Tịnh Hóa

Tịnh hóa: Bốn sức mạnh đối trị

Mặc dù chúng ta đang tu dưỡng bản thân, nhưng rất khó để vượt thắng rất nhiều, rất nhiều những hành vi xấu đã được tích tập qua bao nhiêu kiếp trong quá khứ. Tuy nhiên, chúng ta có thể ngăn chặn những tác động tiêu cực trở nên chín muồi bằng cách tịnh hóa chúng.

Đức Phật Kim Cương Trì III nói rằng việc đó giống như là xây dựng một bức tường nghiệp tốt để bảo vệ chúng ta khỏi nghiệp xấu. Nghiệp xấu của ta không thể tiêu trừ được mà chỉ có thể bằng việc trở nên giác ngộ chúng ta mới thoát khỏi sự ràng buộc vào luật nhân quả. Nhiều kinh điển đã chỉ ra rằng: “Không có lỗi lầm nghiêm trọng nào mà không thể tịnh hóa bằng bốn sức mạnh hoặc là bốn lực lượng đối trị”.

Thậm chí cả Milarepa và Angulimala, cả hai vị đều đã từng là những kẻ giết người hàng loạt, đã có thể tịnh hóa các nghiệp xấu của các Ngài và trở nên giác ngộ ngay trong một kiếp sống, nhưng cả hai vị có thể làm được như vậy là nhờ đi theo những bậc thầy giác ngộ và sử dụng những sức mạnh này.

Bốn sức mạnh đối trị cốt yếu để tịnh hóa thành công là:

  1. Sức mạnh của sự hối hận: Đầu tiên hãy bắt đầu bằng việc chiêm nghiệm về sự hối tiếc; Nhận biết về những hành động chúng ta đã phạm phải mang đến đau khổ cho chính chúng ta và cho những người khác. Điều này không giống với mặc cảm tội lỗi, một trạng thái tâm tiêu cực và tuyệt vọng này là vô ích, mà phần nào sự hối tiếc này giống như là “nỗi ân hận có hiểu biết”, nó là trạng thái tinh thần tích cực và sáng suốt hướng vào việc sửa chữa lỗi lầm để sau này chúng ta sẽ không lặp lại.
  2. Sức mạnh của sự nương tựa: Để sửa chữa lỗi lầm hoặc những hành động tiêu cực với cả Tứ Bảo lẫn những chúng sinh khác, chúng ta cần quy y và phát khởi Bồ đề tâm. Chúng ta nương tựa vào Đức Phật, Người là hình mẫu của chúng ta, nương vào Pháp là những giáo lý của Đức Phật và nương vào Tăng đoàn.
  3. Sức mạnh của sự cứu chữa (phương thuốc chữa trị): Đó là những hành động tích cực về thân, khẩu, ý mà chúng ta làm để tịnh hoá sự tiêu cực. Đây là “việc xây dựng bức tường” của nghiệp tốt. Nó có thể bao gồm những hành động tích cực, việc tụng những câu thần chú, thiền tập v.v… và sự hồi hướng công đức của những gì chúng ta đã làm để giúp đỡ bất cứ ai mà có thể chúng ta đã làm hại.
  4. Sức mạnh của sự quyết tâm: Đây là sự không ngừng quyết tâm rằng không bao giờ lặp lại một hành động tiêu cực và tiếp đó là thực sự không thực hiện lại nó một lần nào nữa.

Hẳn nhiên là có những Pháp có thể được học hỏi để giúp ta tiếp cận với sự hộ trì của chư Phật và Bồ Tát, nhưng tất cả chúng đều nương theo bốn sức mạnh này.

Được soạn bởi: Zhaxi Zhuoma Rinpoche

Bản tiếng Anh: Purification

Back To Top