TÓM TẮT TIỂU SỬ VỊ LÃNH ĐẠO TỐI CAO CỦA DÒNG TRUYỀN THỪA JONANG – ĐỨC PHÁP VƯƠNG JIGME DORJE

Trong Phật Giáo Tây Tạng, dòng truyền thừa Jonang nổi tiếng khắp thế giới bởi sự thực hành Pháp chân chính của các đệ tử. Hiện nay có hai Pháp Vương đảm nhận việc giảng dạy giáo Pháp của dòng truyền thừa Jonang. Trong số đó một vị là Trưởng Tu viện Zangwa, Đức Pháp Vương Jigme Dorje. Vị thứ hai là Đức Pháp Vương Ngagwang Pedma Namgyal Palzangpo của tu viện Longshijia. Ngoài ra còn có một vị lãnh đạo trẻ tuổi – người kế nhiệm tương lai của dòng truyền thừa, Jianyang Lezhu Rinpoche, hiện là Phó Trưởng tu viện Zangwa.

TÓM TẮT TIỂU SỬ VỊ LÃNH ĐẠO TỐI CAO CỦA DÒNG TRUYỀN THỪA JONANG - ĐỨC PHÁP VƯƠNG JIGME DORJE 1

Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn trụ thế, trong đời đó Đức Pháp Vương Jigme Dorje Rinpoche đã là một vị Đại Bồ Tát. Đức Pháp Vương Jigme Dorje sinh năm 1944 với những dấu hiệu cát tường kỳ diệu, không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Ngày còn nhỏ, Ngài không bao giờ làm điều gì buồn lòng cha mẹ, chẳng hạn như khóc hay hành xử nhõng nhẽo kiểu trẻ con. Ngài hoàn toàn khác biệt những đứa trẻ thông thường. Các vị thầy trong tu viện cũng như các tu sĩ và cư sĩ phụ trách công việc của tu viện, tất thảy đều công nhận cậu bé là hóa thân của một Bồ Tát vĩ đại, tình nguyện quay trở lại thế gian này.

Một thời gian sau, cậu bé đến tu viện Zangwa, trụ sở chính của dòng truyền thừa Jonang, tại đó cậu phụng sự chư Phật. Chú của cậu, Sai Rinpoche, tự là Awang Genga Phuntsok, sống ở tu viện Zangwa, nhận thấy đứa trẻ là hóa thân của một bậc linh thánh. Thuận theo Pháp, Awang Genga Phuntsok Rinpoche công nhận cậu bé là thân tái sinh đích thực của một vị Rinpoche – đời trước từng là Trưởng tu viện Zangwa. Tuân theo giới luật, Lama Danba Daji đến từ Xiayan, Lama Aguoba đến từ Hongtu, và các vị khác đã thực hành Pháp, thể nhập trạng thái siêu nhiên linh thánh và xác nhận kết luận của Awang Genga Phuntsok Rinpoche là chính xác. Họ đã chính thức công bố thông tin liên quan đến thân phận của Đức Jigme Dorje.

Hơn nữa, Hiệp hội Tăng đoàn Phật giáo Quốc tế đã tổ chức buổi lễ Bốc thăm từ chiếc bình vàng để xác định danh tính vị tái sinh đích thực của Đức Pháp Vương Jigme Dorje và các vị khác. Có 10 danh tính được xác nhận bởi các vị Rinpoche khác nhau. Một lá thăm được bốc ra từ 120 lá thăm để xác định danh tính vị tái sinh thực sự của Đức Pháp Vương Jigme Dorje. Lá thăm đó đã xác nhận rằng Đức Pháp Vương Jigme Dorje là hóa thân của Vua nước Shambhala – Suchandra, đây chính là danh tính đã được Đức Phật Kim Cương Trì III xác nhận trước khi việc bốc thăm diễn ra.

Sau lễ tấn phong Đức Rinpoche Jigme Dorje – tổ chức tại tu viện Saige ở quận Aba và lễ chào mừng tổ chức tại tu viện Zhuoge, vị Rinpoche trẻ tuổi quay về tu viện Zangwa. Vị Rinpoche thể hiện trí tuệ phi thường. Ngài dễ dàng làu thông kinh, luận và các nghi thức mà không cần gắng sức. Sau đó Ngài trở thành đệ tử của bậc đạo sư gốc Awang Gongiu Daji – Đạo Sư Kim Cương của tu viện Zangwa Dazang và Pháp Vương Kim Cương Thời Luân thứ 44 của dòng truyền thừa Jonang. Dưới sự dẫn dắt của Đức Awang Gongiu Daji, vị Rinpoche trẻ học và hành Năm Thực Hành Căn Bản của dòng truyền thừa Jonang và các địa hoàn chỉnh của Kim Cương Thời Luân – Sáu Pháp Du Già. Ngài đạt thành tựu hoàn hảo trong mỗi Pháp mà Ngài thực hành.

Khi Rinpoche tám tuổi, Ngài đã sẵn sàng tiếp nhận chức vị Trưởng tu viện Zangwa. Tuy nhiên lúc này, chú Ngài, Sai Rinpoche và Đức Pháp Vương Awang Gongqiu Daji tiên đoán với Jigme Dorje Rinpoche rằng thế giới sẽ có những thay đổi bất lợi cho Phật giáo. Họ khuyên Rinpoche nên quay lại quận Aba, đợi tình hình thế giới ổn định thì mới trở về tu viện Zangwa giảng Pháp. Sau đó, Sai Rinpoche tịch thế và không lâu sau Đức Pháp Vương Awang Gongqiu Daji cũng nhập Niết Bàn. Đức Jigme Dorje Rinpoche đến quận Aba, nơi Ngài thỉnh cầu và nhận được giáo lý toàn vẹn từ Lama Tujihua của Sai. Sau đó Ngài trở thành đệ tử của một bậc đạo sư gốc khác, Lama Kesang, vị này là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát Mười Một Đầu.

Dưới sự giáo huấn của Lama Kesang, Rinpoche đã thọ nhận tất cả các pháp tu khởi đầu và giáo Pháp của dòng truyền thừa. Suốt thời gian này, Ngài chăn dê và tu tập trong hang động, gốc cây và nhiều nơi khác trong khi du hành từ ngọn núi này sang ngọn núi kia. Ngài thực chứng việc nhìn nhận mọi sự vật hiện tượng bình đẳng và trạng thái tâm không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài. Ngài đã trở nên tự do, không bị ngăn ngại với thành tựu vĩ đại đạt được trong Pháp. Sau đó Ngài ẩn cư trong một hang động, nơi Ngài tiếp tục thực hành giáo Pháp.

Khi những cản trở tôn giáo đã lắng xuống, vị lãnh đạo tối cao của dòng truyền thừa Jonang, Đức Pháp Vương Yundan Sangbu của Tu viện Zangwa ở Rangtang, hai lần phái người đến hang động ở tu viện Zilang tại quận Aba (chính là hang động mà Maji Lazun thực hành Pháp Xiduan), nơi Rinpoche đang ẩn cư. Đức Pháp Vương Yundan Sangbu đã làm như vậy dựa trên thông báo chính thức của các vị thầy vĩ đại trong quá khứ. Khi những đặc phái viên này đến, họ cung thỉnh Đức Jigme Dorje Rinpoche trở về tu viện Zangwa và lãnh đạo việc giảng dạy Phật Pháp. Lần thứ ba, đích thân Đức Pháp Vương Yundan Sangbu đến hang động tại tu viện Zilang, mang theo khăn cúng dường kharda (khăn lụa tơ tằm trắng). Khi hai bậc đạo hạnh gặp gỡ, các vị cung kính trao nhau những lời tán thán. Đức Pháp Vương Yundan Sangbu khẩn khoản thỉnh cầu Đức Jigme Dorje Rinpoche thực hiện lời tuyên bố chính thức của các bậc thầy vĩ đại trong quá khứ bằng cách quay về tu viện Zangwa Dazang, chủ trì việc giảng dạy Giáo pháp của dòng truyền thừa Jonang và trở thành Đạo Sư Kim Cương của tu viện. Đức Jigme Dorje Rinpoche đã đáp lại thông báo chính thức của ba vị thầy trong quá khứ (Đức Pháp Vương Gonggiu Daji, Sai Rinpoche, và Lama Kesang) rằng Ngài phải trở về tu viện Zangwa ở Rangtang. Ngài kính cẩn trả lời Đức Pháp Vương Yundan Sangbu: “Công đức và công phu tu hành của Ngài tựa như của cha ta. Ngài là bậc thầy của ta. Ta cung kính tuân theo yêu cầu của Ngài”.

Sau khi Đức Jigme Dorje Rinpoche trở về tu viện Zangwa ở Rangtang, Ngài đã hỗ trợ Đức Pháp Vương Yundan Sangbu khôi phục tu viện và xây dựng nhiều tượng Phật. Rinpoche thực hiện các lễ quán đảnh và truyền Pháp đều đặn đồng thời hướng dẫn các hành giả nhập thất. Ngài đã xiển dương giáo Pháp của dòng truyền thừa Jonang trong cõi giới loài người và hoằng hóa giáo Pháp trên toàn thế giới.

Theo các giới luật được viết bởi những bậc thầy trong lịch sử, năm 1998, Đức Pháp Vương Yundan Sangbu đích thân trao cho Đức Jigme Dorje Rinpoche những bảo vật được truyền từ đời này qua đời khác từ những vị tổ sư trong quá khứ, chẳng hạn như Chuông Kim Cương, Chày Kim Cương, và văn tự “Những lời hướng dẫn – Con sẽ hiểu ý nghĩa của nó khi con nhìn thấy nó”. Ngài cũng chính thức tấn phong Đức Jigme Dorje Rinpoche là Pháp Vương thứ 47 của dòng truyền thừa Jonang Kalachakra (Kim Cương Thời Luân) và Đạo Sư Kim Cương thứ 11 của tu viện Zangwa Dazang.

Sau khi Đức Pháp Vương Yundan Sangbu tịch diệt, Đức Pháp Vương Jigme Dorje trở thành lãnh đạo tối cao của dòng truyền thừa Jonang.

Khi Đức Pháp Vương Jigme Dorje nhận ra Đức Phật Kim Cương Trì III Wan Ko Yeshe Norbu là ai thông qua những thành tựu không giới hạn thể hiện trong cuốn “Một kho tàng Phật Pháp đích thực”, Ngài đã xác nhận rằng Đức Wan Ko Yeshe Norbu đạt Phật Quả cao nhất trong lịch sử vài ngàn năm của Phật Giáo, thực sự đạt tới mức độ tinh thông thấu triệt Phật Giáo hiển thừa và mật thừa, làm chủ hoàn hảo Ngũ Minh.

Nguồn: http://www.highestbuddhistmasters.org/english/ebook/ebk00035.htm

Việt dịch: Vô Úy

Back To Top