Thông cáo về trường hợp vi phạm của Đông Hải

Thông cáo về trường hợp vi phạm nghiêm trọng của Đông Hải

Từ Rangxi Sangbo Rinpoche, đệ tử dòng truyền thừa Phật tông của Đức Phật Kim Cương Trì III.

Gần đây, ta có nghe phản ánh của nhiều người về việc một người tên Đông Hải sử dụng tên tuổi của Đức Phật Kim Cương Trì III, sử dụng hình ảnh của tôn giả Zhaxi Zhuoma Rinpoche để truyền bá các giáo pháp được gọi là của dòng truyền thừa Phật tông của Đức Phật Kim Cương Trì III ở Việt Nam. Mọi người có hỏi ta rằng liệu đó có phải là một người có đủ thẩm quyền truyền pháp của dòng truyền thừa này và liệu pháp người đó truyền có là pháp đúng đắn, dẫn đến giải thoát?

Vấn đề này có liên quan đến việc tích tập công đức, đi theo chánh pháp của nhiều người, sau khi bàn bạc vấn đề này với tôn giả Zhaxi Zhuoma Rinpoche, ta sẽ trả lời chính thức và đầy đủ ở đây:

Đông Hải đã vi phạm nghiêm trọng giới luật và bị khai trừ khỏi dòng truyền thừa Phật tông của Đức Phật Kim Cương Trì III:

Trước đây, vào tháng 5 năm 2011, nhận thấy Đông Hải đang truyền bá những phương pháp bùa chú ngoại đạo sai lạc, không thể dẫn tới giải thoát, có thể gây những hậu quả xấu cho anh ta và những người tập các pháp đó. Ta đã khuyên ngăn và khuyến khích anh ta đi vào con đường tu hành chân chính. Đông Hải đã nghe theo, làm lễ quy y dòng truyền thừa, bái ta làm thầy dưới sự chứng kiến của những người khác, và được ta ban cho pháp danh Gyaltso Zampa. Khi đó, Đông Hải hứa sẽ từ từ chuyển đổi không truyền các giáo pháp bùa chú ngoại đạo sai lầm nữa, để chú tâm vào tự tu tập giải thoát.

Tuy trở thành đệ tử của ta nhưng Đông Hải không được phép truyền các pháp của dòng truyền thừa, kể cả các pháp tu mở đầu cho người khác. Khi chưa được sự cho phép của ta và chưa qua sự kiểm tra về khả năng chứng ngộ của dòng truyền thừa, việc truyền những pháp này là vi phạm giới luật, và ta đã nhắc nhở anh ta rõ ràng về điều đó.

Sau đó vào đầu tháng 8 năm 2011 ta có dẫn anh ta cùng 3 người nữa sang HongKong để kiểm tra các giáo lý căn bản và cả 4 người cùng nhận được tấm bằng Master of Dharma Listening Session. Người muốn được cấp tấm bằng này chỉ cần vượt qua 4 câu hỏi về Phật pháp cơ sở (ví dụ như thế nào là Tứ vô lượng tâm, thế nào là Thập thiện nghiệp) đủ để cho phép được bật băng đĩa của Đức Phật Kim Cương Trì III cho người khác nghe, chứ không hề được quyền truyền pháp cho người khác. Ta cũng dẫn anh ta đi xin tôn giả Zhaxi Zhuoma Rinpoche ban phước. Trước tôn giả và ta, Đông Hải đã hứa sẽ không tiếp tục truyền bá các giáo pháp bùa chú sai lầm, ngoại đạo, không thể dẫn tới giác ngộ giải thoát nữa.

Tuy nhiên, sau khi trở lại Việt Nam, Đông Hải đã vi phạm lời hứa, tiếp tục truyền bá các giáo pháp ngoại đạo lầm lạc cho nhiều người, đồng thời vi phạm giới luật khi truyền các pháp tu mở đầu mà không được sự cho phép của dòng truyền thừa và của ta, sư phụ của anh ta. Nghiêm trọng hơn nữa, anh ta còn truyền các giáo pháp bùa chú cũ của mình song song với tên tuổi của dòng truyền thừa của ta và phân phát hình ảnh chụp chung với tôn giả Zhaxi Zhuoma Rinpoche, tự mạo nhận là học trò của Zhaxi Zhuoma Rinpoche, nói dối là mình vừa sang Tây Tạng mặc dù chỉ đi Hong Kong, nói dối mình đã đỗ đầu một kỳ thi khó khăn mặc dù đây chỉ là một kỳ thi đơn giản và không chấm điểm. Sự lừa dối cố ý này đã gây ra sự hiểu lầm lớn cho nhiều người, dẫn những người khác đến con đường bùa chú lầm lạc.

Vào tháng 8 năm 2012, sau khi được ta khuyên bảo phải dừng lại, anh ta không nghe theo, phủ nhận việc đã bái ta làm thầy, và vẫn tiếp tục lợi dụng tên tuổi của dòng truyền thừa Phật tông của Đức Phật Kim Cương Trì III để tiếp tục truyền bá các giáo lý bùa chú ngoại đạo. Đây là hành động có tính chất ma quỷ, lừa dối chúng sinh, vi phạm nghiêm trọng giới luật và buộc ta phải quyết định khai trừ anh ta ra khỏi dòng truyền thừa. Sau đó ta đã gặp tôn giả Zhaxi Zhuoma tại Mỹ và ngài cũng đồng ý với quyết định này.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày đó, anh ta không có sự sám hối mà còn tiếp tục có những sai phạm trầm trọng hơn, vì vậy ta ra thông cáo này tuyên bố rõ sự thật trên để tránh cho những người khác bị hiểu lầm, đi vào con đường xấu. Những ai sau khi biết sự thật này mà không tìm hiểu kỹ, tiếp tục nhận và tập các pháp tu mở đầu, pháp Kim Cương Du Già Viên Mãn của dòng truyền thừa Phật tông từ Đông Hải, hoặc tiếp tục giúp đỡ Đông Hải thực hiện hành vi này, cũng là hành động cố tình vi phạm giới luật rất nghiêm trọng, cần phải chấm dứt ngay nếu không sẽ chịu hậu quả xấu của nghiệp báo.

Việc Đông Hải cố tình bịa đặt nhiều chuyện để lừa dối chúng sinh, lợi dụng tên tuổi, hình ảnh của dòng truyền thừa của ta, sử dụng hình ảnh của ta Rangxi Sangbo Rinpoche, của tôn giả Zhaxi Zhuoma Rinpoche và truyền các giáo pháp mà ta đã hướng dẫn cho anh ta cho người khác là hoàn toàn sai trái. Việc này cùng với việc truyền bá các phương pháp bùa chú ngoại đạo, giả danh Phật pháp, sẽ dẫn tới việc bị đọa vào địa ngục kim cương. Ta ra tuyên cáo này để cho mọi người đang bị anh ta lừa dối biết rõ sự thật, tránh tiếp tục đi vào con đường sai lạc. Tuy nhiên, dù Đông Hải đã có những sai phạm trầm trọng rõ ràng như vậy, ta vẫn chân thành mong anh ta sớm hồi tâm, sám hối và chấm dứt hành động này càng sớm càng tốt.

Ngày 27/9/2012

Rangxi Sangbo Rinpoche

 

Thông cáo về trường hợp vi phạm của Đông Hải 1

Hình Đông Hải gặp tôn giả Zhaxi Zhuoma Rinpoche phía sau hội trường của cuộc thi ở HongKong vào ngày 6/8/2011. Đông Hải không được lợi dụng hình ảnh này để truyền bá pháp, mạo nhận mình là đệ tử của Zhaxi Zhuoma Rinpoche

Thông cáo về trường hợp vi phạm của Đông Hải 2

Hình ảnh sau buổi lễ Đông Hải quy y dòng truyền thừa và quy y theo Rangxi Sangbo Rinpoche tại nhà riêng của Đông Hải vào ngày 18/5/2011

Back To Top