Thiền định Đại Viên Mãn

Kỳ diệu thay!

Mặc kệ bất cứ điều gì phát sinh trong tâm trí.
Hãy để sự nhận thức sống động ở đây và bây giờ diễn ra
Cảm nhận trực tiếp khía cạnh giải thoát của hiện diện thanh tịnh

Bất cứ cái gì khởi lên giống như phản chiếu ở trong gương, nhưng không có sự nhị nguyên giữa người nhìn và cái nhìn – chúng là một trong không gian trống rỗng.
Sự xuất hiện và tánh Không là không thể chia tách.

Ở đó, một trạng thái tồn tại linh thánh, pháp giới vô nhiễm và vô ngại, không có gì hơn sự hiện diện thanh tịnh không thể chia tách.
Không một khái niệm lý trí nào là đúng đắn.
Khi xuyên thấu đến cốt lõi
Suy nghĩ và cảm xúc tự tan biến ngay khi chúng khởi đầu
Suy nghĩ và sự giải phóng của chúng xảy ra đồng thời – giống như việc nét vẽ trên mặt nước đồng thời tan biến ngay khi nó vừa được vẽ – sự không ngắt quãng giữa xuất hiện và tự biến mất.
Hãy theo dõi sự giải phóng của suy nghĩ khi chúng sinh ra.
Và giữ sự nhận biết về tính giác nguyên thủy của hiện diện thanh tịnh.

Đau khổ được giải phóng tại thời điểm chúng khởi sinh một cách tự nhiên và như phản xạ
Cho dù suy nghĩ hay cảm xúc nào xuất hiện – giận dữ, ham muốn, sung sướng, đau buồn hay tương tự – nếu chúng được cảm nhận như chúng là, không cấm đoán hoặc cố thay đổi chúng, chúng được nhận thức như trò chơi tự do của hiện diện thanh tịnh, và chúng giải phóng một cách tự nhiên và tan biến vào nền tảng thanh tịnh của sự sinh khởi.
Chúng tan biến ngay lập tức, giống như vẽ tranh trên mặt nước.

Tất cả mọi thứ được giải phóng trong nền tảng của sự thanh tịnh nguyên thủy không có căng thẳng hay gắng sức, không trở thành và cũng không hoại diệt.
Sự viên mãn tối hậu hoàn toàn không định nghĩa được, không tồn tại cũng như không không tồn tại.
Không có gì ngoài hiện diện thanh tịnh không chia tách, tuyệt đối siêu vượt định nghĩa, tuyệt đối siêu vượt khái niệm.
Hãy xuyên thấu đến trọng tâm – sự hiện diện hoàn toàn của cái thanh tịnh đơn nhất, đang là.
Hoàn toàn hiện diện!

Sarva Mangalam – Mong mọi điều đều tốt lành.

Rangxi Sangbo Rinpoche dịch từ The Approach to Dzogchen Meditation, The Flight of the Garuda

 

 

Back To Top