Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama

Ngày 27 tháng 11 năm 2016, Lễ chính thức xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama đã diễn ra tại chùa Thái Sơn thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 1

Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 2 Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 3

Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 4
Sơ lược về tiểu sử của Đức Tulku Sangbo Tenzin Lama:
Tên khai sinh: Trần Lộc Đức Tài
Pháp danh: Thích Thông Tịnh

Sinh năm: 1990
Quê quán: Bà Rịa, Vũng Tàu
Thầy Thích Thông Tịnh tu hành từ lúc 4 tuổi và đã từng tu học tại các nước như Nepal, Thái Lan, Myanmar. Năm 20 tuổi, Thầy đã đỗ thủ khoa luận sư tại Myanmar. Sau đó với lòng nhiệt tâm cầu pháp, Thầy đã tiếp tục tu học Kim Cương Thừa tại đất nước Nepal.
Tháng 11 năm 2016, Thầy đã diện kiến Đức Rangxi Sangbo Rinpoche thuộc dòng Truyền thừa Phật Tông vào một ngày tốt lành tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam và được Ngài xác nhận là thân tái sinh của bậc Thầy Tenzin Rinpoche. Đức Rangxi Sangbo Rinpoche cũng đã ban cho Thầy pháp danh là Sangbo Tenzin, nghĩa là Pháp Trì Từ Ái.
Đức Sangbo Tenzin Lama đời trước là bậc Thầy Tenzin Rinpoche lỗi lạc đã tu học theo truyền thống Rime (bất bộ phái), thọ nhận truyền thừa từ 4 dòng truyền. Với sự chứng ngộ của mình, bậc Thầy Tenzin đã giúp nhiều học trò thoát khổ và đạt được Giác ngộ. Với nguyện vọng trì giữ giáo pháp và hoằng hoá độ sinh Thầy đã tiếp tục tái sinh vào đất nước Việt Nam.

Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 5

Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 6

Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 7

Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 8
Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama đã diễn ra thành công tốt đẹp vào 15 giờ ngày chủ nhật 27/11/2016 tại chùa Thái Sơn, thành phố Đà Nẵng dưới sự chứng kiến của hoà thượng trụ trì Thích Như Tính, đại diện các cơ quan chính quyền, giáo hội, đoàn thể địa phương cùng hàng trăm Phật tử đến từ Hà Nội, Sài Gòn và Đà Nẵng.

Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 9

Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 10

Thông cáo về Lễ xác nhận Tulku cho Sangbo Tenzin Lama 11

Hiện nay Đức Tulku Sangbo Tenzin Lama đang được Đạo sư Rangxi Sangbo Rinpoche dạy dỗ và hướng dẫn tu học để tiếp tục hoằng hoá giáo pháp làm lợi ích cho chúng sanh.

 

 

 

 

 

Back To Top