐẠO SƯ LIÊN HOA SANH

Mục lục: Truyền Thuyết về Đạo sư Liên Hoa Sanh Sự ra đời và giai đoạn học đạo Sự hành đạo không thể nghĩ bàn Đạo sư Liên Hoa Sanh ở Tây Tạng Huyền thoại Đại Bảo Tháp Bodha Giới thiệu Chương I: Xây dựng và dâng hiến Đại Bảo Tháp Chương II: Đức Liên […]

Lợi ích của Mật chú Kim Cương Đạo sư Liên Hoa Sanh

OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM THẦN CHÚ KIM CƯƠNG ĐẠO SƯ (VAJRA GURU MANTRA) Tổ chức Vajrayana Hawai Việt dịch: Thanh Liên Thần chú Kim Cương Đạo Sư (Vajra Guru Mantra) là thần chú được kết hợp với Guru Rinpoche – cũng được gọi là Đức Padmasambhava (Đức Liên Hoa Sinh). Đây […]

Phật giáo Tây Tạng liệu có hiệu quả ở phương Tây hay không?

Tác giả: Dzongsar Khyentse Rinpoche Theo gợi ý của Đức Nyima, chúng tôi đã mời Ngài Dzongsar Khyentse đến Gomde Đan Mạch. Những lời dạy của Ngài về con đường thực hành Phật Pháp ở Phương Tây rất phù hợp với ngày nay. Ngài đã viết: Một người Mỹ thực hành Phật giáo Tây Tạng trong […]

CÔNG NĂNG CỦA BIỂU TƯỢNG KALACHAKRA (KIM CANG THỜI LUÂN)

1. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó xem như có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện. 2. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn động đất mà chết. 3. Nơi nào có treo biểu tượng Kalachakra thì nơi đó không bị nạn về […]

Back To Top